Vrijblijvend adviesgesprek
Contact opnemen
Google+ Facebook Twitter Linkedin YouTube
Direct informatie? 0528 23 60 30
Of mail naar: info@desteven.nl
zoeken

Wegbewegen, ontwijken, sussen of vermijden

Wegbewegen, ontwijken, sussen of vermijden wordt benoemd als gespreksstijl maar kan ook een conflictstijl of adviesstijl zijn.  Wegbewegen is soms effectief. Bijvoorbeeld als er grote spanningen zijn die u wilt elimineren of wanneer er druk op u wordt uitgeoefend.

Conflictstijlen

Bekijk ook de andere conflictstijlen.

Conflictstijlen

Gespreksstijlen

Bekijk ook de leerdoelen voor de training gespreksvaardigheden.

Leerdoelen communicatie

Overkomt het u of is het een keuze?

Wegbewegen of ontwijkenMensen die conflict vermijdend zijn hebben de neiging om een conflict toe te dekken, te sussen en het conflict te ontlopen. Dat kan gebeuren wanneer men zich onvoldoende assertief opstelt of wanneer men zich niet opgewassen voelt tegenover de tegenpartij.

Wegbewegen kan ook een keuze zijn. Een voorbeeld daarvan is:

  • Afstand nemen: u kiest ervoor om (tijdelijk of voor langere tijd) afstand te nemen van het vraagstuk. Bijvoorbeeld omdat de spanningen te groot zijn of er teveel emotionele lading op een vraagstuk zit. Afstand nemen kan ook plaatsvinden uit zelfbescherming omdat u niet teveel vermengd wilt worden met alle emoties die het vraagstuk met zich meebrengt.
  • Ontwijken: soms kunt u een conflict ontwijken door het te vermijden of te sussen. Vaak is het ineffectief maar mocht het een bewuste keuze van u zijn dan kan het argument zijn dat de relatie belangrijker is dan de zaak waar het om gaat.

Effectief of ineffectief?

Wegbewegen is zelden effectief. U lost niets op! Alleen afstand nemen kan effectief zijn. Soms is er meer tijd nodig of hebt u meer voorbereiding nodig om tot een oplossing te komen.

Leerdoelen training conflicthantering

We hebben nog veel meer leerdoelen voor de training conflicthantering voor u uitgewerkt U kunt ook het overzicht bekijken met alle persoonlijke leerdoelen.

Leerdoelen training conflicthantering

Training conflicthantering

Wilt u meer inzicht in de door u gehanteerde conflictstijl vergroten en daadwerkelijk vooruitgang boeken op uw leerdoelen?

Auteur

Dit artikel is geschreven door Jan Stevens.

Coach Jan Stevens