Vrijblijvend adviesgesprek
Contact opnemen
Pinterest Facebook Twitter Linkedin YouTube
Direct informatie? 0528 23 60 30
Of mail naar: info@desteven.nl
zoeken

Wie is De Steven training en coaching?

De Steven training en coaching is sinds 2000 actief met coaching, training, begeleiding en outplacement. Vanuit Hoogeveen en Amersfoort zijn wij actief in geheel Nederland. Maar wie is trainingsbureau De Steven? In dit artikel gaan wij in op de volgende onderwerpen.

Onze visie: training en coaching met resultaat

Visie op training en coachingRendement en resultaat van training, cursus of coaching begint met duidelijke doelstellingen formuleren. Training met rendement. Gelukkig wordt weer kritisch(er) gekeken naar het effect van opleiding & training. Voor veel organisaties is hier geld te verdienen c.q. te besparen.

We gaan hier op een aantal randvoorwaarden in rond training en opleiding die direct bijdragen aan het resultaat.

 • de voorbereiding en het stellen van leerdoelen

  Te snel wordt naar ons idee gekozen voor een bepaalde training of coachingstraject. Anders gezegd: het leervraagstuk is soms amper geanalyseerd of de methode, de werkwijze is al bedacht om e.e.a. uit te voeren c.q. op te lossen. De vraag die nog over blijft voor het trainingsbureau is: hoe pakken jullie het aan en wat kost het? Dat geldt zowel voor leervraagstukken op het persoonlijke vlak (assertiviteit, communicatie, gesprekstechnieken, timemanagement etc.) als op het terrein van teamontwikkeling of organisatieontwikkeling.

 • heel vaak gaat het niet om vaardigheden

  Ca. 85 tot 90% van de aanvragen die bij ons binnenkomen, zijn niet gericht op vaardigheden. Meestal is dat een klein deel van de vraag die men heeft. In ieder geval een deel wat de minste aandacht vraagt. Dat geldt voor veel communicatievraagstukken maar ook voor assertiviteit, timemanagement, trainingen voor leidinggevenden en team- of organisatieontwikkeltrajecten.

 • de deelnemers zijn niet op de hoogte van de organisatiedoelstellingen

  Regelmatig komt het voor dat een organisatie doelstellingen heeft bedacht voor de training maar op het moment dat de eerste trainingssessie plaats vindt, blijkt dat deelnemers niet weten wat ze te wachten staat, waarom de training is georganiseerd, wat van hun verwacht wordt etc. Kortom: er is geen interne communicatie geweest over het doel van de training en evenmin over wat er nu precies gaat gebeuren.

 • de doelstellingen sluiten niet aan bij de beleving van de deelnemers

  Met regelmaat maken we mee dat de doelstellingen van de organisatie niet aansluiten bij de beleving van de medewerkers. De directie of afdeling HRM heeft een plan bedacht, doelen geformuleerd maar wanneer de trainer bij aanvang van de training deze doelstelling communiceert, ontstaat er discussie in de groep. Gevolg: veel tijd gaat verloren in de training aan het creëren van commitment.

 • leerdoelen en algemeenheden

  Leerdoelen verzanden al te snel in algemeen. Voorbeelden:

  Op organisatieniveau:

  • we willen de interne communicatie verbeteren of we willen met de training beoordelingsgesprekken bereiken dat er objectiever wordt beoordeeld door onze leidinggevenden

  Op teamniveau:

  • we willen de onderlinge samenwerking verbeteren of we willen effectiever werken

  Op persoonlijk niveau:

  • ik wil assertiever worden of ik wil mijn communicatie verbeteren

 • leerdoelen bepalen de inhoud van de training

  We hebben meer dan 200 voorbeelden van leerdoelen voor u uitgewerkt!  Niet de naam van de training maar juist de leerdoelen bepalen de inhoud van de trainingen.

 • de toolbox, tips en trucs

  Deelnemers of organisaties verwachten soms een hoog tips & trucs gehalte tijdens de training. Echter: daar zit de vraag niet. De vraag zit dieper en is veelal niet met de toolbox op te lossen. Was dat wel het geval dan had men kunnen volstaan met een boek uit de bibliotheek.

 • te weinig mogelijkheden om de vaardigheden in de praktijk toe te passen

  Je kunt de cursus ‘stoppen met roken’ volgen, de theorie beheersen maar daarmee ben je nog niet van ’t roken af. Anders gezegd: je zult ook echt moeten ‘DOEN’. Een simulatie of rollenspel met acteur kan vast geen kwaad maar draagt naar onze mening te weinig bij aan het effect van de training. Zie ook: training zonder acteur, rollenspel en simulatieoefening.

