Vrijblijvend adviesgesprek
Contact opnemen
Pinterest Facebook Twitter Linkedin YouTube
Direct informatie? 0528 23 60 30
Of mail naar: info@desteven.nl
zoeken

Wat is situationeel leidinggeven?

Steeds weer klinkt de roep om situationeel leiderschap of situationeel leidinggeven. Door de jaren heen hebben we voor veel leidinggevenden en managers de cursus of training situationeel leidinggeven verzorgd. Maar wat is nu de kern precies? Waar gaat het eigenlijk om?

Uw leiderschapsstijl afstemmen op de situatie

Stijlen situationeel leidinggevenIn feite gaat het erom dat u als leidinggevende uw leiderschapsstijl afstemt op de situatie. De ene situatie vraagt om meer aandacht dan de andere situatie oftewel: in de ene situatie is er meer sturing en bijsturing nodig dan in de andere. Om dat goed te kunnen is inzicht in uw natuurlijke leiderschapsstijl noodzakelijk. De stijl van de leidinggevende verschilt per situatie op de volgende onderdelen:

 • Ondersteuning: weinig tot veel ondersteuning
 • Sturing: weinig tot veel sturing
 • Taak/relatie: focus op relatie of op taak.

Instrueren, voorschrijven en directief leidinggeven

Waar vroeger meer directief leiding werd gegeven, voorschrijvend, instruerend, daar is nu alom meer behoefte aan de volgende facetten:

 • de medewerker zou zich meer verantwoordelijk moeten voelen voor zijn functie en taken
 • de medewerker zou op basis van zelfinzicht meer tot zelfstandigheid moeten komen en op basis van eigen inzichten keuzes moeten maken
 • de medewerker zou eerder knelpunten moeten signaleren of anticiperen op knelpunten en dit op basis van eigen inzicht moeten omzetten in oplossingen
 • de medewerker zou minder afhankelijk moeten zijn van het inzicht en de kennis van zijn leidinggevende

Kortom: er is behoefte aan het bevorderen van zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, het vermogen om op basis van eigen inzicht keuzes te maken en knelpunten om te zetten in oplossingen.

Bevorderen van effectief volgerschap

Situationeel leidinggeven bevordert in feite effectief volgerschap en dat is als volgt te omschrijven: Een effectief volger:

 • brengt eigen mening en gevoelens naar voren en accepteert dat de organisatie ook een mening heeft
 • brengt eigen normen/waarden in maar zoekt balans met de waarden en normen van de organisatie
 • stelt zich niet afhankelijk van de organisatie op maar geeft ook niet het gevoel dat de organisatie van hem/ haar afhankelijk is
 • heeft oog voor eigenbelang en organisatiebelang (verwaarloost eigen belang niet en verwaarloost het organisatiebelang niet).

Waarom verzorgen we de training situationeel leiderschap?

Uiteraard een inkopper: om de coachende stijl van leidinggeven te bevorderen bij de leidinggevende. Maar er blijft één vraag over in ´t geheel: waarom is er geen vraag naar de training coachend leiding nemen of ontvangen voor medewerkers? Want weet u, heel veel medewerkers die gewend zijn om leiding te ontvangen vanuit de sturende rol van hun leidinggevende of manager zijn er in ’t geheel niet op voorbereid dat er nu iets anders van ze gevraagd wordt.

Leerdoelen

We hebben nog meer leerdoelen voor de training situationeel leidinggeven voor u uitgewerkt.

Leerdoelen training coachend leidinggeven

Training situationeel leiderschap

Bekijk de training situationeel leidinggeven voor leidinggevenden en managers. Wij verzorgen de training opmaat.

Training situationeel leiderschap

Auteur

Dit artikel is geschreven door Jan Stevens.

Coach Jan Stevens