Vrijblijvend adviesgesprek
Contact opnemen
Google+ Facebook Twitter Linkedin YouTube
Direct informatie? 0528 23 60 30
Of mail naar: info@desteven.nl
zoeken

Eigen grenzen: gaat u er regelmatig overheen?

Gaat u regelmatig over uw eigen grens heen? Of anders gezegd: gaat u structureel over uw eigen grenzen heen? Dat is een vraag van totaal andere orde.  Dat komt veelal door het negeren van de eigen behoeften en gevoelens of omdat u uw eigen behoeften onvoldoende serieus neemt.

Eigen grenzen bewaken en toestaan

Wanneer gebeurt het?

We noemen een aantal situaties waarbij u de eigen grens passeert:

 • Uw lichaam is moe en toch gaat u nog een poosje door: het werk moet wel af immers.
 • U voelt zich vol en toch neemt u nog wat eten
 • U hebt behoefte aan rust en toch gaat u te laat naar bed
 • U hebt behoefte aan tijd voor uzelf en toch zegt u ‘ja’  tegen de visite
 • U hebt behoefte aan overzicht en toch neemt u niet de tijd om de zaken even op rij te zetten
 • U hebt behoefte aan duidelijkheid maar u vraagt er niet om.
 • Uw behoefte aan ontspanning vult u niet in
 • U hebt behoefte om uw gevoelens te delen maar toch kropt u ze op

Eigen grenzen ervaren: behoeften en gevoelens

Grenzen hebben altijd te maken met gevoelens en behoeften. Wie eigen behoeften onvoldoende of overmatig vervult, passeert een grens. U hebt behoefte aan beweging en wanneer u die niet vervult krijgt u stijve en stramme spieren. Vervult u de behoefte aan beweging overmatig dan krijgt u blessures.

Behoeften gaan kort gezegd over een twee zaken: ontspanning en inspanning. Uw geest heeft inspanning nodig maar ook ontspanning en ook uw lichaam heeft inspanning en ontspanning nodig. U gaat over grenzen wanneer u:

 • Uw geest te weinig inspanning gunt
 • Uw geest geen of te weinig ontspanning gunt
 • Uw lichaam te weinig inspanning gunt
 • Uw lichaam te weinig ontspanning gunt

Samengevat: u gaat dus over eigen grenzen heen wanneer niet geeft wat uw lichaam en geest nodig hebben of wanneer u dat teveel geeft. In beide gevallen is de grens gepasseerd. 

Artikelen over grenzen

Dit artikel is geschreven in de serie: 'grenzen leren aangeven'. We hebben nog veel meer artikelen over grenzen geschreven.

Grenzen leren aangeven

Training Assertiviteit

Wilt u werken aan het leerdoel 'grenzen stellen?'  Bekijk dan de mogelijkheden voor assertiviteitstraining.

Training Assertiviteit

Twee vormen

We noemen een tweetal vormen van het passeren van eigen grens:

 • Streng voor uzelf?

  Streng voor uzelf: bent u dat? Of bent u zelfs té streng voor uzelf? Wat betekent het?

  Wat betekent het nu wanneer je te streng voor jezelf bent? We komen tot een paar typeringen: u legt uzelf teveel op: (druk opleggen, eisen stellen aan uzelf), u regeert uzelf met harde hand, u gunt uzelf weinig ruimte of u ontzegt u zelf te veel. We werken er graag een paar voor u uit:

  • Opleggen: u moet van alles van uzelf!

   We beginnen bij: u legt uzelf teveel op. Zo kunt u uzelf van alles opleggen. U legt uzelf druk op. Hoe dat komt? Omdat het uw persoonlijke normen zijn. U moet hard werken, u moet presteren, u moet wel wat bereiken in uw leven. Dat is de ene kant. Anderzijds: u moet ook plezier hebben, u moet zich ontspannen, u moet er goed uitzien en u moet vitaal zijn. Het zijn in dit geval normen die u uzelf oplegt, aanpraat of die u zijn aangeleerd vanuit uw opvoeding.

  • U gunt uzelf te weinig: u mag weinig van uzelf!

   De tweede heeft te maken met de eerste. Wanneer u zich te weinig gunt dan denken wij bijvoorbeeld aan:

   Een andere betekenis is nog dat u bepaalde dingen niet 'mag' van uzelf.. U mag niet falen, u mag niet huilen (teken van zwakte), u mag niet opgeven, u kunt het niet maken om niet naar die bruiloft te gaan, u mag geen fouten maken, u mag een ander niet laten opdraaien voor het werk etc.

   • u gunt u zelf te weinig rust of ontspanning
   • u gunt uzelf te weinig vakantie
   • u gunt uzelf te weinig leuke dingen of leuke momenten
  • U ontzegt uzelf te veel

   Uzelf te veel ontzeggen heeft te maken met uw behoeften. U ontzegt uzelf om uw behoeften daadwerkelijk te vervullen. Of u laat zich leiden door uw normen (wat niet mag of wat u moet) maar u bent uit het oog verloren wat u graag wilt. Sterker nog: misschien bent u wel uit het oog verloren wat u écht nodig hebt.

 • Te lief voor uzelf?

  Te lief voor uzelf: kan dat ook?  Ja dat kan! Wanneer  u te weinig van uzelf vraagt of verwacht dan bent u te lief voor uzelf. Of wanneer u afspraken met uzelf maakt waar u zich niet aan houdt. In feite gaat u dan over grenzen heen die u zelf gesteld hebt. Voorbeelden?

  • U hebt beweging nodig maar u neemt al genoegen met een wandeltochtje van 500 meter. U vindt dat u dan al een hele prestatie hebt geleverd.
  • Uw lichaam heeft ontspanning nodig en wanneer u er drie avonden in de week aan denkt vindt u dat al een hele prestatie van uzelf.

  In dat geval verwacht u te weinig van uzelf en u zult ervaren dat dit geen vertrouwen in uzelf geeft!

Oorzaken

Er kunnen tal van oorzaken en redenen zijn om over de eigen grens heen te gaan. We noemen er een aantal:

 • U neemt uzelf onvoldoende serieus en vooral: uw eigen behoeften neemt u niet serieus
 • U overschat zichzelf en u meent dat u het allemaal wel kunt
 • U hebt oog voor de hele wereld en u vergeet uzelf (please gedrag, neiging tot opoffering, iedereen naar de zin maken, voor iedereen klaar staan)
 • U hebt (te) weinig zelfrespect en zelfwaardering
 • Van huis uit hebt u niet geleerd om met uw grenzen om te gaan of uw grenzen deden er niet zoveel toe.
 • U overvraagt uzelf vanuit een bepaalde bewijsdrang of onrealistische prestatiedrang.

Gevolgen

Wie structureel over eigen grenzen heen gaat, kan in de gevarenzone terecht komen. Uitputting, oververmoeidheid, futloosheid, lusteloosheid zijn gevoelens die daarbij horen. Spanningsklachten horen daarbij en de burnout dreigt.

Leerdoelen assertiviteitstraining

De Steven heeft nog andere leerdoelen ontwikkeld voor de training assertiviteit.

Leerdoelen assertiviteit

Training assertiviteit

Wilt u een training assertiviteit volgen? Aarzel niet! Neem meteen contact op.

Auteur

Dit artikel is geschreven door Jan Stevens.

Coach Jan Stevens