Loading ...

Direct informatie? 0528 23 60 30

Of mail naar planning@desteven.nl

Conflictfasen herkennen en inzicht vergroten

In een conflict onderscheid ik een viertal fasen. Het helpt wanneer je inzicht hebt in de vier fasen omdat je dan anders met het conflict leert omgaan.
Inzicht vergroten in het verloop van een conflict is een leerdoel dat ik uitgewerkt heb voor de training conflicthantering. Overigens ook goed te benutten tijdens de training onderhandelen.

Het verloop van een conflict

Een conflict heeft een bepaald verloop in de factor tijd. Je ziet het aan het schema hiernaast. Bij een conflict is een viertal fasen waarneembaar:

 • Fase 1: latent aanwezig
 • Fase 2: bewustwording
 • Fase 3: stellingname
 • Fase 4: escalatie

Hierna werk ik de fasen verder voor je uit.

Fasen bij conflict

Welke conflictstijl past bij jou? Doe de test!

Welke conflictstijl past het beste bij jou? Doe onze test en kijk naar jouw natuurlijke stijl die je toepast bij conflicten!

Conflictstijlentest

Training conflicthantering

Wil je een training conflicthantering volgen? Wij verzorgen de training 'op maat'. Precies afgestemd op jouw leerdoelen.

Training conflicthantering

Fase 1: het conflict is latent aanwezig

Bij fase 1 gaat het over een conflict, terwijl niemand daar erg in heeft. Er zijn verschillende inzichten, belangen of doelstellingen, terwijl niemand zich dat bewust is. In de politiek zien we dat een conflict soms op een paar punten escaleert tot verbazing van iedereen op dat moment. Het punt is dat er vooraf al tegenstellingen waren, waarvan men zich niet bewust was.

Voorbeeld: Een medewerker solliciteert en wordt aangenomen. Hij ziet deze baan als tussenstap en heeft het plan opgevat na een jaar eens weer verder te kijken. De werkgever neemt de medewerker in dienst met de verwachting dat hij minstens weer een jaar of vijf vooruit kan. Op dat moment is er een conflict terwijl beide partijen het niet weten.

Fase 2: bewustwording

In de tweede fase wordt men zich bewust dat er tegenstrijdige belangen of doelstellingen zijn. Steeds vaker merkt men verschil van inzicht op. Wanneer men in deze fase op de juiste wijze reageert kan er veel narigheid voorkomen worden.

Fase 3: stellingname

De derde fase noem ik de emotionele fase. Er wordt stelling genomen tegen de ander. Er komen negatieve gevoelens over de andere partij. Vooroordelen gaan een rol spelen. Men is minder bereid om kritisch en open naar zichzelf te kijken, maar men kijkt vooral kritisch naar de ander. Er wordt gedacht in termen van daders en schuldigen. Wanneer in deze fase niet daadkrachtig ingegrepen wordt gaat het fout: het conflict escaleert.

Fase 4: escalatie

Bij fase 4 is het conflict niet meer onderhuids. Het escaleert d.w.z. het komt naar buiten. Anderen merken het nu ook. Wat in de volksmond ‘conflict’ wordt genoemd is in feite de escalatie. Het conflict is immers al lang aan de gang. Mogelijke kenmerken van fase 4:

 • Samenwerking wordt moeilijk
 • De ander wordt gekleineerd
 • Er wordt niet meer met elkaar gepraat
 • Het wantrouwen neemt toe
 • De standpunten verharden zich
 • Er ontstaan kampen: men spreekt over hullie en zullie
 • Er wordt op de persoon gespeeld

Wat kun je hier nu mee?

Wanneer je een adviesfunctie hebt of een managementfunctie dan heb jij vaker met conflicten te maken dan in andere functies. Als ik kijk naar de aanmeldingen voor de training conflicthantering dan komen die vaak vanuit dit soort functies: directie, management, HR-adviseur.
Het is heel belangrijk dat je in dit soort functies een conflict snel herkent en meteen ingrijpt in fase 1. Laat het niet sudderen, laat het niet op zijn beloop en voorkom escalatie. De beste remedie bij conflicthantering is namelijk: zorgen dat je ze niet krijgt.

Wil je groeien in je adviesrol? Of wil je groeien in je managementrol? Volg dan de training conflicthantering op individuele basis. Of wanneer er meerdere collega’s zijn: het kan ook gezamenlijk in de groep.

Training conflicthantering

Wil je een training conflicthantering volgen? Wij verzorgen de training 'opmaat'. Precies afgestemd op jouw leerdoelen.

Training conflicthantering

Auteur

Dit artikel is geschreven door Jan Stevens.

Jan Stevens


Jezelf kwijtraken en jezelf hervinden

Bestel dit e-book (PDF) via de webshop! Titel: Jezelf kwijtraken & jezelf hervinden.

Ebook jezelf kwijtraken

Meer informatie

Online training autonomie en persoonlijk leiderschap!

Online training autonomie

De online training Autonomie en Persoonlijk Leiderschap helpt jou bij jouw persoonlijke groei. De 8 modules bieden diepgaande inzichten en praktische tools. Het werkboek, met 22 opdrachten, bevordert zelfreflectie en bevraagt je behoeften, gevoelens, en keuzes. Jan Stevens, de trainer, presenteert de video's, waarin hij de essentie van autonomie en leiderschap belicht. Het e-book en de video's bieden een holistische benadering, van zelfreflectie tot effectieve communicatie. Deze training, inclusief praktische informatie en de mogelijkheid tot downloaden van het werkboek en e-book, is een must voor wie streeft naar persoonlijke ontwikkeling. Een investering in jezelf die de moeite waard is.

Meer informatie

Authentiek communiceren: dat kun je leren!

ebook communicatie

Je zendt wie je bent. Dat is authentiek communiceren. Dat betekent dat je communiceert zoals je van origine bent. Originaliteit dus en geen kopie of imitatie van anderen. Niet zoals de wereld om je heen verwacht dat het zou moeten. Maar gewoon: zoals jij bent!

Meer informatie

Onze nieuwsbrief

Ben jij leer- en nieuwsgierig? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief!
Met jouw aanmelding ga je akkoord met onze privacyverklaring en het ontvangen van onze nieuwsbrief. Je kunt je natuurlijk op elk moment weer afmelden.

Telefonisch contact? Heb je vragen? Bel ons op 0528 23 60 30 en vraag naar Monique van Nuil.