Vrijblijvend adviesgesprek
Contact opnemen
Google+ Facebook Twitter Linkedin YouTube
Direct informatie? 0528 23 60 30
Of mail naar: info@desteven.nl
zoeken

In het hier en nu leven

Leven in het hier en nu: wat is dat en wat betekent dat? De term wordt veel gebruikt maar wordt ook vaak niet begrepen of afgedaan als vaag. In dit artikel gaan we in op leven in het hier en nu, wat dit betekent en wat u er mee kunt?

Leven in het hier en nu

Definitie en betekenis

Wat betekent het eigenlijk om in het hier en nu te leven? We definiëren een aantal kenmerken. Wie in het hier-en-nu leeft:

 • Concentreert zich op het heden en niet op gisteren en morgen
 • Is bezig met het nu en op dit moment en niet met de toekomst of het verleden
 • Is bezig met hier: op deze plek (en niet op een andere plek)

Waar komt het vandaan?

Jarenlang zijn we opgevoed in plannen maken, aan de toekomst denken, vooruitdenken. Er is ons geleerd om ontwikkelplannen te maken met vragen als: waar wil je staan over drie of vijf jaar? Blijkbaar zijn we doorgeschoten in plannen maken, begroten, prognosticeren, SMART-doelen formuleren omdat het louter een rationele bezigheid was. Gevolg was dat mensen gingen piekeren over  de toekomst of zich zorgen maakten over later. Een ander gevolg was dat mensen in hun hoofd gingen leven. Hierdoor is een beweging ontstaan die zich richt op mindfulness namelijk leven met aandacht in het hier en nu.

 • De toekomst: waar is het?

  Het klopt zeker dat de toekomst over 1 seconde al begint. De toekomst is het moment wat aanstonds aanbreekt, zodra het heden voorbij is. In feite is ’t een gigantisch containerbegrip. De toekomst is ook over 10 jaar of over 20 jaar. Dus wie zich zorgen maakt over de toekomst moet zich afvragen over welke toekomst het precies gaat.

 • Zorgen voor morgen

  Veel mensen maken zich zorgen voor morgen. Iemand schreef: ‘Vandaag maak ik me zorgen over morgen en morgen over overmorgen, terwijl mijn zorgen van overmorgen, gaan over volgende week. Achteraf zeg ik vaak: het viel me gisteren nogal mee’.

  Zorgen over morgen maken betekent doorgaans: bezig zijn met wat er morgen kan gebeuren of wat er morgen kan misgaan. Maar weet u? Morgen ligt niet binnen uw bereik.

 • In het verleden leven

  De andere kant is er ook: mensen die in het verleden leven of in het verleden blijven hangen. Het verleden definiëren wij als het voorbijgegane heden. Soms blijven mensen maar doorgaan in wat zich heeft afgespeeld vroeger. Maar het échte leven is niet vroeger maar voltrekt zich nu. Op dit moment! Wat er vroeger was of is, is voorbij. Bovendien komen veel gevoelens voort uit vroeger: schuldgevoelens over onze tekorten, tekortkomingen, nostalgisch gevoel. Gevoelens van spijt, berouw,  weemoed, verlangen naar wat voorbij is. Maar feitelijk brengt het ons niet zoveel.

Nu! Hier! Op dit moment!

Met name uw gevoelsleven voltrekt zich nu. Bewust leven in de zin van: gevoelsmatig weten kan alleen nu! U kunt zich vandaag niet gevoelsmatig bewust zijn van gisteren en overmorgen en u kunt uw gevoelens van dit moment alleen maar beleven. In het hier en nu staat uw ervaring centraal.

 • we kunnen het weer wel voorspellen maar u kunt het weer pas ervaren op dit moment. U kunt het weer niet een dag van tevoren al ervaren.
 • emotionele pijn ervaart u op dit moment en niet met terugwerkende kracht
 • een rouwproces kunt u niet ondergaan door proactief te zijn
 • u kunt zich verzadigd voelen doordat u een voortreffelijke maaltijd hebt genuttigd: volgende week hebt u daar niets meer aan
 • ook blij zijn of gelukkig is een ervaring van dit moment

Kortom: uw gevoel, uw beleving, uw emotionele ervaringen kunt u niet verankeren. De kunst is om ze steeds opnieuw te beleven en te doen herleven.

Kun je dan geen plannen meer maken?

Dat is een prachtige vraag. Kan iemand die in het hier-en-nu leeft geen plannen meer maken voor de toekomst? Natuurlijk kan dat! Maar wellicht is het de kunst  om op een andere manier plannen te leren maken.

Misschien moeten we leren om op een andere manier plannen te maken. Of wellicht moeten we afleren om plannen te maken in de zin van: als ik dit en dit ga doen de komende jaren dan voel ik mij daarna gelukkig. Want dat daarna komt niet. U voelt zich nu gelukkig of u voelt zich nu niet gelukkig. Hoe u zich morgen gaat voelen dat weet u morgen pas.

Stress voorkomen

Mindfulness is gericht op het voorkomen van stress. Stress gaat vaak over wat er niet is, wat we wel bedacht hebben om te moeten bereiken maar wat niet lukt of wat we bedacht hebben om te moeten doen maar wat we niet klaar krijgen. Stress is een conflict met dit moment en bezig zijn met morgen.

Hoofd, hart en handen

Dit artikel is geschreven in de serie: hoofd, hart en handen.

Balans hoofd, hart en handen

Auteur

Dit artikel is geschreven door Jan Stevens.

Coach Jan Stevens