Vrijblijvend adviesgesprek
Contact opnemen
Google+ Facebook Twitter Linkedin YouTube
Direct informatie? 0528 23 60 30
Of mail naar: info@desteven.nl
zoeken

Onderhandelingsvaardigheden vergroten?

Onderhandelingsvaardigheden ontwikkelen: waar gaat het dan precies over? Wat zijn dat voor vaardigheden? We noemen een aantal aspecten:

 • U begrijpt dat er verschillende belangen (kunnen) zijn en u ziet dit niet als een probleem maar als een kans
 • U kunt verschillen in standpunten minimaliseren of bij elkaar brengen
 • U begrijpt het spanningsveld tussen de belangen enerzijds en de relatie anderzijds: hoewel u uw eigen belang behartigt wilt u ook langdurig in de relatie investeren
 • U ziet snel waar concessies mogelijk zijn en waar niet
 • U kunt u voldoende inleven in de ander

Training en coaching

Wilt u een training onderhandelen volgen en uw vaardigheden en inzicht vergroten?

Training onderhandelen

Gedragsvoorbeelden

OnderhandelingsvaardighedenGedragsvoorbeelden die erbij horen:

 • U stelt duidelijke doelen en tijdens de onderhandeling weet u daaraan vast te houden
 • U durft verschillen in belangen of behoeften te benoemen
 • U durft spanningsvelden te benoemen: conflicten gaat u niet uit de weg
 • U herkent en begrijpt het doel van de andere partij
 • U herkent de onderhandelingsstijl van de ander en u weet daarmee om te gaan
 • U kent de eigen stijl van onderhandelen (kracht en valkuil)
 • U brengt sterke en zwakke punten van partijen vooraf zorgvuldig in kaart  en u kunt daarop aansluiten met diverse onderhandelings-scenario’s
 • Onderhandelingen weet u op het juiste moment af te breken
 • U stuurt op resultaten
 • U zoekt win-win situaties

Gebrek aan vaardigheden

Gebrekkige onderhandelingsvaardigheden zorgen soms voor ongemakkelijke situaties. We noemen een aantal zaken:

 • Altijd willen winnen, zelfs ten koste van de relatie
 • Te principieel vasthouden aan eigen standpunten
 • Regelmatig verzeild raken in conflicten
 • Tijdens iedere onderhandeling de competitie aangaan alsof het een wedstrijd is
 • Niet de juiste doelen behalen
 • Blijven hangen in beschouwingen: blijven wikken en wegen maar niet doorpakken
 • Vermenging van zakelijke en privé belangen

Leerdoelen onderhandelen

Bekijk andere leerdoelen voor de training onderhandelen.

Leerdoelen onderhandelen

Training onderhandelen

Bekijk de training onderhandelen.

Training onderhandelen

Auteur

Dit artikel is geschreven door Jan Stevens.

Coach Jan Stevens