Vrijblijvend adviesgesprek
Contact opnemen
Pinterest Facebook Twitter Linkedin YouTube
Direct informatie? 0528 23 60 30
Of mail naar: info@desteven.nl
zoeken

Concentratie of concentreren moeilijk?

Concentratie op uw taken is moeilijk voor u? Bent u snel afgeleid van uw werkzaamheden? Herkent u de volgende situatie?

  • U bent ergens mee bezig en u zoekt een document. Terwijl u de stapel doorwerkt komt u een ander document tegen. U gaat verder met het document dat u gevonden hebt en wat u zocht bent u even vergeten.
  • U bent bezig met een taak en er komt een e-mail bericht binnen. U beantwoordt eerst dit bericht. Ondertussen bent u even kwijt waar u mee bezig was, u bent afgeleid.
  • U moet een document schrijven en een collega komt binnen. U geeft ruimte aan uw collega (soms kan het ook niet anders), u bent afgeleid en daarna gaat u weer verder met uw document.

Ontwikkel focus vanuit heldere en afgebakende doelstellingen!

Doelen stellen en focus ontwikkelen?

Wilt u leren om doelen te stellen en focus te ontwikkelen en  wilt u effectiever omgaan met uw tijd? De Steven is specialist in timemanagement! We stellen voor u een maatwerktraining samen die precies bij u aansluit.

Training timemanagement

Focus en doelen

Focus ontwikkelenWaarschijnlijk hebt u wel bepaalde doelstellingen maar bent u er minder bewust mee bezig. U hebt het bijvoorbeeld niet op papier uitgewerkt. Veel mensen vinden het lastig om te werken met actielijsten. Het argument is vaak: ‘het kost zoveel tijd om dat allemaal bij te houden’. Onze postbode betoogde onlangs dat het sorteren van de post zoveel tijd kost. En dus begon hij maar meteen met de bezorging, fietste van de Hoofdstraat naar de Brinkstraat, van nummer 1 naar nummer 88, van nummer 88 naar nummer 3. Het resultaat? Hij was ’s avonds om zes uur nog niet klaar.

Werken met doelen en actielijsten heeft dus alles te maken met ordenen, systematiseren, structureren. Dat kost geen tijd, dat levert tijd op.

Doelstellingen gerelateerd aan uw functie en kerntaken

Doelstellingen dient u te relateren aan uw functie en kerntaken.

  • Wat zijn uw taken? (uw functie- en taakomschrijving kan u daarbij van dienst zijn)
  • Wat zijn uw kerntaken, anders gezegd: wat is de kern van uw functie? (bijvoorbeeld: de bakker bakt brood, de postbode sorteert post en brengt post rond)
  • Maak een globale inschatting hoeveel tijd u per week tijd bezig bent met uw kerntaken (voorbeeld: werkoverleg 10%, leidinggeven 15%)
  • Kunt u inschatten hoeveel tijd u per week bezig zou moeten zijn met uw kerntaken?
  • Zit er verschil in de tijd die u aan de kerntaken besteedt en de tijd die u aan de kerntaken zou moeten besteden?
  • Weet u hoe dat komt? Wat kunt u eraan doen?

Waardering van taken

Soms is het goed om uw taken te waarderen: leuk, niet leuk, kan ik goed, kan ik niet goed.

Andere leerdoelen

De Steven heeft nog andere leerdoelen ontwikkeld voor de training timemanagement. Bekijk:

Leerdoelen timemanagement

Training en coaching

Wilt u een training time management? Aarzel niet! Neem meteen contact op.

Auteur

Dit artikel is geschreven door Jan Stevens.

Coach Jan Stevens