Loading ...

Direct informatie? 0528 23 60 30

Of mail naar planning@desteven.nl

Leiderschapsvaardigheden

Leiderschapsvaardigheden zijn vaardigheden waarover de leidinggevende of manager moet beschikken. Welke vaardigheden heb je in huis? Wat wil je ontwikkelen?

Vaardigheid of kwaliteit

Een vaardigheid kun je aanleren door gerichte training of coaching. Ook door te oefenen in de praktijk. Dat geldt ook voor leiderschapsvaardigheden. Leiderschapskwaliteiten kun je ontwikkelen wanneer je erover beschikt. Welke vaardigheden heb jij nodig in jouw functie? In dit artikel tref je een lijst met voorbeelden van leiderschapsvaardigheden

Leiderschapsvaardigheden

Doe de leiderschapstest!

Wil je weten waar jouw individuele leiderschapskwaliteiten liggen? Wil je ontdekken wat jouw natuurlijke leiderschapsstijl is? Doe dan de gratis online test!

Leiderschapstest

Training en coaching gericht op leiderschap

Wij verzorgen training & coaching voor leidinggevenden, managers en ondernemers. Zowel voor het middenkader als het hoger kader, voor de startende leidinggevende als de ervaren manager.

Leiderschapsontwikkeling

Lijst met voorbeelden

In leidinggevende functies gaat het (verschillend per functie) o.a. om de volgende vaardigheden.

Visie en strategische plannen

 • ik heb een duidelijke visie waar de organisatie over een aantal jaren moet staan en kan deze op papier zetten
 • ontwikkelingen op de markt weet ik goed om te zetten in mogelijkheden voor onze organisatie
 • ik denk meestal jaren vooruit en schat snel in wat bepaalde ontwikkelingen voor onze organisatie betekenen
 • ik kan strategische plannen goed omvormen in taken en doelstellingen
 • ik laat me niet leiden door ad hoc-knelpunten maar ben erop gericht om zaken constructief op te lossen
 • ik kan de visie van de organisatie goed communiceren richting mijn team of de medewerkers
 • ik kan zowel de markt als de interne organisatie goed analyseren en weet dit om te zetten in ideeën voor de eigen organisatie

Motiveren en enthousiasmeren

 • ik kan andere mensen enthousiasmeren voor mijn plannen
 • ik weet andere mensen snel te overtuigen
 • ik kan de plannen van de organisatie goed overbrengen op teamleden
 • mensen volgen mij snel wanneer ik mijn ideeën overbreng
 • ik vind het leuk om anderen het werk te laten uitvoeren
 • wanneer er weerstanden zijn tegenover een bepaald idee weet ik dat doorgaans snel om te buigen
 • ik kan verwachtingen helder overbrengen op medewerkers en hanteer daarbij een positieve insteek

Plannen en organiseren

 • ik maak op organisatie- en afdelingsniveau een planning van taken en doelstellingen
 • ik kan de planning van de afdelingstaken of organisatietaken goed bewaken
 • ik controleer voortdurend of mensen zich aan de gestelde deadlines houden
 • ik kan op afdeling- en organisatieniveau goed prioriteiten stellen
 • als mensen zich niet aan de planning houden spreek ik ze erop aan
 • ik zorg ervoor dat ik goed geïnformeerd ben over de voortgang van taken en doelstellingen
 • ik hou altijd het totaaloverzicht en zal niet snel in details verzanden

Delegeren en ontwikkelen van medewerkers

 • ik heb tijd en aandacht voor de individuele medewerker
 • ik besteed veel aandacht aan de ontwikkeling van mijn medewerkers
 • taken die medewerkers net zo goed kunnen als ik, zal ik snel overdragen
 • ik ben goed in staat om mijn medewerkers iets te leren
 • met iedere medewerker maak ik een individueel plan om taakvolwassenheid te bevorderen
 • als medewerkers fouten maken, zal ik dat snel benutten om ze meer vaardigheden bij te brengen
 • ik spreek mijn waardering uit wanneer taken door medewerkers goed worden uitgevoerd

Teamontwikkeling en samenwerken

 • ik kan goed inschatten wat mensen wel en niet kunnen
 • ik weet goed in te schatten wat de teamleden bezighoudt en heb voor hen een luisterend oor
 • ik ben er altijd op uit dat wij binnen ons team elkaars kwaliteiten zoveel mogelijk benutten
 • ik bevorder open communicatie binnen mijn team
 • ik kan goed omgaan met kritiek op mijn eigen functioneren
 • ik sta open voor ideeën van anderen en geef constructief feedback
 • ik deel informatie voortdurend met anderen

