Loading ...

Direct informatie? 0528 23 60 30

Of mail naar planning@desteven.nl

Communiceren met de achterban: OR of PVT

Als OR moet je regelmatig met je achterban communiceren. Allereerst is het van belang te weten wie de achterban is van de OR. Met de achterban wordt bedoeld de medewerkers die je vertegenwoordigt in de OR. Dat is nogal wat als je hierover nadenkt. Je moet hierdoor weten wat er speelt en leeft bij jouw organisatie. En hoe communiceer je terug wat er besproken en besloten is in de OR? Daar wordt helaas wat te weinig over nagedacht: de terugkoppeling naar de medewerkers. Toch is de communicatie naar de achterban heel erg belangrijk. Maar al te vaak is het gevoel van de achterban dat de OR ver van ze afstaat.

Nogal logisch. Als er geen resultaten bekend worden gemaakt, en dat kan positief of negatief zijn, dan leeft het gevoel dat de OR geen zinvol werk doet.

Terugkoppelen naar de werkvloer

In veruit de meeste gevallen worden de resultaten van de OR gecommuniceerd door de verslagen bekend te maken via intranet of een periodieke nieuwsbrief. Je moet dan maar afwachten of medewerkers er de tijd voor nemen om deze te lezen.

Verreweg het meest effectief is om echt zelf de organisatie rond te gaan om de resultaten mee te delen. Dat kost tijd, maar dan heb je wel meteen de reacties in beeld. Hoe meer de achterban op de hoogte is van de resultaten van de OR hoe meer betrokkenheid bij de OR en het bedrijf je creëert.  De achterban wil heel graag zien wat de OR heeft bereikt. Je hoeft het allemaal niet zo ingewikkeld te maken. Je kunt tijdens een lunch resultaten meedelen of bij de koffieautomaat. Maar ga wel actief bezig met het delen van informatie. En luister ook echt naar wat er leeft onder de medewerkers. Hier zit je immers voor in de OR?

Het is overigens wel noodzakelijk om binnen de OR duidelijk afspraken te maken over wat er wel of niet gedeeld mag worden en wanneer. Goed informeren van en communiceren met de achterban zou een onderdeel moeten zijn van het werk van een OR-lid.

communicatie achterban

Tips

Samengevat zijn deze zaken van belang bij de communicatie met de achterban:

 • Maak op de OR vergadering duidelijke afspraken over wat er gecommuniceerd gaat worden. Overal moet hetzelfde verteld worden. Als iedereen zijn eigen interpretatie gaat geven, dan loop je de kans dat er verschillen zitten in de communicatie. Dat geeft onrust en miscommunicatie ligt dan op de loer.
 • Informeer de achterban zoveel mogelijk informeel. Zo leert de achterban hun vertegenwoordiger in de OR kennen. Maak een praatje op de afdeling. Zo verlaag je ook de drempel om op de OR af te stappen met problemen. Een zichtbare OR is ook een benaderbare OR.
 • Bespreek de resultaten met een begrijpelijk taalgebruik. Het is belangrijk dat iedereen begrijpt wat de resultaten zijn en wat dat voor invloed heeft op hun dagelijkse praktijk.
 • Dit heeft ook als resultaat dat je als OR-lid weet wat er leeft. Dit kun je weer meenemen naar de OR-vergadering.

Training voor de OR en PVT

De Steven verzorgt training & coaching voor OR- en/of PVT-leden.

Training OR en PVT

Training doelgericht vergaderen

De Steven verzorgt de training doelgericht vergaderen voor deelnemers en voorzitters van vergaderingen.

Auteur

Dit artikel is geschreven door Gea van der Veen.

Gea van der Veen: presentatietrainer, spreekcoach, verliesexpert


Jezelf kwijtraken en jezelf hervinden

Bestel dit e-book (PDF) via de webshop! Titel: Jezelf kwijtraken & jezelf hervinden.

Ebook jezelf kwijtraken

Meer informatie

Bekijk alle e-books

 • Willen is minder moeten
 • Authentiek communiceren
 • Word assertief: doorbreek de vicieuze cirkel!
 • Conflicthantering
 • Delegeren en loslaten
 • Jezelf kwijtraken en jezelf hervinden
 • Hoogsensitief: label of labiel?
 • Talenten en kwaliteiten: jouw houvast en zekerheid!
 • Hoogbegaafd: probleemgeval of gave?
 • Luister en zie mij: het diagnostisch gesprek met hoogbegaafde kinderen!
 • Analysevaardigheden
 • Hoe ga je met je tijd om?
 • De kwaliteitenbibliotheek: 163 kwaliteiten uitgebreid beschreven
 • Verbeterplan bij disfunctioneren
 • Zelfvertrouwen: mag ik er twee kilo bij?

Bekijk alle e-books

Authentiek communiceren: dat kun je leren!

ebook communicatie

Je zendt wie je bent. Dat is authentiek communiceren. Dat betekent dat je communiceert zoals je van origine bent. Originaliteit dus en geen kopie of imitatie van anderen. Niet zoals de wereld om je heen verwacht dat het zou moeten. Maar gewoon: zoals jij bent!

Meer informatie

Onze nieuwsbrief

Ben jij leer- en nieuwsgierig? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief!
Met jouw aanmelding ga je akkoord met onze privacyverklaring en het ontvangen van onze nieuwsbrief. Je kunt je natuurlijk op elk moment weer afmelden.

Telefonisch contact? Heb je vragen? Bel ons op 0528 23 60 30 en vraag naar Monique van Nuil.