Loading ...

Direct informatie? 0528 23 60 30

Of mail naar planning@desteven.nl

Medewerker is onvoldoende meegegroeid met de functie

Medewerker onvoldoende meegegroeid met de functie of organisatie? Oftewel: de functie vraagt andere zaken dan de medewerker in huis heeft. Is er dan sprake van slecht functioneren? Of disfunctioneren zelfs?

Onvoldoende functioneren?

Onvoldoende meegroeien met de functie of organisatie kan beoordeeld worden door de werkgever als zijnde: onvoldoende functioneren. We hebben 11 voorbeelden van disfunctioneren voor u uitgewerkt.

Onvoldoende functioneren

Onvoldoende ontwikkeling bij de medewerker

Er zijn tal van aspecten rond een niet-functionerende medewerker. Eén aspect lichten we er nu uit en dat gaat over het feit dat de medewerker is stil blijven staan qua ontwikkeling terwijl uw organisatie zich wel heeft doorontwikkeld. Deze situatie komt nogal eens voor bij bedrijven en organisaties waar medewerkers lange dienstverbanden hebben. We komen ze tegen met dienstverbanden van 30, 35, 40 en soms zelfs 42 of 43 jaar. Vaak constateren we dat de medewerker enorm loyaal is aan de organisatie. Soms is hij/zij zelfs vergroeid met het bedrijf waar hij/zij werkt. En toch mist er iets. Voorbeelden:

  • een installateur die zich niet meer thuis voelde in de nieuwste technieken zoals domotica
  • een melkmachinemonteur die de conventionele stallen wel beheerste maar door de ICT-technieken geen affiniteit had met de robotstal
  • medewerkers die te weinig ICT vaardig zijn en niet kunnen omgaan met de Iphone, groepsapp, laptop, ICT systemen

Verbetertraject starten?

Een verbetertraject kan opgestart worden wanneer de medewerker onvoldoende is meegegroeid met het bedrijf of de functie. Echter ook dan is het van belang waar de groei heeft gestagneerd in de ontwikkeling van de medewerker. Betreft het kennis? Gaat het om vaardigheden? Gaat het over de beroepshouding?

Verbetertraject

Functie ontwikkelt zich sneller dan de medewerker

medewerker onvoldoende meegegroeid met de functieDe uitoefening van een functie vereist een bepaalde mate van kennis, vaardigheden en attitude (KVA). Net als de organisatie, is elke functie voortdurend aan verandering onderhevig. Stel, een eenmanszaak groeit uit tot een bedrijf met bijvoorbeeld 30 medewerkers. Logisch dat dan aan de ondernemer andere KVA-eisen worden gesteld, dan in de startfase.

Hamvraag is: zijn KVA-vraag en –aanbod in evenwicht? Anders gezegd, is de aanwezige KVA bij een medewerker (de P-kant) in overeenstemming met de KVA die nodig is voor uitoefening van de functie (de O-kant)? Het standaardpakket KVA wordt als volgt verworven: kennis wordt o.a. opgedaan op school, vaardigheden en kennis in de praktijk en attitudevorming vindt plaats van wieg tot graf.

Er is een drietal situaties mogelijk:

  • Situatie 1: medewerker en functie maken een gelijke ontwikkeling door
  • Situatie 2: de medewerker ontwikkelt zich sneller dan de functie
  • Situatie 3: de functie ontwikkelt zich sneller dan de medewerker

Wanneer de medewerker onvoldoende meegegroeid is met de functie is er sprake van situatie 3.

Is er een inhaalslag mogelijk?

Indien zich de derde situatie voordoet, is objectieve vaststelling noodzakelijk van de aanwezige hiaten:

In een aantal gevallen is een inhaalslag goed mogelijk op voorwaarde dat de medewerker hiervoor de juiste motivatie kan opbrengen. Soms is het zo dat de medewerker op zijn taks zit qua mogelijkheden en niet die ontwikkeling meer kan meemaken die de organisatie vraagt. Objectieve vaststelling middels een assessment kan een uitkomst zijn.

  • is er sprake van onvoldoende kennis en wat voor kennisaspecten ontbreken?
  • is er sprake van onvoldoende vaardigheid en om welke vaardigheden gaat het dan?
  • is er sprake van het ontbreken van de juiste attitude en waarover hebben we het dan?

Verbetertraject

Meer informatie over het verbetertraject?

Verbetertraject

Verbeterplan

Tips voor het verbeterplan.

Verbeterplan

Onvoldoende functoneren

Wat is onvoldoende of slecht functioneren?

Onvoldoende functioneren


Jezelf kwijtraken en jezelf hervinden

Bestel dit Ebook via de webshop! Titel: Jezelf kwijtraken & jezelf hervinden

Ebook jezelf kwijtraken

Meer informatie

E-book: HSP label of labiel?

E-book met als titel: hoogsensitief, label of labiel? Bestel dit ebook via de webshop!

HSP ebook

Meer informatie

Authentiek communiceren

Wil je werken aan jouw communicatie? E-book authentiek communiceren is te bestellen via de webshop!

ebook communicatie

Meer informatie

Onze nieuwsbrief

Ben jij leer- en nieuwsgierig? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief!
Met jouw aanmelding ga je akkoord met onze privacyverklaring en het ontvangen van onze nieuwsbrief. Je kunt je natuurlijk op elk moment weer afmelden.

Telefonisch contact? Heb je vragen? Bel ons op 0528 23 60 30 en vraag naar Monique van Nuil.