Resultaatgerichtheid

 • ik werk doelgericht en bewandel geen zijpaden
 • hoe belangrijk de sfeer ook is binnen de afdeling of organisatie: ik vind dat afgesproken doelen gerealiseerd moeten worden
 • ik formuleer samen met de medewerkers doelen die uitdagend en behapbaar zijn en hou ze daaraan
 • ik signaleer samen met de medewerkers eventuele belemmeringen en stel zonodig de doelen bij
 • wanneer ik feedback geef neem ik de gestelde resultaten als uitgangspunt
 • ik faciliteer op alle fronten de medewerkers zodat zij de gestelde doelen kunnen halen
 • ik spreek medewerkers aan op hun gedrag als ze de beoogde resultaten niet halen

Veranderingsgerichtheid

 • ik kan mensen vrij snel het nut van veranderingen laten inzien
 • als er weerstand is, tegen bepaalde veranderingen weet ik dat vrij snel om te buigen
 • wanneer externe ontwikkelingen verandering noodzakelijk maken, ga ik daar meteen mee aan de slag
 • innovatie en vernieuwing is voor mij een uitdaging
 • ik probeer de organisatie of mijn afdeling zoveel mogelijk op veranderde omstandigheden te laten aansluiten
 • ik sta altijd open voor nieuwe methodieken en ideeën
 • ik vraag actief inbreng van teamleden tijdens het veranderingsproces

Reflectie en zelfkennis

 • ik ken mijn eigen zwakke en sterke punten
 • ik herken snel de gevolgen van mijn eigen rol en communicatie binnen het team
 • ik herken snel de impact van het gedrag van anderen op mezelf
 • ik heb een goed beeld van taken die ik graag doe en taken die ik goed kan
 • ik heb een goed beeld van taken die ik niet graag doe of niet goed kan
 • ik durf kritisch naar mijn eigen rol en functioneren te kijken
 • ik sta altijd open voor feedback van andere teamleden

Probleemoplossen en conflicten

 • wanneer er problemen zijn, weet ik doorgaans vrij snel te analyseren wat de oorzaak is
 • problemen ga ik niet uit de weg: ik los ze op en zie het als kans om verbeteringen door te voeren
 • knelpunten kan ik doorgaans vrij snel omzetten in kansen
 • hoewel onderlinge conflicten de harmonie kunnen verstoren tussen teamleden, ga ik daar zakelijk mee om
 • ik zal een conflict meteen aanpakken en oplossen
 • ik ondersteun mijn teamleden in het oplossen van knelpunten
 • hoewel ik altijd oog heb voor individuele knelpunten, neem ik afgesproken doelstellingen wel als uitgangspunt

Leiderschapskwaliteiten

Dit artikel schreef ik in de serie over leiderschapskwaliteiten.

Leiderschapskwaliteiten

Leiderschapsontwikkeling

Bekijk al onze trainingen gericht op leiderschapsontwikkeling

Leiderschapsontwikkeling

Auteur

Dit artikel is geschreven door Jan Stevens.

Jan Stevens


Jezelf kwijtraken en jezelf hervinden

Bestel dit e-book (PDF) via de webshop! Titel: Jezelf kwijtraken & jezelf hervinden.

Ebook jezelf kwijtraken

Meer informatie

Bekijk alle e-books

 • Willen is minder moeten
 • Authentiek communiceren
 • Word assertief: doorbreek de vicieuze cirkel!
 • Conflicthantering
 • Delegeren en loslaten
 • Jezelf kwijtraken en jezelf hervinden
 • Hoogsensitief: label of labiel?
 • Talenten en kwaliteiten: jouw houvast en zekerheid!
 • Hoogbegaafd: probleemgeval of gave?
 • Luister en zie mij: het diagnostisch gesprek met hoogbegaafde kinderen!
 • Analysevaardigheden
 • Hoe ga je met je tijd om?
 • De kwaliteitenbibliotheek: 163 kwaliteiten uitgebreid beschreven
 • Verbeterplan bij disfunctioneren
 • Zelfvertrouwen: mag ik er twee kilo bij?

Bekijk alle e-books

Authentiek communiceren: dat kun je leren!

ebook communicatie

Je zendt wie je bent. Dat is authentiek communiceren. Dat betekent dat je communiceert zoals je van origine bent. Originaliteit dus en geen kopie of imitatie van anderen. Niet zoals de wereld om je heen verwacht dat het zou moeten. Maar gewoon: zoals jij bent!

Meer informatie

Onze nieuwsbrief

Ben jij leer- en nieuwsgierig? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief!
Met jouw aanmelding ga je akkoord met onze privacyverklaring en het ontvangen van onze nieuwsbrief. Je kunt je natuurlijk op elk moment weer afmelden.

Telefonisch contact? Heb je vragen? Bel ons op 0528 23 60 30 en vraag naar Monique van Nuil.