Loading ...

Direct informatie? 0528 23 60 30

Of mail naar planning@desteven.nl

Soft skills in de accountancy

Meer dan vroeger het geval was is de ontwikkeling van soft skills binnen de accountancy van groot belang. Men kan niet volstaan met alleen maar vaktechnische of vakgerichte scholing en opleiding. Veranderde markten, andere marktbehoeften en veranderde consumentenbehoeften zorgen ervoor dat de soft skills binnen de accountancy een andere doorontwikkeling vragen dan voorheen het geval was.

Wat is er veranderd binnen de accountancy?

De accountancy is bij voortduur onderworpen aan opgelegde veranderingen zoals wetgeving en regelgeving. Dat doet een hoog beroep op medewerkers om de vakkennis op peil te houden, op de hoogte te zijn en te blijven van de nieuwste wetgeving en regelgeving. Maar dat is al jaren het geval.

De belangrijkste verandering is toch wel te vinden bij de klant, de ondernemer. Was vroeger de accountant een autoriteit op basis van opleiding en/of ervaring: tegenwoordig krijgt de accountant een veel kritischer ondernemer aan tafel die via internet allang op de hoogte is van nieuwe wet- en regelgeving. Anders gezegd: de consumentenkunde is veel groter dan vroeger het geval was. Binnen de accountancy zal men meer en meer moeten leren om hiermee om te gaan.

Softskills in de accountancy

Functiegerichte training

Binnen de accountancy zijn diverse functies te onderscheiden zoals: de accountant, (assistent accountant, registeraccountant) fiscalist, relatiebeheerder, adviseur MKB. Bij deze verschillende functies worden verschillende vaardigheden en kennis gevraagd. Het is dan ook van belang om de training af te stemmen op de functie.

Sociale en communicatieve vaardigheden

In de opleidingen binnen de accountancy wordt veel aandacht besteed aan de harde skills die je nodig hebt in je werk. Harde beroepsgerichte competenties en vaardigheden, harde beroepsgerichte methodes, harde beroepsgerichte kennis.

Veel minder aandacht is er voor de zachte kant: competenties op het gebied van communicatie, onderhandelen en conflicthantering, overtuigen en beïnvloeden, samenwerken, adviesvaardigheden enz.

Soft skills

Wat versta ik onder soft skills binnen de accountancy? Soft skills verschillen per functie maar globaal onderscheid ik:

 • Zelfreflectie en zelfkennis: inzicht in eigen kwaliteiten, eigenschappen en valkuilen
 • Communicatieve en sociale vaardigheden: weet zich goed uit te drukken, kan goed luisteren, komt plezierig over in de communicatie
 • Attitude: collegiaal, behulpzaam, gericht op de ander
 • Samenwerken binnen het team
 • Een positief-kritische houding t.o.v. de leiding en de organisatie waarvoor gewerkt wordt
 • Een zelfstandige werkhouding: het ontwikkelen van initiatief, taakvolwassenheid
 • Klantgericht werken, denken en handelen: een proactieve houding richting de ondernemer c.q. klant
 • Adviesvaardigheden
 • Omgaan met veranderingen

Training en coaching

Voor deelnemers die werkzaam zijn in de accountancy biedt de Steven training door individuele scholing  maar ook groepstraining of een afwisseling van beide. Een inventarisatiegesprek om de leerdoelen in kaart te brengen is van belang om een maatwerktraining op te zetten.

Training soft skills

Dit artikel is geschreven in de serie over soft skills.

Training soft skills

Persoonlijke ontwikkeling

Bekijk het overzicht met alle trainingen gericht op persoonlijke ontwikkeling.

Persoonlijke Ontwikkeling

Auteur

Dit artikel is geschreven door Jan Stevens.

Jan Stevens


Jezelf kwijtraken en jezelf hervinden

Bestel dit e-book (PDF) via de webshop! Titel: Jezelf kwijtraken & jezelf hervinden.

Ebook jezelf kwijtraken

Meer informatie

Bekijk alle e-books

 • Willen is minder moeten
 • Authentiek communiceren
 • Word assertief: doorbreek de vicieuze cirkel!
 • Conflicthantering
 • Delegeren en loslaten
 • Jezelf kwijtraken en jezelf hervinden
 • Hoogsensitief: label of labiel?
 • Talenten en kwaliteiten: jouw houvast en zekerheid!
 • Hoogbegaafd: probleemgeval of gave?
 • Luister en zie mij: het diagnostisch gesprek met hoogbegaafde kinderen!
 • Analysevaardigheden
 • Hoe ga je met je tijd om?
 • De kwaliteitenbibliotheek: 163 kwaliteiten uitgebreid beschreven
 • Verbeterplan bij disfunctioneren
 • Zelfvertrouwen: mag ik er twee kilo bij?

Bekijk alle e-books

Authentiek communiceren: dat kun je leren!

ebook communicatie

Je zendt wie je bent. Dat is authentiek communiceren. Dat betekent dat je communiceert zoals je van origine bent. Originaliteit dus en geen kopie of imitatie van anderen. Niet zoals de wereld om je heen verwacht dat het zou moeten. Maar gewoon: zoals jij bent!

Meer informatie

Onze nieuwsbrief

Ben jij leer- en nieuwsgierig? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief!
Met jouw aanmelding ga je akkoord met onze privacyverklaring en het ontvangen van onze nieuwsbrief. Je kunt je natuurlijk op elk moment weer afmelden.

Telefonisch contact? Heb je vragen? Bel ons op 0528 23 60 30 en vraag naar Monique van Nuil.