Loading ...

Direct informatie? 0528 23 60 30

Of mail naar planning@desteven.nl

Afstand tussen medewerkers en management (of directie)

Afstand tussen medewerkers en management of directie? Scoort de communicatie tussen medewerkers en het management onvoldoende? Een knelpunt dat ik soms hoor is dat er een te grote afstand wordt ervaren tussen het management (directie) en de medewerkers. Maar wat wordt er precies mee bedoeld? Altijd weer blijkt dat afstand tussen management en medewerker ontstaat door een gebrek aan communicatie of soms zelfs miscommunicatie.

Gebrek aan communicatie

Het moge duidelijk zijn dat er in deze situatie gebrek is aan communicatie en dat de interne communicatie valt te verbeteren. Maar een algemenere analyse kan ik ook niet van stal halen of anders gezegd: grotere containerbegrippen zijn er bijna niet te vinden. Afstand tussen betekent altijd gebrek aan communicatie. Daarom ga ik hierna verder in op mogelijke oorzaken.

Oorzaken

Ik noem een aantal oorzaken:

 • De communicatie intern is onvoldoende transparant
 • Het management stelt zich te weinig kwetsbaar op
 • Het management is te weinig zichtbaar
 • Het management heeft verborgen agenda’s of medewerkers hebben het beeld dat het management verborgen agenda’s heeft
 • Het management betrekt medewerkers te weinig bij besluitvorming
 • Het management informeert medewerkers te weinig
 • Het management is vaag of onduidelijk: problemen worden niet of half besproken en zeker niet aangepakt
 • Het management is defensief in de communicatie (voelt zich snel aangevallen)

Afstand management, directie en werkvloer

Doe de leiderschapstest

Wil je inzicht in jouw natuurlijke stijl van leidinggeven (online test)? Wil je weten waar jouw individuele leiderschapskwaliteiten liggen? Wil je jouw persoonlijke ontwikkeldoelen leren kennen?

Meer informatie

Directie en ondernemers

De Steven begeleidt ondernemers en directeuren door training, coaching en sparring.

Coaching voor ondernemers en directies

Schuldige gevonden!

Wellicht denk je dat het management de schuldige is. Maar voor de helderheid: ik praat niet over schuld en schuldigen. Ik heb het over verantwoordelijkheid. En inderdaad: het management is eindverantwoordelijk voor de organisatie. Dus het is goed om daar de gesprekken mee te voeren. Verder noem ik een aantal andere oorzaken. Medewerkers:

 • Zijn te weinig assertief of autonoom
 • Voelen zich weinig gehoord maar laten zich ook weinig horen
 • Laten zich snel met een kluitje in het riet sturen
 • Hebben te weinig inbreng en zijn te weinig alert en kritisch
 • Zitten in de kindrol maar spreken zich niet uit en maken hun knelpunten niet bespreekbaar

Over het algemeen kun je stellen dat de communicatie onvoldoende open is en dat onderling te weinig vertrouwen en veiligheid is binnen de organisatie.

Wat is open communicatie?

Open communicatie houdt in dat communicatie transparant is. Alle partijen stellen zich kwetsbaar op en hebben geen verborgen agenda. Communicatie is de smeerolie in een organisatie. Samenwerking is van belang. Zonder uitwisseling tussen medewerkers en/of management is samenwerking niet mogelijk. Open communicatie is belangrijk om zowel de onderlinge relaties te bevorderen als om de taak effectief te kunnen volbrengen. Open communicatie vraagt de bereidheid om open te zijn over eigen bedoelingen en meningen en open te staan, bijvoorbeeld voor feedback. Het is van belang dat deze succesfactor wordt vertaald in concreet gedrag. Zowel gewenst als ongewenst. Pas dan wordt succes voorspelbaar. Pas dan is het mogelijk dat collega’s elkaar op hun open communiceren gaan aanspreken.

Open communicatie binnen teams

Schijnoplossingen

Vooropgesteld: er is in deze situatie maar één oplossing. Namelijk door open het gesprek aan te gaan waarbij het management voorop gaat en zich bereid toont om dat ook inderdaad te doen. De rest noemen wij schijnoplossingen zoals:

 • Interne onderzoeken door externe partijen
 • De training feedback geven en ontvangen (trainen doe je om jouw vaardigheden te versterken maar hier gaat het in eerste instantie niet over vaardigheden)

Gewenst en ongewenst gedrag

 • Voorbeelden van gewenst gedrag zijn: elkaar volledig informeren,  elkaar feedback geven, actief voor je mening uitkomen, eerlijk zijn.
 • Voorbeelden van ongewenst gedrag zijn: informatie achterhouden, problemen niet bespreken, vaag en onduidelijk zijn, roddelen en klagen over elkaar.

Knelpunten in organisaties

Dit artikel is geschreven in de serie knelpunten in bedrijven en organisaties.

Knelpunten in organisaties

Directie en ondernemers

De Steven begeleidt ondernemers en directeuren door training, coaching en sparring.

Coaching voor ondernemers en directies

Auteur

Dit artikel is geschreven door Jan Stevens.

Jan Stevens


Jezelf kwijtraken en jezelf hervinden

Bestel dit e-book (PDF) via de webshop! Titel: Jezelf kwijtraken & jezelf hervinden.

Ebook jezelf kwijtraken

Meer informatie

Online training autonomie en persoonlijk leiderschap!

Online training autonomie

De online training Autonomie en Persoonlijk Leiderschap helpt jou bij jouw persoonlijke groei. De 8 modules bieden diepgaande inzichten en praktische tools. Het werkboek, met 22 opdrachten, bevordert zelfreflectie en bevraagt je behoeften, gevoelens, en keuzes. Jan Stevens, de trainer, presenteert de video's, waarin hij de essentie van autonomie en leiderschap belicht. Het e-book en de video's bieden een holistische benadering, van zelfreflectie tot effectieve communicatie. Deze training, inclusief praktische informatie en de mogelijkheid tot downloaden van het werkboek en e-book, is een must voor wie streeft naar persoonlijke ontwikkeling. Een investering in jezelf die de moeite waard is.

Meer informatie

Authentiek communiceren: dat kun je leren!

ebook communicatie

Je zendt wie je bent. Dat is authentiek communiceren. Dat betekent dat je communiceert zoals je van origine bent. Originaliteit dus en geen kopie of imitatie van anderen. Niet zoals de wereld om je heen verwacht dat het zou moeten. Maar gewoon: zoals jij bent!

Meer informatie

Onze nieuwsbrief

Ben jij leer- en nieuwsgierig? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief!
Met jouw aanmelding ga je akkoord met onze privacyverklaring en het ontvangen van onze nieuwsbrief. Je kunt je natuurlijk op elk moment weer afmelden.

Telefonisch contact? Heb je vragen? Bel ons op 0528 23 60 30 en vraag naar Monique van Nuil.