Vrijblijvend adviesgesprek
Contact opnemen
Pinterest Facebook Twitter Linkedin YouTube
Direct informatie? 0528 23 60 30
Of mail naar: info@desteven.nl
zoeken

Lange dienstverbanden en organisatievitaliteit

Teveel medewerkers met lange dienstverbanden belemmeren de vitaliteit van uw organisatie. De doorstroom wordt hierdoor geblokkeerd. Er is te weinig ruimte voor indienstname van jonge medewerkers met nieuwe inzichten, nieuwe kennis en nieuw opgedane vaardigheden. 

Lange dienstverbanden binnen uw organisatie?

Het kostenplaatje en risico's

Het effect op de kosten laat zich raden:

  • oudere medewerkers kosten uiteraard meer dan jongere medewerkers
  • indien er sprake is van een arbeidsconflict is de ontslagvergoeding of het transitiebudget vele malen hoger
  • de kans op ziekteverzuim is groter en de kosten voor ziekteverzuimverzekeringen zijn vele malen hoger

Gevolgen

De gevolgen van teveel werknemers met lange dienstverbanden:

  • er is kans dat u te weinig aandacht hebt voor innovatie en vernieuwing
  • aansluiting bij de huidige ICT tijd en digitale mogelijkheden is er bij oudere werknemers gemiddeld genomen veel minder dan bij jongere werknemers
  • de zaak of uw bedrijf kan indutten en te weinig inspelen op nieuwe mogelijkheden en markten

Strategische personeelsplanning en leeftijdsbewust personeelsbeleid

Strategische personeelsplanning en leeftijdsbewust personeelsbeleid zijn HRM instrumenten die uw organisatie kunnen helpen bij een actieve instroom, doorstroom en uitstroom van uw personeel. Belangrijk is dat uw organisatie vitaal blijft en berekend op de toekomst. 

Moeten we de oudere werknemers dan afschrijven?

Zijn oudere werknemers dan ongeschikt om binnen uw bedrijf te functioneren? Moeten we de oudgedienden dan maar afschrijven? Dat is geenszins het geval. Inventaris, machines en bedrijfswagen schrijft u af. Personeel wordt niet afgeschreven. Het gaat om de balans. Wanneer 80% van uw werknemers boven de vijftig jaar is, is er onbalans.

Organisatievitaliteit

Organisatievitaliteit is essentieel voor de continuering van uw organisatie. Het gaat om de verdeling van jonge medewerkers, medewerkers van middelbare leeftijd en de oudere medewerker. Balans is noodzakelijk. 

Knelpunten in de organisatie

Dit artikel is geschreven in de serie knelpunten in bedrijven en organisaties.

Knelpunten in organisaties

Organisatieontwikkeling

Bekijk onze trajecten gericht op organisatieontwikkeling.

Organisatieontwikkeling

Auteur

Dit artikel is geschreven door Jan Stevens.

Coach Jan Stevens