Loading ...

Direct informatie? 0528 23 60 30

Of mail naar planning@desteven.nl

Belangen en behoeften: wat is het verschil?

Een belang geeft de mate van belangrijkheid of de omvang van een bepaalde waarde weer. Hoe groter het belang is, hoe belangrijker iemand iets vindt of hoe waardevoller het voor hem/haar is. Belangen kunnen ook verschillend zijn met andere woorden: mensen kunnen verschillende belangen hebben. Nog sterker uitgedrukt;   mensen hebben verschillende belangen hoewel ze zich dit niet altijd bewust zijn.  

Inzicht

Inzicht in belangenInzicht in belangen is van belang voor meerdere trainingen zoals: conflicthantering (belangenconflicten) maar ook voor de training onderhandelen, gespreksvaardigheden, adviesvaardigheden en verkoop- of salestrainingen. Wie goed kan inschatten waar de belangen van de ander liggen, kan met het juiste voorstel komen, een conflict oplossen, tot een akkoord komen in een onderhandeling of het juiste advies uitbrengen.

Voorbeelden

Ieder mens heeft belangen. Een werkgeversbelang kan zijn dat het werk goed, correct en tijdig wordt uitgevoerd tegen een billijke prijs terwijl een werknemersbelang kan zijn dat er een goede balans is tussen werk en privé tegen een zo hoog mogelijk salaris.

Een belang van de verkoper van een woning kan zijn dat de woning voor een zo hoog mogelijke prijs wordt verkregen terwijl het belang van de koper kan zijn om de woning voor een zo laag mogelijke prijs wordt verkocht.

Belangenanalyse of belangenafweging

Toch is het goed om meerdere belangen tegen elkaar af te wegen alvorens u een voorstel doet, een aanbod maakt of een suggestie doet. Vaak zijn er namelijk meerdere belangen die een rol spelen. Natuurlijk wil de verkoper van de woning een zo´n hoog mogelijke prijs voor zijn woning. Toch kunnen er andere belangen  zijn die een rol spelen:

  • Bent u bereid om de woning in de huidige staat over te nemen (mag het tapijt blijven liggen of moet de woning schoon worden opgeleverd?)
  • Bent u in staat om de woning zelf (grotendeels) te financieren of komt er nog een lang traject met de banken achteraan?
  • Kunt u de woning per direct betrekken of moet het nog maanden duren voor u tot aankoop kunt overgaan?

Tegenstrijdige belangen

Heel vaak is er sprake van tegenstrijdige belangen. Adviseurs hebben daar regelmatig mee te maken. Denkt u eens aan projectontwikkelaars die worden ingezet bij gemeenten. De gemeente heeft een belang, de burger heeft een belang, soms is er een collectief van ondernemers die een belang heeft en niet te vergeten: de projectontwikkelaar heeft ook een belang. Aan de adviseur om deze belangen te stroomlijnen en op 1 noemer te brengen.

Uiteenlopende belangen kunnen leiden tot conflictsituaties en zullen nooit zonder emoties gaan. Hoe groter de belangen zijn, hoe omvangrijker een conflict kan worden en hoe meer emoties en gevoelens er op tafel komen (of onder de tafel blijven).

Behoeften en belangen

Er zit een groot verschil in behoeften en belangen. Belangen liggen meer aan de oppervlakte. Wanneer u dieper graaft komt u terecht bij de werkelijke behoeften. Zo kan de verkoper van de woning er belang bij hebben dat zijn huis voor een goede prijs wordt verkocht, zijn belang kan zijn dat het huis tijdig wordt verkocht en snel wordt betrokken. Echter de onderliggende behoefte is: zekerheid en duidelijkheid. Dat is in feite zijn/haar diepste drijfveer die vaak niet wordt besproken. Voorziet uw voorstel in wederzijdse behoeften? Dan is de deal snel gesloten en het akkoord bereikt.

Wat zijn behoeften?

Gespreksstijlen

Belangen overbruggen en gezamenlijke belangen onderkennen vraagt communicatieve vaardigheden. De ene keer noemen we het adviesvaardigheden (als het om adviseurs gaat). Gaat het om salesfunctionarissen of accountmanagers dan noemen we het verkoopvaardigheden. Is er een conflict wat overbrugd moet worden dan heet het conflictvaardigheden of onderhandelingsvaardigheden. Maar u begrijpt wel dat het uiteindelijk allemaal om hetzelfde gaat.

  • U kunt wegbewegen wanneer belangen uiteenlopen: ontwijken, vermijden of sussen
  • U kunt tegenbewegen: confronteren, overtuigen, verwachtingen bespreekbaar maken, voorstellen doen of druk uitoefenen.
  • U kunt gelijk op bewegen: samenwerking zoeken, verbinding realiseren, op basis van gemeenschappelijkheid tot een win/win situatie komen.
  • U kunt meebewegen: de ander erbij betrekken, begripvol en empathisch zijn etc.

Leerdoelen onderhandelen

Bekijk andere leerdoelen voor de training onderhandelen.

Leerdoelen onderhandelen

Training onderhandelen

Bekijk de training onderhandelen.

Training onderhandelen

Auteur

Dit artikel is geschreven door Jan Stevens.

Jan Stevens

                


Nieuw in de webshop

Bestel dit Ebook via de webshop! Titel: Jezelf kwijtraken & jezelf hervinden

Ebook

Meer informatie

Training spreken in het openbaar

  • Datum: 18 november 2021 (9.30-16.00 uur)
  • Locatie: Amersfoort

Training spreken openbaar

Meer informatie

Authentiek communiceren

Wil je werken aan jouw communicatie? E-book authentiek communiceren is te bestellen via de webshop!

ebook communicatie

Meer informatie

Onze nieuwsbrief

Ben jij leer- en nieuwsgierig? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief!
Met jouw aanmelding ga je akkoord met onze privacyverklaring en het ontvangen van onze nieuwsbrief. Je kunt je natuurlijk op elk moment weer afmelden.

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen?

Op de hoogte blijven van onze nieuwste workshops, webinars of artikelen die wij plaatsen? Abonneer je op onze (gratis) nieuwsbrief!

Telefonisch contact? Heb je vragen? Bel ons op 0528 23 60 30 en vraag naar Monique van Nuil.