Vrijblijvend adviesgesprek
Contact opnemen
Pinterest Facebook Twitter Linkedin YouTube
Direct informatie? 0528 23 60 30
Of mail naar: info@desteven.nl
zoeken

Conflictfasen herkennen en inzicht vergroten

Conflictfasen herkennen en uw inzicht vergroten in het verloop van een conflict is een leerdoel die wij uitgewerkt hebben voor de training conflicthantering. De training gericht op conflicthantering en onderhandelen kan u helpen.

Het verloop van een conflict

Een conflict heeft een bepaald verloop in de factor tijd. U ziet het aan onderstaande schema: Bij een conflict is een viertal fasen waarneembaar:

 • Fasen bij conflictFase 1: het conflict is latent aanwezig

  Bij fase 1 spreken we over een conflict, terwijl niemand daar erg in heeft. Er zijn verschillende inzichten, belangen of doelstellingen, terwijl niemand zich dat bewust is. In de politiek zien we dat een conflict soms op een paar punten escaleert tot verbazing van iedereen op dat moment. Het punt is dat er vooraf al tegenstellingen waren, waarvan men zich niet bewust was. Voorbeeld: Een medewerker solliciteert en wordt aangenomen. Hij ziet deze baan als tussenstap en heeft het plan opgevat na een jaar eens weer verder te kijken. De werkgever neemt de medewerker in dienst met de verwachting dat hij minstens weer een jaar of vijf vooruit kan. Op dat moment is er een conflict terwijl beide partijen het niet weten.

 • Fase 2: bewustwording

  In de tweede fase wordt men zich bewust dat er tegenstrijdige belangen of doelstellingen zijn. Steeds vaker merkt men verschil van inzicht op. Wanneer men in deze fase op de juiste wijze reageert kan er veel narigheid voorkomen worden.

 • Fase 3: stellingname

  De derde fase wordt ook wel de emotionele fase genoemd. Er wordt stelling genomen tegen de ander. Er komen negatieve gevoelens over de andere partij. Vooroordelen gaan een rol spelen. Men is minder bereid om kritisch en open naar zichzelf te kijken, maar men kijkt vooral kritisch naar de ander. Er wordt gedacht in termen van daders en schuldigen. Wanneer in deze fase niet daadkrachtig ingegrepen wordt gaat het fout: het conflict escaleert.

 • Fase 4: escalatie

  Bij fase 4 is het conflict niet meer onderhuids. Het escaleert d.w.z. het komt naar buiten. Anderen merken het nu ook. Wat in de volksmond ‘conflict’ wordt genoemd is in feite de escalatie. Het conflict is immers al lang aan de gang.
  Mogelijke kenmerken van fase 4:

  • Samenwerking wordt moeilijk
  • De ander wordt gekleineerd
  • Er wordt niet meer met elkaar gepraat
  • Het wantrouwen neemt toe
  • De standpunten verharden zich
  • Er ontstaan kampen: men spreekt over hullie en zullie
  • Er wordt op de persoon gespeeld

Leerdoelen training conflicthantering

We hebben nog veel meer leerdoelen voor de training conflicthantering voor u uitgewerkt U kunt ook het overzicht bekijken met alle persoonlijke leerdoelen.

Leerdoelen training conflicthantering

Training conflicthantering

Wilt u meer inzicht in de door u gehanteerde conflictstijl vergroten en daadwerkelijk vooruitgang boeken op uw leerdoelen?

Auteur

Dit artikel is geschreven door Jan Stevens.

Coach Jan Stevens