 • evalueren heeft alleen zin als leerdoelen helder zijn

  Doelstelling niet helder, te grofmazig? Dan wordt evalueren moeilijk en moet zich al concentreren op de presentatie van de trainer, de trainingsaccommodatie etc. Echter: hebt u ook bereikt met de training wat u voor ogen had? Dat is de kardinale vraag. Zie ook: evaluatie training of coachingstraject

 • binnen organisaties moet er aandacht zijn voor de follow up

  Wanneer de training is afgerond, zijn we niet klaar. Dan begint het pas. Na het rijexamen behaald te hebben in de auto doet de deelnemer vaardigheden op en leert hij/zij autorijden. Dat is met training en coaching niet anders. Vaak wordt er intern bij organisaties geen aandacht aan een follow-up besteed en na korte tijd zit de medewerker in exact hetzelfde patroon als voor de training.

Overzicht alle trainingen

Bekijk het overzicht met alle trainingen en coachingstrajecten.

Overzicht alle trainingen

Leerdoelen

Bekijk het overzicht met alle uitgewerkte leerdoelen.

Leerdoelen

Vraagbaak training en coaching

Bekijk onze vraagbaak over training en coaching.

Vraagbaak training en coaching

Werkvormen bij de Steven

De Steven hanteert meerdere werkvormen in het aanbod dat wij verzorgen..

 • Individuele of Personal Coaching

  De Steven een-op-een coaching biedt Individuele coaching of Personal Coaching. Middels een inventarisatiegesprek stellen wij samen met u de doelstellingen vast voor uw coachingstraject. Uw traject wordt ‘opmaat’ aangeboden. Centraal staan uw doelstellingen voor dit traject. Training door individuele coaching is in veel gevallen een zeer effectief middel om uw leerdoelen te bereiken.

  • Hoe verloopt een coachingstraject bij De Steven?

   Op voorhand is dat moeilijk te zeggen. De coachingstrajecten die wij uitvoeren zijn doorgaans niet op kennis en kunde gericht. Bewustwording en inzicht in eigen gedrag benoemen wij als eerste fase. Daarna kunnen we praktisch aan de slag met gestelde doelen. De input van de deelnemer is vaak het beginpunt van een volgende sessie. Meestal coachen wij in sessies van maximaal 1,5 uur. Om de twee weken vindt een sessie plaats. Het traject kan zowel op uw locatie worden uitgevoerd, maar ook op onze locatie aan de Brinkstraat 36-38 te Hoogeveen.

  • Duur van een coachingstraject

   De duur van een coachingstraject is afhankelijk van het inventarisatiegesprek. Doorgaans varieert de duur van een coachingstraject tussen de 5 en 8 sessies. 

  • Evaluatie

   Tijdens de laatste sessie evalueren wij in wat voor mate er progressie waarneembaar is op gestelde doelstellingen. Wij bieden uw organisatie de mogelijkheid om de laatste 3 kwartier van de laatste sessie aan te schuiven. In feite dragen we dan de leervraag weer over aan het proces dat zich afspeelt tussen leidinggevende en deelnemer. Voor de borging van gestelde leerdoelen is de evaluatie van groot belang. Een coachingstraject heeft immers alleen voldoende resultaat wanneer er borging plaatsvindt van de leerdoelen?

  • Planning door ons bedrijfsbureau

   Zodra wij uw inschrijving ontvangen, neemt ons bedrijfsbureau contact op met de deelnemer om alle sessies (ook een eventuele evaluatie) vast te leggen. Het traject kan tijdens en na werktijd worden ingepland (in overleg met u en/of de deelnemer). Wij bevestigen onze afspraken per email met daarbij het verzoek om direct alle data te controleren en per ommegaande aan te geven of deze correct weergegeven zijn.  

 • Groepstraining of cursus

  Wanneer meerdere personen uit uw organisatie een training  willen volgen, kunnen wij een groepstraject voor u samenstellen. Wellicht is er bij meerdere personen een combinatie te maken van individuele coachingsessies en een aantal groepsessies. Ook een groepstraject bieden wij ‘opmaat’ aan. Een effectieve inventarisatie van de opleidingsbehoefte vooraf is dus van groot belang. Een groepstraject kunnen we aanbieden door meerdere werkvormen toe te passen namelijk:

  • Training van een aantal dagdelen in de groep
  • Afwisseling individuele sessies met groepstraining
 • Teamcoaching

  Bij trajecten gericht op teamontwikkeling en organisatieontwikkeling maken wij regelmatig gebruik van teamcoaching.

