Vrijblijvend adviesgesprek
Contact opnemen
Google+ Facebook Twitter Linkedin YouTube
Direct informatie? 0528 23 60 30
Of mail naar: info@desteven.nl
zoeken

Voorwaarden scheppen bij delegeren

Voorwaarden scheppen bij delegeren. Leerdoel voor leidinggevenden voor de training delegeren en loslaten: de juiste voorwaarden scheppen voor delegeren. Hiermee voorkomt u excuusgedrag van de medewerker.

Training delegeren

Bekijk de training delegeren en loslaten voor leidinggevenden en managers. Zowel individueel aanbod als groepstraining wanneer meerdere leidinggevenden uit uw organisatie deze training willen volgen.

training cursus delegeren en loslaten

Training delegeren en loslaten

Gratis webinar over delegeren

Bekijk onze webinar voor leidinggevenden over 'delegeren en loslaten'. U kunt deze webinar kostenloos volgen.

Webinar delegeren

Webinar delegeren en loslaten

E-book delegeren en loslaten

Verkrijgbaar in onze webshop. Ebook over delegeren en loslaten.

Delegeren en loslaten

Ebook delegeren en loslaten

Verantwoordelijkheid nemen

Een veelgehoorde uitroep wanneer er iets mis gaat in de organisatie is: ja, dat wist ik niet! Als je een taak gedelegeerd hebt, moet je er toch op aankunnen dan moet je er toch op kunnen vertrouwen. Zo wordt gezegd: ik mag toch aannemen dat......... Ons antwoord is: aannemers nemen aan, u moet weten! U bent immers eindverantwoordelijk. Hoe kunt u als eindverantwoordelijke denken dat, geloven in, aannemen terwijl u uw functie en verantwoordleijkheid alleen kunt uitoefenen wanneer u WEET.

Ja maar wij hebben de taken en verantwoordelijkheden lager in de organisatie gelegd. Heel goed, maar dat ontslaat u niet van uw informatieplicht. Wanneer 't verkeerd gaat staat men namelijk bij u als eindverantwoordelijke aan tafel!

Voorwaarden voor delegeren: afspreken, bespreken, aanspreken op..... Voorwaarden: afspreken, bespreken, aanspreken op.....

In uw functie als eindverantwoordelijke hebt u informatie nodig. Ook van de taken en verantwoordelijkheden die u gedelegeerd hebt bij uw collega's. Welke informatie hebt u nodig? Alle informatie die u nodig hebt om uw functie als eindverantwoordelijke naar behoren uit te voeren.  Wanneer de taak, verantwoordelijkheid en bevoegdheid gedelegeeerd wordt, dienen en afspraken te komen over:

  • hoe u geïnformeerd wilt worden
  • wanneer u geïnformeerd wilt worden
  • waarover u geïnformeerd moet worden

Uit de praktijk: ja dat kon ik niet weten!

Aangeslagen kwamen de twee compagnons binnen bij De Steven. Er was onderling frustratie en onenigheid. Na enige tijd kwam het hoge woord eruit. Er was een debiteur met betalingsproblemen en het ging om een bedrag van 250.000 euro. Compagnon A was hier verantwoordelijk voor, compagnon B wist nergens van en kwam er op een te laat moment achter. Compagnon B verweet compagnon A dat hij de zaak te lang had laten sudderen en dat hij geïnformeerd had moeten zijn.

Wat was er mis?

  • compagnon B had weliswaar gelijkt dat hij geïnformeerd had moeten zijn maar er waren nooit afspraken over gemaakt
  • elkaar vertrouwen op blauwe ogen maar onduidelijke afspraken onderling

Leerdoelen

We hebben nog meer leerdoelen voor de training delegeren voor u uitgewerkt.

Leerdoelen training delegeren

Training delegeren

Bekijk de training delegeren en loslaten voor leidinggevenden en managers.

Training delegeren en loslaten

Auteur

Dit artikel is geschreven door Jan Stevens.

Coach Jan Stevens