Loading ...

Direct informatie? 0528 23 60 30

Of mail naar planning@desteven.nl

Is macht een drijfveer in jouw loopbaan?

Is macht een drijfveer in jouw carrière of loopbaan? Heb jij graag zeggenschap over anderen of heb je graag invloed op de situatie? Merk je dat je graag wilt dat er gewerkt gaat worden zoals jij wilt dat er gewerkt moet worden?

Wat is macht precies?

Macht is een omstreden woord wat tal van negatieve associaties oproept. Maar macht hoeft niet per definitie negatief te zijn. Zo heeft de tandarts macht over jou wanneer jij als cliënt in de stoel ligt. Dat geldt ook voor de chirurg en in veel gevallen ook de arts of huisarts. Beter zou het zijn om er een definitie van te maken.

Iedereen die meer kennis heeft dan jou heeft macht in een bepaalde situatie. Kennis is dus macht. Iemand zei: ‘kennis is macht, kennissen is machtiger’. Op basis van jouw expertise en kennis kun je dus macht verwerven. Maar macht kun je ook verwerven op basis van senioriteit, authenticiteit en ook op basis van de functie die jij bekleedt of het beroep dat jij uitoefent. We noemen een aantal kenmerken:

 • Het vermogen om iets te laten gebeuren zoals jij het voor ogen hebt.
 • Het vermogen om bepaalde situaties naar jouw hand te zetten.
 • Op basis van overwicht mensen te beïnvloeden zodat ze gaan doen wat jij voor ogen hebt.

 

Macht is een drijfveer

Negatieve associatie

Macht heeft een negatieve associatie. Feitelijk hebben we het dan over misbruik. Machtsmisbruik of machtswellust is wat anders dan macht. Wat het verschil is? Bij machtsmisbruik:

 • Legt de ander zijn wil op ondanks alle protesten. Dat is wat anders dan gezag uitoefenen zoals een politieman op straat doet (die legt niet zijn eigen wil op maar handelt in naam van..).
 • Staat men op geen enkele manier open voor ideeën, suggesties, opmerkingen van anderen.
 • Laat men eigen belang voorgaan voor organisatiebelang of teambelang en heeft men geen oog voor de individuele belangen van de medewerker (ook al vertelt men in de wandelgangen een ander verhaal).

Macht en manipulatie binnen organisaties

Gevolgen machtsmisbruik

Wanneer er sprake is van misbruik van macht zijn er vaak zichtbare gevolgen zoals:

 • Hoog verloop binnen het personeel.
 • Hoog ziekteverzuim binnen het bedrijf of binnen de afdeling.
 • Zij gaan van conflict tot conflict steeds voort zonder zichzelf ooit af te vragen hoe dat kan.
 • Gebrek aan zelfreflectie.
 • Gebrek aan inlevingsvermogen.

Zeggenschap en invloed: wat is jouw drijfveer?

Is jouw drijfveer om macht uit te oefenen over anderen? Of gaat het om invloed en zeggenschap? Dat is in feite wat anders. Indien jij behoefte hebt aan invloed dan heb je behoefte aan zeggenschap. Je wilt bijvoorbeeld invloed op:

 • Beslissingen die genomen worden.
 • Situaties die zich voordoen.
 • Het aannamebeleid van de organisatie.
 • Strategische, tactische c.q. operationele keuzes.
 • Hoe jij jouw werk uitvoert (je hebt genoeg aan kaders en je hoeft geen leidinggevende die jou in alles de wet voorschrijft).
 • Hoe je jouw doelstellingen haalt.
 • Welke werkmethodieken je hanteert.
 • In welke volgorde je jouw werk doet.

Persoonlijke drijfveren

Dit artikel is geschreven in de serie: persoonlijke drijfveren.

Persoonlijke drijfveren

Carrière en werk

Training en coaching gericht op carrière en werk o.a. loopbaancoaching.

Carrière en werk

Auteur

Dit artikel is geschreven door Jan Stevens.

Jan Stevens


Jezelf kwijtraken en jezelf hervinden

Bestel dit e-book (PDF) via de webshop! Titel: Jezelf kwijtraken & jezelf hervinden.

Ebook jezelf kwijtraken

Meer informatie

Bekijk alle e-books

 • Willen is minder moeten
 • Authentiek communiceren
 • Word assertief: doorbreek de vicieuze cirkel!
 • Conflicthantering
 • Delegeren en loslaten
 • Jezelf kwijtraken en jezelf hervinden
 • Hoogsensitief: label of labiel?
 • Talenten en kwaliteiten: jouw houvast en zekerheid!
 • Hoogbegaafd: probleemgeval of gave?
 • Luister en zie mij: het diagnostisch gesprek met hoogbegaafde kinderen!
 • Analysevaardigheden
 • Hoe ga je met je tijd om?
 • De kwaliteitenbibliotheek: 163 kwaliteiten uitgebreid beschreven
 • Verbeterplan bij disfunctioneren
 • Zelfvertrouwen: mag ik er twee kilo bij?

Bekijk alle e-books

Authentiek communiceren: dat kun je leren!

ebook communicatie

Je zendt wie je bent. Dat is authentiek communiceren. Dat betekent dat je communiceert zoals je van origine bent. Originaliteit dus en geen kopie of imitatie van anderen. Niet zoals de wereld om je heen verwacht dat het zou moeten. Maar gewoon: zoals jij bent!

Meer informatie

Onze nieuwsbrief

Ben jij leer- en nieuwsgierig? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief!
Met jouw aanmelding ga je akkoord met onze privacyverklaring en het ontvangen van onze nieuwsbrief. Je kunt je natuurlijk op elk moment weer afmelden.

Telefonisch contact? Heb je vragen? Bel ons op 0528 23 60 30 en vraag naar Monique van Nuil.