Vrijblijvend adviesgesprek
Contact opnemen
Pinterest Facebook Twitter Linkedin YouTube
Direct informatie? 0528 23 60 30
Of mail naar: info@desteven.nl
zoeken

Prioriteiten stellen of leren prioriteren

Prioriteiten stellen is keuzes maken. Dat lukt alleen wanneer u overzicht en inzicht hebt in uw taken. Zonder overzicht op uw taken kunt u niet op de juiste wijze prioriteren.  

Keuzes maken

Wat is het precies?

De definitie van prioriteiten stellen is: voorrang verlenen aan. Wie het moeilijk vindt om prioriteiten te stellen, moet en wil alles tegelijk doen. Gevolg: het is te veel, te groots en er komt niets van terecht. Iedere dag stellen wij prioriteiten en vaak gebeurt dat onbewust. Wanneer u naar de auto loopt zult u misschien eerder uw zonnebril vergeten, dan uw autosleutels. Dat geldt ook voor uw tijdhuishouding. Wanneer u de dag begint met het schrijven van een offerte kent u prioriteit toe aan deze taak. Maar is dit ook een belangrijke taak op dat tijdstip of verwacht uw klant de offerte pas na vier weken?

Prioriteren is dus eigenlijk: ‘de juiste dingen op het juiste moment doen’. Maar wat is juist? U bent de enige die dat kan beoordelen eventueel samen met de eisen die de organisatie aan u stelt.

Actielijst: urgent en belangrijk

Prioriteren begint met een actielijst maken waarop u alle taken inventariseert. We maken onderscheid tussen belangrijk en urgent. Dat verschil is soms moeilijk aan te duiden maar we passen het zoveel mogelijk toe op uw situatie

 • Belangrijk: Het moet afgerond worden, als u het niet doet, ontstaan er problemen. Belangrijke taken horen vaak bij de kern van uw functie.
 • Onbelangrijk: Het heeft geen ernstige gevolgen wanneer u deze actie niet uitvoert.
 • Urgent: Het moet vandaag, c.q. deze week gebeuren.
 • Niet urgent: Het maakt niet uit wanneer u de taak uitvoert

Eerst actielijst maken, dan prioriteiten stellen

Keuzes maken

Prioriteiten stellenPrioriteiten stellen betekent: keuzes maken. Eerst moet u vaststellen: wat is belangrijk en wat is urgent, wat is niet belangrijk en wat is niet urgent.

 • Urgent en belangrijk

  Taken van prioriteit 1 zijn urgent en belangrijk: dus direct doen. Deze taken krijgen altijd voorrang. Voorbeelden: dringende zaken, vraagstukken of problemen, crisissituaties en alle werkzaamheden waar een deadline aan vastzit.

 • Belangrijk maar niet urgent

  Taken van prioriteit 2 zijn belangrijk maar niet urgent. U hebt nog even de tijd dus. Plan het in en begin er tijdig mee. Daarbij kunt u denken aan voorbereidingen voor het volgende jaar of voor vergaderingen, beleidsontwikkeling, ontwikkeling visie en strategie, relatiebeheer en relatieonderhoud, planning voor de komende maanden.

 • Urgent maar niet belangrijk

  Taken van prioriteit 3 zijn urgent maar niet belangrijk. De urgentie kan ervoor zorgen dat het vandaag moet gebeuren anders hoeft u het niet meer te doen. Daarbij kunt u denken aan vergaderingen die er minder toe doen, telefoongesprekken waar uzelf niet op zit te wachten, sommige e-mails of poststukken die er niet zo doen. Voorbeeld: u bent benaderd voor een marktonderzoek en u wilt er wel aan meedoen. Voor u is het niet zo belangrijk maar u hebt nog één dag om te reageren. Morgen bent u te laat.

 • Niet belangrijk en niet urgent

  Taken van prioriteit 9 zijn niet belangrijk en niet urgent. Dat kan de zoveelste vertegenwoordiger zijn die u belt voor een afspraak terwijl u er geen belang bij hebt. Maar ook andere onbeduidende zaken, sommige telefoongesprekken of nutteloze vergaderingen. Niet doen dus, tenzij u veel tijd over hebt.

De planning

Wanneer u de lijst met prioriteiten klaar hebt, kunt u overgaan tot de planning van taken. Eerder niet! Plannen betekent: u probeert de taken weg te zetten in de tijd!

Planning van taken

Hoe ziet uw actielijst eruit?

Wanneer u alle taken hebt geprioriteerd, hebt u inzicht hoe u er werkelijk voor staat. Eerder niet!

 • Hoeveel taken hebt u in de categorie 1 (prio 1)?
 • Hoeveel taken hebt u in de categorie 2 (prio 2)?
 • Hoeveel taken hebt u in de categorie 3 (prio 3)?
 • Hoeveel taken hebt u in de categorie 9 (prio 9)?

Hoe meer taken u hebt in categorie 1 (hoogste prioriteit) hoe reactiever u werkt. Wie pro-actief werkt heeft vooral taken in categorie 2 (ze zijn wel belangrijk maar nog niet urgent).

Andere leerdoelen

De Steven heeft nog andere leerdoelen ontwikkeld voor de training timemanagement. Bekijk:

Leerdoelen timemanagement

Training en coaching

Wilt u een training time management? Aarzel niet! Neem meteen contact op.

Auteur

Dit artikel is geschreven door Jan Stevens.

Coach Jan Stevens