Loading ...

Direct informatie? 0528 23 60 30

Of mail naar planning@desteven.nl

Het nut van een evaluatieformulier bij training en coaching

Vaak wordt aan het eind van de training, cursus of coachingstraject een evaluatieformulier ingevuld waarbij de training of trainer / coach een vorm van beoordeling krijgt. Maar wat voor nut heeft het eigenlijk?

Evalueren

Evalueren lukt naar onze mening alleen wanneer je vooraf duidelijk hebt wat je wil bereiken. Zie hiervoor ook: evaluatie training of coaching waarbij ik uitgebreider inga op dit vraagstuk. Evalueren is een belangrijk onderdeel in een training of coachingstraject maar naar mijn idee ligt het accent te vaak op de ambiance, de trainer, coach of cursusleider.

Evaluatieformulier

Voortgang coaching

Een voorbeeld van een formulier kun je downloaden om de voortgang van jouw coachingstraject bij te houden.

Voortgangsformulier training of coaching

Voorbeeld evaluatieformulier

Een voorbeeld van een evaluatieformulier kun je downloaden en geheel aanpassen naar jouw eigen smaak.

Download evaluatieformulier

Vier invalshoeken voor een evaluatie

Een evaluatie heeft een viertal invalshoeken wat mij betreft:

 • De rol van de organisatie voorafgaand aan de training

  Of het nu de leidinggevende betreft of de HRM afdeling: de organisatie heeft voorafgaand aan een training een belangrijke rol bij het welslagen van de training. Te vaak maken wij mee dat deelnemers onvoldoende weten waarom een training is georganiseerd en wat er in dit kader van hen verwacht wordt. Kardinaal punt daarbij is: wordt er wat van de deelnemer verwacht?

 • De rol van de deelnemer

  Het maakt een groot verschil of de deelnemer de training komt consumeren of wanneer we een zeer actieve rol bespeuren om de gestelde leerdoelen daadwerkelijk te behalen. Hoe actief is de deelnemer zelf in het proces?

 • De rol van de trainer / coach

  Natuurlijk mag ook de rol van de trainer of coach onder de loep worden genomen. Hoe was zijn/haar bijdrage?  Was de overdracht helder en duidelijk? Voelde de deelnemer zich op zijn gemak?  Werd men gestimuleerd, geprikkeld of getriggerd? Kon de trainer zich voldoende verplaatsen in de praktijk van de deelnemers?

 • Follow-up

  Een volgende stap bij het evalueren is: hoe geef je nu een follow-up aan datgene wat je tijdens een training hebt geleerd? Ook daar kan de leidinggevende een belangrijke rol vervullen. Wordt er nog de tijd genomen om de leerdoelen en progressie op de leerdoelen af en toe te bespreken? Hoe voorkom je dat men weer terugzakt in oud gedrag?

Evaluatiegesprek versus evaluatieformulier

Hoe nuttig een evaluatieformulier ook mag zijn: mijn voorkeur gaat duidelijk uit naar een evaluatiegesprek. Wat waren de doelstellingen? Hoe is de progressie? Hoe ga je ermee verder? Vaak nodigen we de leidinggevende daarbij uit. Dat kan leiden tot concrete afspraken tussen medewerker en leidinggevende hoe na de training verder vorm wordt gegeven aan de leerdoelen.

Evaluatie training en coaching

Lees meer over evaluatie van training en coachingstrajecten.

Evaluatie training of coaching

Auteur

Dit artikel is geschreven door Jan Stevens.

Jan Stevens


Jezelf kwijtraken en jezelf hervinden

Bestel dit e-book (PDF) via de webshop! Titel: Jezelf kwijtraken & jezelf hervinden.

Ebook jezelf kwijtraken

Meer informatie

Bekijk alle e-books

 • Willen is minder moeten
 • Authentiek communiceren
 • Word assertief: doorbreek de vicieuze cirkel!
 • Conflicthantering
 • Delegeren en loslaten
 • Jezelf kwijtraken en jezelf hervinden
 • Hoogsensitief: label of labiel?
 • Talenten en kwaliteiten: jouw houvast en zekerheid!
 • Hoogbegaafd: probleemgeval of gave?
 • Luister en zie mij: het diagnostisch gesprek met hoogbegaafde kinderen!
 • Analysevaardigheden
 • Hoe ga je met je tijd om?
 • De kwaliteitenbibliotheek: 163 kwaliteiten uitgebreid beschreven
 • Verbeterplan bij disfunctioneren
 • Zelfvertrouwen: mag ik er twee kilo bij?

Bekijk alle e-books

Authentiek communiceren: dat kun je leren!

ebook communicatie

Je zendt wie je bent. Dat is authentiek communiceren. Dat betekent dat je communiceert zoals je van origine bent. Originaliteit dus en geen kopie of imitatie van anderen. Niet zoals de wereld om je heen verwacht dat het zou moeten. Maar gewoon: zoals jij bent!

Meer informatie

Onze nieuwsbrief

Ben jij leer- en nieuwsgierig? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief!
Met jouw aanmelding ga je akkoord met onze privacyverklaring en het ontvangen van onze nieuwsbrief. Je kunt je natuurlijk op elk moment weer afmelden.

Telefonisch contact? Heb je vragen? Bel ons op 0528 23 60 30 en vraag naar Monique van Nuil.