Vrijblijvend adviesgesprek
Contact opnemen
Google+ Facebook Twitter Linkedin YouTube
Direct informatie? 0528 23 60 30
Of mail naar: info@desteven.nl
zoeken

Is macht een drijfveer in uw loopbaan?

Is macht een drijfveer in uw carrière of loopbaan? Hebt u graag zeggenschap over anderen of hebt u graag invloed op de situatie? Merkt u dat u graag wilt dat er gewerkt gaat worden zoals u wilt dat er gewerkt moet worden?

Wat is macht precies?

Macht is een drijfveerMacht is een omstreden woord wat tal van negatieve associaties oproept. Maar macht hoeft niet negatief te zijn per definitie. Zo heeft de tandarts macht over u wanneer u als cliënt in de stoel ligt. Dat geldt ook voor de chirurg en in veel gevallen ook de arts of huisarts. Beter zou het zijn om er een definitie van te maken. Iedereen die meer kennis heeft dan u heeft macht in een bepaalde situatie. Kennis is dus macht. Iemand zei: ‘kennis is macht, kennissen is machtiger’. Op basis van uw expertise en kennis kunt u dus macht verwerven. Maar macht kunt u ook verwerven op basis van senioriteit, authenticiteit en ook op basis van de functie die u bekleedt of het beroep dat u uitoefent. We noemen een aantal kenmerken:

 • Het vermogen om iets te laten gebeuren zoals u het voor ogen hebt
 • Het vermogen om bepaalde situaties naar uw hand te zetten
 • Op basis van overwicht mensen te beïnvloeden zodat ze gaan doen wat u voor ogen hebt

Negatieve associatie

Macht heeft een negatieve associatie. Feitelijk hebben we het dan over misbruik. Machtsmisbruik of machtswellust is wat anders dan macht. Wat het verschil is? Bij machtsmisbruik:

 • Legt de ander zijn wil op ondanks alle protesten. Dat is wat anders dan gezag uitoefenen zoals een politieman op straat doet (die legt niet zijn eigen wil op maar handelt in naam van…….)
 • Staat men op geen enkele manier open voor ideeën, suggesties, opmerkingen van anderen
 • Laat men eigen belang voorgaan voor organisatiebelang of teambelang en heeft men geen oog voor de individuele belangen van de medewerker (ook al vertelt men in de wandelgangen een ander verhaal)

Macht en manipulatie binnen organisaties

Gevolgen machtsmisbruik

Wanneer er sprake is van misbruik van macht zijn er vaak zichtbare gevolgen zoals:

 • Hoog verloop binnen het personeel
 • Hoog ziekteverzuim binnen het bedrijf of binnen de afdeling
 • Zij gaan van conflict tot conflict steeds voort zonder zichzelf ooit af te vragen hoe dat kan
 • Gebrek aan zelfreflectie
 • Gebrek aan inlevingsvermogen

Zeggenschap en invloed: wat is uw drijfveer?

Is uw drijfveer om macht uit te oefenen over anderen? Of gaat het om invloed en zeggenschap? Dat is in feite wat anders. Indien u behoefte hebt aan invloed dan hebt u behoefte aan zeggenschap. U wilt bijvoorbeeld invloed op:

 • beslissingen die genomen worden
 • situaties die zich voordoen
 • het aannamebeleid van de organisatie
 • strategische,  tactische c.q. operationele keuzes
 • hoe u uw werk uitvoert (u hebt genoeg aan kaders en u hoeft geen leidinggevende die u in alles de wet voorschrijft)
 • hoe u uw doelstellingen haalt
 • welke werkmethodieken u hanteert
 • in welke volgorde u uw werk doet

Persoonlijke drijfveren

Dit artikel is geschreven in de serie: persoonlijke drijfveren.

Persoonlijke drijfveren

Carrière en werk

Training en coaching gericht op carrière en werk o.a. loopbaancoaching.

Carrière en werk

Auteur

Dit artikel is geschreven door Jan Stevens.

Coach Jan Stevens