Vrijblijvend adviesgesprek
Contact opnemen
Pinterest Facebook Twitter Linkedin YouTube
Direct informatie? 0528 23 60 30
Of mail naar: info@desteven.nl
zoeken

Soft skills in de accountancy

Meer dan vroeger het geval was is de ontwikkeling van soft-skills binnen de accountancy van groot belang. Men kan niet volstaan met alleen maar vaktechnische of vakgerichte scholing en opleiding.

Softskills in de accountancy

Veranderde markten, andere marktbehoeften en veranderde consumentenbehoeften zorgen ervoor dat de softskills binnen de accountancy een andere doorontwikkeling vragen dan voorheen het geval was.

Wat is er veranderd binnen de accountancy?

De accountancy is bij voortduur onderworpen aan opgelegde veranderingen zoals wetgeving en regelgeving. Dat doet een hoog beroep op medewerkers om de vakkennis op peil te houden, op de hoogte te zijn en te blijven van de nieuwste wetgeving en regelgeving. Maar dat is al jaren het geval.

De belangrijkste verandering is toch wel te vinden bij de klant, de ondernemer. Was vroeger de accountant een autoriteit op basis van opleiding en/of ervaring: tegenwoordig krijgt de accountant een veel kritischer ondernemer aan tafel die via internet allang op de hoogte is van nieuwe wet- en regelgeving. Anders gezegd: de consumentenkunde is veel groter dan vroeger het geval was. Binnen de accountancy zal men meer en meer moeten leren om hiermee om te gaan.

Functiegerichte training

Binnen de accountancy zijn diverse functies te onderscheiden zoals: de accountant, (assistent accountant, registeraccountant) fiscalist, relatiebeheerder, adviseur MKB.

Sociale en communicatieve vaardigheden

In de opleidingen binnen de accountancy wordt veel aandacht besteed aan de harde skills die je nodig hebt in je werk. Harde beroepsgerichte competenties en vaardigheden, harde beroepsgerichte methodes, harde beroepsgerichte kennis.

Veel minder aandacht is er voor de zachte kant: competenties op het gebied van communicatie, onderhandelen en conflicthantering, overtuigen en beïnvloeden, samenwerken, adviesvaardigheden enz.

Soft skills

Wat verstaan we onder soft-skills binnen de accountancy? Softskills verschillen per functie maar globaal onderscheiden we

  • zelfreflectie en zelfkennis: inzicht in eigen kwaliteiten, eigenschappen en valkuilen
  • communicatieve en sociale vaardigheden: weet zich goed uit te drukken, kan goed luisteren, komt plezierig over in de communicatie
  • attitude: collegiaal, behulpzaam, gericht op de ander
  • samenwerken binnen het team
  • een positief kritische houding t.o.v. de leiding en de organisatie waarvoor gewerkt wordt
  • een zelfstandige werkhouding: het ontwikkelen van initiatief, taakvolwassenheid
  • klantgericht werken, denken en handelen: een pro-actieve houding richting de ondernemer c.q. klant
  • adviesvaardigheden
  • omgaan met veranderingen

Training en coaching

Voor deelnemers die werkzaam zijn in de accountancy biedt de Steven training door individuele scholing  maar ook groepstraining of een afwisseling van beide. Een inventarisatiegesprek om de leerdoelen voor in kaart te brengen is van belang om een maatwerktraining op te zetten.

Training soft skills

Dit artikel is geschreven in de serie over soft skills.

Training soft skills

Persoonlijke leerdoelen

Uw leerdoelen staan centraal tijdens de trainingen.

Persoonlijke leerdoelen

Auteur

Dit artikel is geschreven door Jan Stevens.

Coach Jan Stevens