Vrijblijvend adviesgesprek
Contact opnemen
Pinterest Facebook Twitter Linkedin YouTube
Direct informatie? 0528 23 60 30
Of mail naar: info@desteven.nl
zoeken

Observeren HSP-ers? Zijn ze verlegen of terughoudend?

Soms lijkt het dat HSP-ers verlegen zijn of teruggetrokken. En nogmaals 'soms' klopt dit ook wel en 'soms' lijkt het ook zo. Toch ligt dit wat genuanceerder en daarover willen we het graag hebben.

Observeren HSP-ers?

De waarneming van een hoogsensitief persoon

Een HSP-er lijkt zich in een nieuwe omgeving of bij een nieuwe gesprekspartner wat terughoudend op te stellen. Hij/zij kijkt de kat eerst uit de boom zo lijkt het. HSP-ers lijken eerst de omgeving te observeren of de gesprekspartner af te tasten. We schrijven bewust steeds 'lijkt zo' en 'soms'. HSP-ers observeren namelijk niet eens zoveel. Ze observoelen. Dat is een nieuw woord wat wij graag introduceren in het HSP-woordenboek. Wat is observoelen precies? We zullen het proberen uit te leggen.

 • Betekenis

  Observeren is een vorm van waarnemen of bekijken. Het is een aandachtig bekijken of aanschouwen van iets of iemand. Daarvoor hebt u uw zintuigen nodig: uw ogen, uw handen, uw oren. Maar observeren kan ook met uw intuïtie. Daarom noemen wij het obser-voelen.  Daarmee duiden we op: waarnemen via de intuïtieve sensor en soms aanvoelen of opmerken wat er niet is (of wat onderhuids aanwezig is).

 • De intuïtieve sensor van een hooggevoelig mens

  Een hooggevoelig persoon heeft een sterk ontwikkelde intuïtieve sensor. Deze sensor wordt ingeschakeld bij:

  • nieuwe situaties waarin de HSP-er verkeert
  • nieuwe gesprekspartners waar de HSP-er mee in contact komt
  • een nieuwe omgeving waar de HSP-er nog niet eerder is geweest

  De sensor heet 'aanvoelen', 'invoelen' of 'inleven'. Vaak hebben HSP-ers een extra gevoel bij gevaar of onraad. Ze zullen de ander of de situatie pas vertrouwen geven op het moment dat de sensor op groen staat (groen betekent: situatie OK, de kust is veilig). HSP-ers nemen zintuiglijk subtieler waar dan andere mensen. Ze zien andere dingen, horen soms andere dingen waardoor ze situaties anders aanvoelen dan andere mensen.

 • Gedrag van observoelers

  Iemand die niet begrijpt hoe de sensor van een hooggevoelig mens precies werkt, kan het gedrag dat waarneembaar is geheel anders interpreteren. Het kan uitgelegd worden als:

  • moet eerst de kat uit de boom kijken
  • is wat terughoudend of verlegen
  • lijkt wat naar binnen gekeerd
  • komt in eerste instantie weinig enthousiast over

  Het gevolg hiervan is dat de HSP-er zich soms onbegrepen voelt. De ander geeft een draai aan dit gedrag terwijl de HSP-er zich hierin niet herkent.

 • Overprikkeld

  HSP-ers kunnen in een nieuwe omgeving, met nieuwe gesprekspartners of in nieuwe situaties opdoen die zij als overweldigend ervaren. Men doet zoveel nieuwe indrukken op en men vangt zoveel nieuwe prikkels op uit de omgeving en van andere mensen dat zij dit als belastend kunnen ervaren. Lees ook ons artikel over: overprikkeld zijn.

Leerdoelen voor HSP-ers

Een aantal leerdoelen voor HSP-coaching hebben we voor u uitgewerkt.

Leerdoelen voor HSP-ers

Training en coaching HSP-ers

Wij verzorgen training en coaching gericht op de persoonlijke ontwikkeling van de HSP-er.

Coaching gericht op hooggevoeligheid

Auteur

Dit artikel is geschreven door Jan Stevens.

Coach Jan Stevens