Loading ...

Direct informatie? 0528 23 60 30

Of mail naar planning@desteven.nl

Wat is situationeel leidinggeven?

Steeds weer klinkt de roep om situationeel leiderschap of situationeel leidinggeven. Door de jaren heen hebben we voor veel leidinggevenden en managers de cursus of training situationeel leidinggeven verzorgd. Maar wat is nu de kern precies? Waar gaat het eigenlijk om?

Jouw leiderschapsstijl afstemmen op de situatie

In feite gaat het erom dat je als leidinggevende jouw leiderschapsstijl afstemt op de situatie. De ene situatie vraagt om meer aandacht dan de andere situatie oftewel: in de ene situatie is er meer sturing en bijsturing nodig dan in de andere. Om dat goed te kunnen is inzicht in jouw natuurlijke leiderschapsstijl noodzakelijk. De stijl van de leidinggevende verschilt per situatie op de volgende onderdelen:

 • Ondersteuning: weinig tot veel ondersteuning
 • Sturing: weinig tot veel sturing
 • Taak/relatie: focus op relatie of op taak.

Stijlen situationeel leidinggeven

Doe de leiderschapstest

Wil je inzicht in jouw natuurlijke stijl van leidinggeven (online test)? Wil je weten waar jouw individuele leiderschapskwaliteiten liggen? Wil je jouw persoonlijke ontwikkeldoelen leren kennen?

Meer informatie

Training situationeel leiderschap

Bekijk de training situationeel leidinggeven. We verzorgen deze training individueel maar ook in groepen wanneer je meerdere collega's hebt, die interesse hebben in deze training.

Situationeel leidinggeven

Instrueren, voorschrijven en directief leidinggeven

Waar vroeger meer directief leiding werd gegeven, voorschrijvend, instruerend, daar is nu alom meer behoefte aan andere facetten. De medewerker zou:

 • Zich meer verantwoordelijk moeten voelen voor zijn/haar functie en taken
 • Op basis van zelfinzicht meer tot zelfstandigheid moeten komen en op basis van eigen inzichten keuzes moeten maken
 • Eerder knelpunten moeten signaleren of anticiperen op knelpunten en dit op basis van eigen inzicht moeten omzetten in oplossingen
 • Minder afhankelijk moeten zijn van het inzicht en de kennis van zijn/haar leidinggevende

Kortom: er is behoefte aan het bevorderen van zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, het vermogen om op basis van eigen inzicht keuzes te maken en knelpunten om te zetten in oplossingen.

Bevorderen van effectief volgerschap

Situationeel leidinggeven bevordert in feite effectief volgerschap en dat is als volgt te omschrijven: Een effectief volger:

 • Brengt eigen mening en gevoelens naar voren en en accepteert dat die kunnen verschillen van de gangbare opvattingen binnen in de organisatie
 • Brengt eigen normen/waarden in maar zoekt balans met de waarden en normen van de organisatie
 • Stelt zich niet afhankelijk van de organisatie op maar geeft ook niet het gevoel dat de organisatie van hem/ haar afhankelijk is
 • Heeft oog voor eigenbelang en organisatiebelang (verwaarloost eigen belang niet en verwaarloost het organisatiebelang niet).

Waarom verzorgen we de training situationeel leiderschap?

Vanwaar de training situationeel leiderschap? Het antwoord ligt voor de hand. Om de coachende stijl van leidinggeven te bevorderen bij de leidinggevende. Maar er blijft één vraag over in ´t geheel: waarom is er geen vraag naar de training coachend leiding nemen of ontvangen voor medewerkers? Want weet je, heel veel medewerkers die gewend zijn om leiding te ontvangen vanuit de sturende rol van hun leidinggevende of manager zijn er in ’t geheel niet op voorbereid dat er nu iets anders van ze gevraagd wordt.

Training situationeel leiderschap

Bekijk de training situationeel leidinggeven. We verzorgen deze training individueel maar ook in groepen wanneer je meerdere collega's hebt, die interesse hebben in deze training.

Situationeel leidinggeven

Leerdoelen

We hebben nog veel meer  leerdoelen situationeel leiderschap  voor je uitgewerkt. Je kunt ook het overzicht bekijken met alle leerdoelen voor leidinggevenden.

Leerdoelen voor leidinggevenden

Auteur

Dit artikel is geschreven door Jan Stevens.

Jan Stevens


Jezelf kwijtraken en jezelf hervinden

Bestel dit e-book (PDF) via de webshop! Titel: Jezelf kwijtraken & jezelf hervinden.

Ebook jezelf kwijtraken

Meer informatie

Bekijk alle e-books

 • Willen is minder moeten
 • Authentiek communiceren
 • Word assertief: doorbreek de vicieuze cirkel!
 • Conflicthantering
 • Delegeren en loslaten
 • Jezelf kwijtraken en jezelf hervinden
 • Hoogsensitief: label of labiel?
 • Talenten en kwaliteiten: jouw houvast en zekerheid!
 • Hoogbegaafd: probleemgeval of gave?
 • Luister en zie mij: het diagnostisch gesprek met hoogbegaafde kinderen!
 • Analysevaardigheden
 • Hoe ga je met je tijd om?
 • De kwaliteitenbibliotheek: 163 kwaliteiten uitgebreid beschreven
 • Verbeterplan bij disfunctioneren
 • Zelfvertrouwen: mag ik er twee kilo bij?

Bekijk alle e-books

Authentiek communiceren: dat kun je leren!

ebook communicatie

Je zendt wie je bent. Dat is authentiek communiceren. Dat betekent dat je communiceert zoals je van origine bent. Originaliteit dus en geen kopie of imitatie van anderen. Niet zoals de wereld om je heen verwacht dat het zou moeten. Maar gewoon: zoals jij bent!

Meer informatie

Onze nieuwsbrief

Ben jij leer- en nieuwsgierig? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief!
Met jouw aanmelding ga je akkoord met onze privacyverklaring en het ontvangen van onze nieuwsbrief. Je kunt je natuurlijk op elk moment weer afmelden.

Telefonisch contact? Heb je vragen? Bel ons op 0528 23 60 30 en vraag naar Monique van Nuil.