Loading ...

Direct informatie? 0528 23 60 30

Of mail naar planning@desteven.nl

Valkuilen coachend leidinggeven

Wat zijn de valkuilen bij coachend leidinggeven voor de leidinggevende of manager? In feite gaan die altijd over té sturend zijn (te veel instrueren, begeleiden en ondersteunen) of juist té weinig sturing bieden (terwijl de medewerker daar wel behoefte aan heeft).: Klik hier voor de beschrijving van de stijlen bij coachend leiderschap.

Balans tussen taakvolwassenheid en mate van sturing door de leiding

Valkuilen coachend leiderschapCoachend leiderschap gaat over een stapsgewijze opbouw tussen enerzijds de bekwaamheid en taakvolwassenheid van de medewerker en anderzijds de mate waarin u sturing, ondersteuning aanbiedt aan de medewerker. Hoe taakvolwassener uw medewerker wordt, hoe minder sturing u hoeft te geven.

 • Veel sturing

  Wanneer u veel sturing en ondersteuning geeft:

  • Legt u veel uit en instrueert u veel
  • Is controle voortdurend nodig
  • Neemt uzelf beslissingen
 • Weinig sturing

  Wanneer u weinig sturing geeft:

  • Hoeft u niet veel uit te leggen maar stelt u juist veel vragen
  • Is controle niet steeds nodig: dat doet uw medewerker zelf
  • Beslist u samen en betrekt u uw medewerker bij het bedenken van oplossingen

Waar zitten de aandachtspunten voor de leidinggevende?

Leidinggeven is niet altijd gemakkelijk en vraagt veel vaardigheid maar ook inzicht. Valkuilen doen zich voor wanneer er onbalans ontstaat tussen de mate waarin u stuurt en begeleidt versus de bekwaamheid of taakvolwassenheid van de medewerker.

 • Medewerker is beginner: leidinggevende instrueert te weinig

  Een valkuil voor leidinggevenden is om te weinig sturing te bieden terwijl de medewerker beginner is in zijn/haar taak. We noemen er een paar:

  • Uw instructies zijn niet duidelijk voor de medewerker
  • U gaat te snel in uw instructie
  • U gaat teveel van uzelf uit terwijl de medewerker uw tempo niet kan bijhouden
  • U verifieert te weinig of de medewerker u ook begrijpt
  • U hebt te weinig aandacht voor uw medewerker of u biedt te weinig  ondersteuning
  • U laat uw medewerker zwemmen
  • U verwacht dat de medewerker knelpunten oplost, terwijl hij/zij nog niet zover is
 • Medewerker is gevorderd maar nog niet taakvolwassen

  Op het tweede en derde level van taakvolwassenheid is uw medewerker gevorderd. Zijn/haar bekwaamheid is toegenomen maar hij is nog niet volleerd. Valkuilen voor de leidinggevende:

  • Negativiteit: alleen maar wijzen op fouten
  • Te weinig feedback geven op de prestaties van de medewerker
  • Te weinig sparren met de medewerker over mogelijke knelpunten
  • Te weinig vertrouwen bieden aan de medewerker
  • U blijft instrueren en controleren alsof de medewerker nog beginner is
  • U luistert te weinig naar de medewerker
  • U lost teveel zelf op en u coacht de medewerker te weinig
 • Medewerker is taakvolwassen

  U medewerker is tot slot vakbekwaam of taakvolwassen. Aandachtspunten voor de leidinggevende:

  • U maakt de medewerker verantwoordelijk voor de taken maar u draagt niet de juiste bevoegdheden over
  • U hebt de taak gelegeerd maar er zijn te weinig afspraken over hoe u geïnformeerd wilt worden over de voortgang
  • U blijft controleren of instrueren terwijl de medewerker zelf voldoende inzicht heeft om zijn/haar taken uit te voeren
  • u laat uw medewerker over aan zijn lot en biedt geen steun

Samenvattend: teveel of te weinig sturing

Samenvattend komt het hierop neer. Valkuilen voor de leidinggevende bevinden zich altijd op het vlak van teveel of te weinig sturing, begeleiding en ondersteuning bieden aan de medewerker. De mate van sturing dient aan te sluiten bij het bekwaamheidsniveau van de medewerker.

Leerdoelen

We hebben nog meer leerdoelen voor de training coachend leidinggeven voor u uitgewerkt.

Leerdoelen training coachend leidinggeven

Training coachend leiderschap

Bekijk de training coachend leidinggeven voor leidinggevenden en managers. Wij verzorgen de training opmaat.

Training coachend leiderschap

Auteur

Dit artikel is geschreven door Jan Stevens.

Jan Stevens


Jezelf kwijtraken en jezelf hervinden

Bestel dit Ebook via de webshop! Titel: Jezelf kwijtraken & jezelf hervinden

Ebook jezelf kwijtraken

Meer informatie

E-book: HSP label of labiel?

E-book met als titel: hoogsensitief, label of labiel? Bestel dit ebook via de webshop!

HSP ebook

Meer informatie

Authentiek communiceren

Wil je werken aan jouw communicatie? E-book authentiek communiceren is te bestellen via de webshop!

ebook communicatie

Meer informatie

Onze nieuwsbrief

Ben jij leer- en nieuwsgierig? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief!
Met jouw aanmelding ga je akkoord met onze privacyverklaring en het ontvangen van onze nieuwsbrief. Je kunt je natuurlijk op elk moment weer afmelden.

Telefonisch contact? Heb je vragen? Bel ons op 0528 23 60 30 en vraag naar Monique van Nuil.