Loading ...

Direct informatie? 0528 23 60 30

Of mail naar planning@desteven.nl

Afstand tussen medewerkers en management (of directie)

Afstand tussen medewerkers en management of directie? Scoort de communicatie tussen medewerkers en het management onvoldoende? Een knelpunt die wij soms horen is dat er een te grote afstand wordt ervaren tussen het management (directie) en de medewerkers. Maar wat wordt er precies mee bedoeld? Altijd weer blijkt dat afstand tussen management en medewerker ontstaat door een gebrek aan communicatie of soms zelfs miscommunicatie.

Afstand management, directie en werkvloer

Gebrek en communicatie

Het moge duidelijk zijn dat er in deze situatie gebrek is aan communicatie en dat de interne communicatie valt te verbeteren. Maar een algemenere analyse kunnen we ook niet van stal halen of anders gezegd: grotere containerbegrippen zijn er bijna niet te vinden. Afstand tussen betekent altijd gebrek aan communicatie. Daarom gaan we hierna verder in op mogelijke oorzaken.

Oorzaken

We noemen een aantal oorzaken:

 • de communicatie intern is onvoldoende transparant
 • het management stelt zich te weinig kwetsbaar op
 • het management is te weinig zichtbaar
 • het management heeft verborgen agenda’s of medewerkers hebben het beeld dat het management verborgen agenda’s heeft
 • het management betrekt medewerkers te weinig bij besluitvorming
 • het management informeert medewerkers te weinig
 • het management is vaag of onduidelijk: problemen worden niet of half besproken en zeker niet aangepakt
 • het management is defensief in de communicatie (voelt zich snel aangevallen)

Aaah zegt u: als ik het zo lees dan is het management de schuldige.  Maar voor de helderheid. Wij praten niet over schuld en schuldigen. We hebben het over verantwoordelijkheid. En inderdaad: het management is eindverantwoordelijk voor de organisatie. Dus daar beginnen we maar eens.  Verder noemen we een aantal andere oorzaken:

 • medewerkers zijn te weinig assertief of autonoom
 • medewerkers voelen zich weinig gehoord maar laten zich ook weinig horen
 • medewerkers laten zich snel met een kluitje in het riet sturen
 • medewerkers hebben te weinig inbreng en zijn te weinig alert en kritisch
 • medewerkers zitten in de kindrol maar maken spreken zich niet uit en maken hun knelpunten niet bespreekbaar

Over het algemeen kunnen we stellen dat de communicatie onvoldoende open is en dat onderling te weinig vertrouwen en veiligheid is binnen de organisatie.

Wat is open communicatie?

Open communicatie houdt in dat communicatie transparant is. Alle partijen stellen zich kwetsbaar op en hebben geen verborgen agenda. Communicatie is de smeerolie in een organisatie. Samenwerking is van belang. Zonder uitwisseling tussen medewerkers en/of management is samenwerking niet mogelijk. Open communicatie is belangrijk om zowel de onderlinge relaties te bevorderen als om de taak effectief te kunnen volbrengen. Open communicatie vraagt de bereidheid om open te zijn over eigen bedoelingen en meningen en open te staan, bijvoorbeeld voor feedback. Het is van belang dat deze succesfactor wordt vertaald in concreet gedrag. Zowel gewenst als ongewenst. Pas dan wordt succes voorspelbaar. Pas dan is het mogelijk dat collega’s elkaar op hun open communiceren gaan aanspreken.

Open communicatie binnen teams

Schijnoplossingen

Vooropgesteld: er is in deze situatie maar één oplossing. Namelijk door open het gesprek aan te gaan waarbij het management voorop gaat en zich bereid toont om dat ook inderdaad te doen. De rest noemen wij schijnoplossingen zoals:

 • Interne onderzoeken door externe partijen
 • De training feedback geven en ontvangen (trainen doet u om uw vaardigheden te versterken maar hier gaat het niet in eerste instantie niet over vaardigheden)

Gewenst en ongewenst gedrag

 • Voorbeelden van gewenst gedrag zijn: elkaar volledig informeren,  elkaar feedback geven, actief voor je mening uitkomen, eerlijk zijn.
 • Voorbeelden van ongewenst gedrag zijn: informatie achterhouden, problemen niet bespreken, vaag en onduidelijk zijn, roddelen en klagen over elkaar.

Knelpunten in de organisatie

Dit artikel is geschreven in de serie knelpunten in bedrijven en organisaties.

Knelpunten in organisaties

Organisatieontwikkeling

Bekijk onze trajecten gericht op organisatieontwikkeling.

Organisatieontwikkeling

Auteur

Dit artikel is geschreven door Jan Stevens.

Jan Stevens


Jezelf kwijtraken en jezelf hervinden

Bestel dit Ebook via de webshop! Titel: Jezelf kwijtraken & jezelf hervinden

Ebook jezelf kwijtraken

Meer informatie

E-book: HSP label of labiel?

E-book met als titel: hoogsensitief, label of labiel? Bestel dit ebook via de webshop!

HSP ebook

Meer informatie

Authentiek communiceren

Wil je werken aan jouw communicatie? E-book authentiek communiceren is te bestellen via de webshop!

ebook communicatie

Meer informatie

Onze nieuwsbrief

Ben jij leer- en nieuwsgierig? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief!
Met jouw aanmelding ga je akkoord met onze privacyverklaring en het ontvangen van onze nieuwsbrief. Je kunt je natuurlijk op elk moment weer afmelden.

Telefonisch contact? Heb je vragen? Bel ons op 0528 23 60 30 en vraag naar Monique van Nuil.