Loading ...

Direct informatie? 0528 23 60 30

Of mail naar planning@desteven.nl

Loslaten van het eigen bedrijf is moeilijk voor ondernemers

Loslaten is voor ondernemers nogal eens een leerpunt. Gevolg is dat het bedrijf te afhankelijk van jou wordt en dat de groei stagneert. In dit artikel ga ik in op loslaten als basis voor groei van je onderneming.

Waarover gaat het?

In veel MKB-bedrijven hangt het bedrijf of de onderneming te veel aan de ondernemer. De kennis, vaardigheden en inzichten van de ondernemer zelf maken in dit soort bedrijven het verschil wanneer het gaat om resultaat. En hoewel de ondernemer feitelijk meer zou moeten delegeren, is dit niet altijd een voor de hand liggende mogelijkheid. Het kan zijn dat je niet de juiste medewerkers hebt, waardoor loslaten moeilijk is. Maar wellicht vind je het ook zelf lastig om los te laten.

Loslaten van jouw bedrijf

Doe de leiderschapstest

Wil je inzicht in jouw natuurlijke stijl van leidinggeven (online test)? Wil je weten waar jouw individuele leiderschapskwaliteiten liggen? Wil je jouw persoonlijke ontwikkeldoelen leren kennen?

Meer informatie

Directie en ondernemers

De Steven begeleidt ondernemers en directeuren door training, coaching en sparring.

Coaching voor ondernemers en directies

Volwassenheidsfase

Jouw bedrijf loslaten heeft vooral te maken met jouw bedrijf coachen naar de volwassenheidsfase. Het proces van delegeren en loslaten is daar onlosmakelijk aan verbonden.Theoretisch weet je denk ik wel dat het een waarheid is als een koe. Jouw bedrijf is pas écht wat waard wanneer de ondernemersafhankelijkheid verdwenen is. Anders is het onverkoopbaar omdat de resultaten meteen zullen teruglopen wanneer jij je terugtrekt.

Waar komt dit voor?

Ik zie dit verschijnsel vooral in bedrijven die te groot zijn voor een servet en te klein voor een tafellaken. Financieel is het niet haalbaar om overstijgend iemand in dienst te nemen die taken van jou kan overnemen. Bovendien kan deze oplossing andere spanningen veroorzaken, ook al omdat het bedrijf net te klein is voor een dergelijke constructie. Maar het zal me ook niet verbazen dat je loslaten zelf moeilijk vindt. Want ja, je weet nu eenmaal: als je het zelf doet, dan komt het goed. En anders is het maar afwachten. En daarom ga je door! Je werkt misschien 60 uur in de week en thuis zeg je: ja het kan echt niet anders. Maar diep in je hart weet je wel dat het eigenlijk anders zou moeten.  

Te weinig het bedrijf loslaten werkt beknellend

Te weinig loslaten is ook een beknelling. Je weet wel dat je te uitvoerend bezig bent en dat de bakens te weinig worden verzet maar de praktijk van alledag zorgt ervoor dat jij je gedwongen voelt in deze constellatie door te gaan. Feitelijk worden de inzichten en vaardigheden van jou in deze constructie wel benut maar aan de verkeerde zaken en taken.

Loslaten begint met keuzes

Ondernemen bestaat vooral uit keuzes maken en dat blijkt ook hier. Er zijn namelijk keuzes en ik maak het in de praktijk vaker mee dat dat niet gezien wordt.
Het begint met een onderzoek in hoeverre de bestaande medewerkers geschikt zijn voor een doorgroei naar meer taken en verantwoordelijkheden. Wanneer dit er echt niet in zit dan zijn er een tweetal opties:

 • Of je zet de focus op groei van jouw organisatie waardoor er wel ruimte ontstaat voor iemand die overstijgend zaken overneemt (overigens is onderzoek wel nodig in hoeverre een groeiscenario realistisch is)
 • Of je kiest juist voor een kleinere organisatie die soms net zo rendabel kan zijn als een grotere onderneming

Waarom is het moeilijk?

Ik ben ondernemer vanaf het jaar 2000. Loslaten heb ik ook moeilijk gevonden. Bijvoorbeeld omdat:

 • Je medewerkers hebt waar je niet op aan kunt (of waar je meent niet op aan te kunnen)
 • Je zeker weet als je het zelf doet dat het goed komt
 • Als jij het zelf doet het op jouw manier gaat (en je het lastig vindt als het op een andere manier gaat)
 • Jij veel resultaatgerichter bent dan jouw medewerkers
 • Je wel zegt dat je los moet laten maar diep in je hart ook weet dat je dat liever niet doet
 • Je altijd een vinger in de pap wilt hebben

Kun je het leren?

Ik noem kunnen en willen. Ja je kunt het leren! Wil je dat ook? Want daar ligt de sleutel. Loslaten is een keuze. Loslaten is ook vastpakken van nieuwe dingen. Maar je leert het door goede afspraken te maken met jouw medewerkers.

Directie en ondernemers

De Steven begeleidt ondernemers en directeuren door training, coaching en sparring.

Coaching voor ondernemers en directies

Auteur

Dit artikel is geschreven door Jan Stevens.

Jan Stevens


Jezelf kwijtraken en jezelf hervinden

Bestel dit e-book (PDF) via de webshop! Titel: Jezelf kwijtraken & jezelf hervinden.

Ebook jezelf kwijtraken

Meer informatie

Bekijk alle e-books

 • Willen is minder moeten
 • Authentiek communiceren
 • Word assertief: doorbreek de vicieuze cirkel!
 • Conflicthantering
 • Delegeren en loslaten
 • Jezelf kwijtraken en jezelf hervinden
 • Hoogsensitief: label of labiel?
 • Talenten en kwaliteiten: jouw houvast en zekerheid!
 • Hoogbegaafd: probleemgeval of gave?
 • Luister en zie mij: het diagnostisch gesprek met hoogbegaafde kinderen!
 • Analysevaardigheden
 • Hoe ga je met je tijd om?
 • De kwaliteitenbibliotheek: 163 kwaliteiten uitgebreid beschreven
 • Verbeterplan bij disfunctioneren
 • Zelfvertrouwen: mag ik er twee kilo bij?

Bekijk alle e-books

Authentiek communiceren: dat kun je leren!

ebook communicatie

Je zendt wie je bent. Dat is authentiek communiceren. Dat betekent dat je communiceert zoals je van origine bent. Originaliteit dus en geen kopie of imitatie van anderen. Niet zoals de wereld om je heen verwacht dat het zou moeten. Maar gewoon: zoals jij bent!

Meer informatie

Onze nieuwsbrief

Ben jij leer- en nieuwsgierig? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief!
Met jouw aanmelding ga je akkoord met onze privacyverklaring en het ontvangen van onze nieuwsbrief. Je kunt je natuurlijk op elk moment weer afmelden.

Telefonisch contact? Heb je vragen? Bel ons op 0528 23 60 30 en vraag naar Monique van Nuil.