Loading ...

Direct informatie? 0528 23 60 30

Of mail naar planning@desteven.nl

Afspraken nakomen

Afspraken nakomen is een leerdoel voor veel teams, organisaties. Omdat teams en organisaties bij de gratie van individuen bestaan betekent dit dat het een individueel leerdoel betreft. Wanneer afspraken niet worden nagekomen heeft dit vaak vergaande gevolgen en zal dit in veel gevallen tot irritaties leiden. In dit artikel ga ik in op: het nakomen van afspraken.

Voorbeelden

Ik put maar gewoon uit mijn praktijkervaring om wat voorbeelden weer te geven:

 • je spreekt zaken af op het werkoverleg of tijdens het afdelingsoverleg maar besluiten worden niet uitgevoerd, half uitgevoerd of te laat uitgevoerd
 • je hebt een toezegging gedaan en je komt het niet na
 • afspraken gemaakt tijdens functionerings- of beoordelingsgesprekken worden niet uitgevoerd
 • je  hebt afgesproken dat iemand verantwoordelijk is voor een bepaalde taak en toch wordt die taak niet uitgevoerd
 • je hebt meerdere malen medewerkers aangesproken op bepaald gedrag en wederom is de afspraak gemaakt dat er verandering zou plaatsvinden: toch gebeurt het niet!
 • de leidinggevende heeft iemand toegezegd nog terug te komen op een eventuele salarisverhoging maar vervolgens gebeurt het niet
 • je mocht een opleiding volgen, men had het al toegezegd maar niemand komt erop terug
 • de leiding geeft het slechte voorbeeld en de medewerkers nemen dat over
 • er is sprake van een onderhuids conflict en afspraken niet nakomen is een vorm van passief-agressief gedrag
 • bewust afspraken niet nakomen en zaken in het honderd laten lopen is onderdeel van pestgedrag

Waar gaat het vaak om? Half uitvoeren, niet uitvoeren, niet tijdig of te laat uitvoeren!

Afspraken niet nakomen

Verantwoordelijkheden

Afspraken maken heeft met verantwoordelijkheid en verantwoordelijkheidsgevoel te maken. Wanneer we afspreken dat we een bepaalde taak of actie uitvoeren voor een bepaalde datum dan nemen we de verantwoordelijkheid om die taak en afspraak tot een goed einde te brengen. Niet nakomen van afspraken is gebrek aan verantwoordelijkheid en verantwoordelijkheidsgevoel.

Afspreken, bespreken, uitspreken en aanspreken op

Oorzaken?

Wat is de oorzaak dat medewerkers, teamleden of leidinggevenden afspraken niet nakomen?

 • ze spreken iets af maar eigenlijk kunnen ze de betreffende taak er niet eens bij doen (ze hadden dus nee moeten zeggen)
 • afspraken worden niet serieus genomen binnen de organisatie (soms is het bedrijfscultuur)
 • vrijblijvendheid: het heeft toch geen consequenties als we het niet doen
 • excuus-cultuur wordt aanvaard: ja maar……………… ik kwam er niet aan toe of dit kwam er tussendoor
 • we menen dat we een duidelijke afspraak hebben gemaakt maar het blijkt niet zo duidelijk te zijn als we dachten
 • we hebben geen afspraken gemaakt maar intenties uitgesproken (in de trant van: we gaan er voor)

En: uiteindelijk kan dit problemen geven bij de uitvoering, bij de levering, bij de klanttevredenheid, bij de facturering, bij het behalen van doelstellingen en ga zo maar door. Als afspraken structureel niet worden nagekomen, dan kan de organisatie in zwaar weer terecht komen.

Gevolgen

Gevolgen van de niet-nakom-cultuur kunnen vervelend zijn:

 • deadlines worden niet gehaald
 • interne afspraken worden doorgeschoven
 • processen worden vertraagd of opgeschort
 • het gaat ten koste van eigen betrouwbaarheid en geloofwaardigheid

Wat kun je eraan doen?

Je kunt nog één afspraak extra maken. Je zou kunnen afspreken wat je gaat doen samen wanneer een afspraak niet wordt nagekomen of uitgevoerd. Afspraken maken doe je samen. Afspraken niet nakomen ook. Want blijkbaar tolereer je samen dit vervelende gedrag. Welke afspraken kun je dan nog maken? Ik noem er een paar:

 • we spreken alleen zaken af die behapbaar zijn binnen de gestelde tijd
 • we spreken af dat wie ja zegt op de uitvoer van een bepaalde taak ook de verantwoordelijkheid op zich neemt om die taak voor een bepaalde datum uit te voeren
 • we spreken af dat de betreffende taak op die datum uitgevoerd is tenzij het echt onmogelijk is door overmacht (maar we spreken af dat we dan direct daarover geïnformeerd worden)

Nog een schepje er bovenop: we spreken af dat het onacceptabel is dat iemand herhaaldelijk zijn afspraken niet nakomt en dat dit verdergaande consequenties zal hebben.

Afspreken, bespreken, aanspreken en uitspreken

De Steven verzorgt de  training afspreken, bespreken, aanspreken en uitspreken van.

Afspreken, bespreken, aanspreken en uitspreken

Training teamontwikkeling

Team en organisatie

Auteur

Dit artikel is geschreven door Jan Stevens.

Jan Stevens


Jezelf kwijtraken en jezelf hervinden

Bestel dit e-book (PDF) via de webshop! Titel: Jezelf kwijtraken & jezelf hervinden.

Ebook jezelf kwijtraken

Meer informatie

Online training autonomie en persoonlijk leiderschap!

Online training autonomie

De online training Autonomie en Persoonlijk Leiderschap helpt jou bij jouw persoonlijke groei. De 8 modules bieden diepgaande inzichten en praktische tools. Het werkboek, met 22 opdrachten, bevordert zelfreflectie en bevraagt je behoeften, gevoelens, en keuzes. Jan Stevens, de trainer, presenteert de video's, waarin hij de essentie van autonomie en leiderschap belicht. Het e-book en de video's bieden een holistische benadering, van zelfreflectie tot effectieve communicatie. Deze training, inclusief praktische informatie en de mogelijkheid tot downloaden van het werkboek en e-book, is een must voor wie streeft naar persoonlijke ontwikkeling. Een investering in jezelf die de moeite waard is.

Meer informatie

Authentiek communiceren: dat kun je leren!

ebook communicatie

Je zendt wie je bent. Dat is authentiek communiceren. Dat betekent dat je communiceert zoals je van origine bent. Originaliteit dus en geen kopie of imitatie van anderen. Niet zoals de wereld om je heen verwacht dat het zou moeten. Maar gewoon: zoals jij bent!

Meer informatie

Onze nieuwsbrief

Ben jij leer- en nieuwsgierig? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief!
Met jouw aanmelding ga je akkoord met onze privacyverklaring en het ontvangen van onze nieuwsbrief. Je kunt je natuurlijk op elk moment weer afmelden.

Telefonisch contact? Heb je vragen? Bel ons op 0528 23 60 30 en vraag naar Monique van Nuil.