 • Workshops

  De meeste trainingen die wij uitvoeren bieden wij ook aan in de vorm van een workshop.

 • Open inschrijving

  Een aantal van onze trainingen die wij aanbieden lenen zich voor open inschrijving. Voor een overzicht kunt u kijken op onze trainingskalender.

Trainingskalender

Bekijk onze trainingskalender

Trainingskalender

Online testen

Bekijk onze testen die wij ontwikkelden.

Online testen

Incompany trainingen

Bekijk onze incompany trainingen

Incompany trainingen

Waarom kiest u voor De Steven?

De trainers en coaches hebben niet alleen voldoende theoretische bagage maar ook jarenlange praktijkervaring in diverse branches.

9 redenen om voor De Steven te kiezen

Jan Stevens De Steven training en coachingEr zijn zeker 9 redenen om voor De Steven te kiezen.

 • Onconventioneel recht door zee!

  We hanteren een no nonsens aanpak; eerlijkheid en duidelijkheid staan hoog in ons vaandel; we draaien er niet omheen, houden niet van zachte heelmeesters. We houden wel van wederzijds respect. Onconventioneel, oprecht en met de nodige humor.

 • Passie voor ons vak

  Wij zijn een gezond bedrijf met een team dat passie heeft voor het vak. Wij staan voor wat we doen en dragen dat ook uit. We staan er voor en gaan er voor.

 • Training en coaching met duidelijke doelstellingen: stel een doel en Steven er op af!

  Voorafgaand aan de training dienen doelen helder te zijn. Kernvraag is: wat willen we aan het eind van de training hebben bereikt? Anders gezegd: stel vooraf een doel en Steven erop af! Een training moet resultaat hebben wil het geïnvesteerde bedrag terugverdiend worden door de organisatie.

 • Kwaliteit staat voorop: het moet goed, anders niet

  We willen geen concessies t.a.v. kwaliteit, ook niet van u. Ziet u het niet geheel zitten: begin er niet aan! Zien wij het niet zitten, dan beginnen wij er ook niet aan.

 • We trainen niet om te trainen

  De behoeften van een organisatie en/of medewerker staan centraal tijdens een traject. Wij denken niet in (onze) producten, maar in oplossingen.

 • Training op maat: maatwerk in alle opzichten

  We leveren maatwerk in alle opzichten. Het maatwerk is dit jaar aangescherpt door zo’n 450 van onze relaties te hebben laten meedenken in ons concept middels diepgaande gesprekken.

 • Onze trainers maken de training!

  We kunnen alles wel leuk op papier hebben en goede tools tot onze beschikking hebben of zelf ontwikkeld hebben, maar hoe ga je er mee om; dat is de hamvraag. Onze trainers beschikken over een goede combinatie van kennis, inzicht, ervaring, bezieling en karakter. Zij weten te prikkelen tot een hoger niveau van denken en doen.

 • We zoeken de vraag achter de vraag!

  De vraag (trainingsvraag) wordt meestal anders geformuleerd dan waar de werkelijke behoefte ligt. Middels gerichte inventarisaties en intakegesprekken willen wij snel tot de werkelijke vraag doordringen.

 • Praktische trainingen: voor alleen theorie kunt u beter een boek kopen

  Het gaat er niet om een lesje uit een boek te leren, het gaat om vaardigheden en bewustwording. Doelgericht, mensgericht; wij trekken alles uit onze kasten om het proces van borgen in gang te zetten. Korte sessies verdeeld over een langere periode hebben meer impact. Een goed nazorgtraject hoort er ook bij om het rendement vast te houden.

Lees ook: kantoor in hoogeveen

Nieuw ebook: HSP, label of labiel?

Ontdek de kracht van hoogsensitiviteit!

HSP ebook

Meer informatie

Jouw leerdoelen staat centraal!

Wij combineren meerdere leerdoelen tot één training. Het voorkomt dat je 25 trainingen moet volgen en het bespaart je dus gewoon tijd en geld. Bovendien is het rendement van de training veel hoger omdat de training op jouw is afgestemd. Moeten we je helpen bij het formuleren van leerdoelen? Bel dan met onze trainingsadviseur.

 

Nieuw: ebook willen is minder moeten

Bestel ons nieuwste ebook via de webshop!

Ebook willen moeten

Wanneer je jezelf ontmoet, wil je meer en moet je minder!

Meer informatie