Vrijblijvend adviesgesprek
Contact opnemen
Pinterest Facebook Twitter Linkedin YouTube
Direct informatie? 0528 23 60 30
Of mail naar: info@desteven.nl
zoeken

Personeelsbijeenkomst

Personeelsbijeenkomsten worden in sommige organisaties zo'n 1x á 2x per jaar met het voltallige personeel gehouden. Vaak heeft men als doelstelling om nieuwe werkwijzen, visie of doelstellingen te introduceren.

Doel van het overleg

PersoneelsbijeenkomstHet doel van de personeelsbijeenkomst kan nogal variëren merken wij in de praktijk. We komen zeer uiteenlopende doelstellingen tegen maar we vatten ze voor u samen

 • de medewerkers informeren over nieuwe visie en strategie van de directie
 • de medewerkers informeren over plannen t.a.v. een nieuwe aanpak, ander beleid, het sluiten of openen van vestigingen
 • nieuwe bedrijfsregels introduceren bij de medewerkers
 • de medewerkers horen over bepaalde zaken, bijvoorbeeld hoe zij tegen de organisatie aankijken
 • de betrokkenheid van de medewerker vergroten bij de organisatiedoelstellingen
 • het onderlinge samenzijn en samenwerking vergroten: o.a. elkaar beter leren kennen
 • Wie zijn erbij aanwezig?

  In principe dienen alle medewerkers aanwezig te zijn.

 • Voorzitter

  Doorgaans is de directeur voorzitter van de personeelsbijeenkomst.

  Knelpunten bij de personeelsbijeenkomst

  In de praktijk zitten er nogal wat haken en ogen aan de personeelsbijeenkomst zoals:

  • medewerkers komen vaak onvoorbereid naar de bijeenkomst en weten niet wat hun te wachten staat
  • er is weinig inbreng van het personeel: men hoort het aan, knikt ja en men gaat weer verder
  • er ontstaan controversiële discussies tijdens de bijeenkomst
  • de leiding houdt één lang betoog en de essentie ontgaat de medewerker of anders gezegd: de toepasbare functionaliteit in het dagelijkse werk ontbreekt
 • Tips

  We hebben een aantal tips voor de personeelsbijeenkomst:

  • Zorg voor een externe voorzitter: coach, trainer, etc. die de leiding van de directie overneemt en de gesprekken in bepaalde banen leidt
  • Houdt beknopte inleidingen van maximaal 10 minuten
  • Bereidt samen met de externe coach / voorzitter de bespreking voor
  • Zorg dat medewerkers goed geïnformeerd zijn wat hun te wachten staat tijdens de personeelsbijeenkomst
  • Voorkom de monoloog en wissel af met actieve inbreng en bijdragen van de medewerkers bijvoorbeeld door ronde tafel gesprekken
  • Zorg dat medewerkers die niet snel in een groep het woord zullen doen, aan bod komen in hun reactie
  • Eindig met praktische afspraken en geef er een goede follow-up aan
  • Gebruik vraagtechnieken: LSD = Luisteren, Samenvatten en Doorvragen
  • Wilt u het gesprek eens op een andere manier op gang krijgen? Zorg voor een externe inleider: dat kan een trainer / coach voor u doen maar ook een klant, een goede relatie, een vakgenoot, een ex-directeur met veel ervaring etc.

Overlegvormen en overlegstructuren

Het ontwikkelen van overlegstructuren is evenals het opzetten van personeelsgesprekken (gesprekscyclus binnen organisaties) de harde factor bij het verbeteren van de interne communicatie.

Soorten overlegvormen

Training doelgericht vergaderen

De Steven verzorgt de training doelgericht vergaderen voor deelnemers en voorzitters van vergaderingen. Een aantal leerdoelen inzake vergadertechnieken hebben we voor u uitgewerkt.

Auteur

Dit artikel is geschreven door Jan Stevens.

Coach Jan Stevens