Vrijblijvend adviesgesprek
Contact opnemen
Google+ Facebook Twitter Linkedin YouTube
Direct informatie? 0528 23 60 30
Of mail naar: info@desteven.nl
zoeken

Onderbezetting binnen uw team of op uw afdeling

Onderbezetting (te weinig personeel dus) binnen uw team of afdeling kan leiden tot spanning bij medewerkers. Onderbezetting kan ontstaan door bezuinigingen, de economische crisis of door reorganisatie.  Onderbezetting is in feite dat u hetzelfde werk moet uitvoeren met minder mensen. Structurele onderbezetting op de afdeling leidt tot hoge werkdruk en soms ziekte verzuim. Een goede personeelsplanning is daarom belangrijk om grotere problemen en uitval te voorkomen.

Oorzaken

Onderbezetting op de afdelingEr zijn meerdere oorzaken te noemen van onderbezetting op bepaalde afdelingen maar we noemen er een paar:

 • er wordt bezuinigd op de personeelskosten en derhalve is er meer werkaanbod dan uitgevoerd kan worden met de huidige bezetting
 • er is te weinig gekwalificeerd personeel
 • langdurig ziekteverzuim van bepaalde medewerkers
 • sommige vacatures zijn moeilijk te vervullen

Gevolgen

In alle gevallen is het zo dat onderbezetting kan leiden tot werkdruk en stress binnen uw team wanneer het aantal werkzaamheden niet is gedaald maar het aantal collega's wel. In dit geval is er sprake van gezamenlijke werdruk en gezamenlijke stress. Dat geeft een andere dimensie dan wanneer medewerkers individueel werkdruk ervaren.  Andere gevolgen kunnen zijn:

 • er ontstaat werkdruk op de afdeling die ongezond is
 • medewerkers vallen uit met burnout-klachten of andere spanningsklachten
 • er ontstaat een gespannen sfeer op de werkvloer

Hoe ga je om met onderbezetting op de afdeling?

Teamcoaching: onderbezetting afdelingHoe gaat u om met eventuele onderbezetting op de afdeling? De Steven is specialist in de training teamontwikkeling voor leidinggevenden en managers. Tevens kunt u bij ons terecht voor teamcoaching gericht op samenwerking, communicatie en teamontwikkeling.

Onderschatting

Onderbezetting wordt door werkgevers vaak onderschat. Zo werd onlangs een werkgever aansprakelijk gesteld door een werknemer vanwege psychische schade door burnout. De oorzaak van deze burnout zou gelegen zijn in het feit dat er overmatig een beroep is gedaan op de werknemer vanwege onderbezetting op de afdeling. Het hof wees de schadevergoeding van de hand om de volgende redenen:

 • er was door de werknemer niet geklaagd over onderbezetting
 • er was geen sprake van structureel overwerk

De les voor zowel werkgever is toch dat onderbezetting serieus genomen moet worden.

Grijp tijdig in!

De gezamenlijke beleving van de nadelen van onderbezetting vraagt ook om een gezamenlijk meedenken en oplossen. Een paar aspecten:

 • Grijpt tijdig in en neem de juiste maatregelen! Een goede analyse is van belang om de juiste HRM instrumenten in te zetten.
 • Een goede personeelsplanning voorkomt onderbezetting op bepaalde afdelingen binnen uw bedrijf.  Strategische personeelsplanning is vooruitkijken, inschatten en tijdig voorzien in uw personeelsbehoefte.
 • kunt u als team en leiding een gezamenlijk plan maken om de onderbezetting op te lossen?
 • wanneer deze oplossing er niet is dan verwijzen wij naar ons artikel over werkdruk en stress binnen uw team

Taak voor de leidinggevende

U kunt er als leidinggevende heel veel aan doen. In ieder geval kunt u werken aan de volgende zaken:

Andere publicaties over teamontwikkeling

Dit artikel is geschreven in een artikelenserie over teamontwikkeling en teambuilding.

Publicaties over teamontwikkeling.

Verwante informatie

Auteur

Dit artikel is geschreven door Jan Stevens.

Coach Jan Stevens