Vrijblijvend adviesgesprek
Contact opnemen
Pinterest Facebook Twitter Linkedin YouTube
Direct informatie? 0528 23 60 30
Of mail naar: info@desteven.nl
zoeken

Hooggevoelig en communicatie

Hoogsensitief en communicatie. Zijn er ook speciale aandachtspunten te benoemen voor HSP-ers wanneer het om communicatie en gesprekstechnieken gaat? In dit artikel gaan we in op een aantal communicatieve aspecten die een aandachtspunt bij HSP-ers kunnen zijn.

Intuïtieve communicatie en HSP-ers

Rationeel versus intuïtief

Wanneer u het plaatje hiernaast bekijkt ziet u aan de ene kant: rationeel ingestelde mensen. Aan de andere kant ziet u intuïtief ingestelde personen. Wie bent uzelf? Wanneer u hoogsensitief bent, zult u vooral georiënteerd zijn op de emotioneel /intuïtieve zijde. Waarschijnlijk bent u dus:

  • Intuïtief en extravert
  • Intuïtief en introvert
  • Een combinatie van beide (ambivert en intuïtief)

Uw communicatiestijl ontdekken

Wilt u uw communicatiestijl ontdekken? Dat kan via onze (gratis online) eigenschappenanalyse. Het kan u meer inzicht geven in zaken wat u het meeste typeert. Bent u inderdaad introvert of extravert? Bent u intuïtief ingesteld?

Intuïtieve communicatie

Ieder mens maakt gebruik van intuïtieve communicatie. Dat betekent reageren op sfeer, stemming maar ook vanuit eigen onderbuikgevoel zaken onder woorden brengen en communiceren. Hoogsensitieve personen zijn natuurlijk bij uitstek geschikt voor intuïtieve communicatie. Hun sterke antenne voelt sfeer en stemming snel aan maar ook het energetische niveau (emotie en gevoel) weten HSP-ers snel te peilen.  Nog een stap dieper gaat het over het peilen van de behoeften van de ander.

Kort gezegd: HSP-ers hebben een unieke kwaliteit wanneer het om communicatie gaat.

Rationeel ingestelde personen

Rationeel ingestelde personen staan lijnrecht tegenover intuïtieve communicatie. Ze kunnen zo’n beetje alles wel beredeneren, onderbouwen, beargumenteren, analyseren en hun devies is vaak: ‘meten is weten’. Graag praten ze vanuit cijfers en feitelijkheden.  Wanneer het over weten gaat dan is dat gericht op kennis, feitelijkheden en weten in ons hoofd. Ook rationeel ingestelde personen kunnen introvert zijn of extravert en een combinatie van beide is prima mogelijk.

Training communicatie en gesprekstechnieken

Uitgaan van eigen kracht, focus op het verhaal dat u zelf wilt vertellen, concentratie op uw onderbouwing van het plan of idee is essentieel. Is dat te ontwikkelen? Jazeker! Maar wel op maat en gericht op uw situatie. De Steven combineert de leerdoelen voor de training communicatie en gesprekstechnieken soms met de specifieke HSP-vraagstukken. U krijgt dan een maatwerktraining waar specifiek uw leerdoelen aan de orde komen.

Training communicatie en gesprekstechnieken

Miscommunicatie en onbegrip

Communicatietraining voor hoogsensitieve personen

Miscommunicatie en onbegrip dreigt snel tussen de HSP-er en de rationeel ingestelde persoonlijkheid. Dat is jammer want juist zij zouden zoveel van elkaar kunnen leren en juist zij zouden elkaar stimuleren bij de ontwikkeling van de eigen communicatieve vaardigheden. Waar een HSP-er zegt: ‘ik heb het gevoel dat er in dat team iets niet klopt’, vraagt een rationeel ingesteld persoon naar de onderbouwing. Waar een HSP-er disharmonie aanvoelt, tegengestelde behoeften peilt, spanningen van de ander ervaart die hem/haar triggeren, daar kan een rationeel ingesteld persoon zomaar aan voorbijgaan.  

Andersom is dat niet anders natuurlijk. Een rationeel ingesteld persoon kan met trefheldere analyses komen of met een doortimmerd plan, waar de HSP-er geen enkel gevoel bij heeft of afhaakt omdat het een bepaald abstractieniveau heeft.

Wederzijds kan er zo onbegrip ontstaan of kunnen er vooroordelen zijn over elkaar. De rationeel ingestelde vindt de HSP-er vaag of zweverig en de HSP-er vindt de ander veel te klinisch. Dit soort situaties kunnen ook ontstaan tijdens presentaties.

Aanvoelen of begrijpen

Het kardinale verschil zit in aanvoelen of begrijpen. De één voelt de situatie aan of voelt de persoon in kwestie aan. De ander begrijpt of probeert te begrijpen en dat betekent: moeite doen om de logica te volgen. Echter aanvoelen gaat op gevoel en begrijpen doet u met uw hoofd. Het één is niet meer of beter dan het ander. Gelukkig is beide aanwezig oftewel: gelukkig is de combinatie van hoofd, hart en handen aanwezig.

Bedrijfscultuur en HSP

De Nederlandse bedrijfscultuur is meer gericht op weten en meten van feiten en cijfers dan op weten door te voelen en ervaren. Wie begint over intuïtief weten, kan gauw als zweverig worden bestempeld. Op de werkvloer kan dat nadelig uitpakken voor hoogsensitieve personen omdat ze daardoor soms hun plannen of ideeën onvoldoende aan de man kunnen brengen terwijl de ideeën op zich prima zijn en anderen er soms ook nog mee vandoor gaan. 

Leerdoelen voor HSP-ers

Een aantal leerdoelen voor HSP-coaching hebben we voor u uitgewerkt.

Leerdoelen voor HSP-ers

Training en coaching HSP-ers

Wij verzorgen training en coaching gericht op de persoonlijke ontwikkeling van de HSP-er.

Coaching gericht op hooggevoeligheid

Auteur

Dit artikel is geschreven door Jan Stevens.

Coach Jan Stevens