Vrijblijvend adviesgesprek
Contact opnemen
Pinterest Facebook Twitter Linkedin YouTube
Direct informatie? 0528 23 60 30
Of mail naar: info@desteven.nl
zoeken

Het nut van een evaluatieformulier bij training en coaching

Vaak wordt aan het eind van de training, cursus of coachingstraject een evaluatieformulier ingevuld waarbij de training of trainer / coach een vorm van beoordeling krijgt. Maar wat voor nut heeft het eigenlijk?

Evalueren

Evalueren lukt naar onze mening alleen wanneer je vooraf duidelijk hebt wat je wil bereiken. Zie hiervoor ook: evaluatie training of coaching waarbij we uitgebreider ingaan op dit vraagstuk. Evalueren is een belangrijk onderdeel in een training of coachingstraject maar naar ons idee ligt het accent te vaak op de ambiance, de trainer, coach of cursusleider.

Voortgang coaching

Een voorbeeld van een formulier kunt u downloaden om de voortgang van uw coachingstraject bij te houden.

Voortgangsformulier training of coaching

Voorbeeld evaluatieformulier

Een voorbeeld van een evaluatieformulier kunt u downloaden en geheel aanpassen naar uw eigen smaak.

Download evaluatieformulier

Vier invalshoeken voor een evaluatie

Een evaluatie heeft een viertal invalshoeken wat ons betreft:

 • De rol van de organisatie voorgaand aan de training

  Of het nu de leidinggevende betreft of de HRM afdeling: de organisatie heeft voorafgaand aan een training een belangrijke rol bij het welslagen van de training. Te vaak maken wij mee dat deelnemers onvoldoende weten waarom een training is georganiseerd en wat er in dit kader van hun verwacht wordt. Kardinaal punt daarbij is: wordt er wat van de deelnemer verwacht?

 • De rol van de deelnemer

  Een groot verschil of de deelnemer de training komt consumeren of wanneer we een zeer actieve rol bespeuren om de gestelde leerdoelen daadwerkelijk te behalen. Hoe actief is de deelnemer zelf in het proces?

 • De rol van de trainer / coach

  Natuurlijk mag ook de rol van de trainer of coach onder de loep worden genomen. Hoe was zijn/haar bijdrage?  Was de overdracht helder en duidelijk? Voelde de deelnemer zich op zijn gemak?  Werd men gestimuleeerd, geprikkeld of getriggerd? Kon de trainer zich voldoende verplaatsen in de praktijk van de deelnemers?
 • Follow-up

  Een volgende stap bij het evalueren is: hoe geef je nu een follow-up aan datgene wat je tijdens een training hebt geleerd? Ook daar kan de leidinggevende een belangrijke rol vervullen. Wordt er nog de tijd genomen om de leerdoelen en progressie op de leerdoelen af en toe te bespreken? Hoe voorkom je dat men weer terugzakt in oud gedrag?

Evaluatiegesprek versus evaluatieformulier

Hoe nuttig een evaluatieformulier ook mag zijn: onze voorkeur gaat duidelijk uit naar een evaluatiegesprek. Wat waren de doelstellingen? Hoe is de progressie? Hoe ga je ermee verder? Vaak nodigen we de leidinggevende daarbij uit. Dat kan leiden tot concrete afspraken tussen medewerker en leidinggevende hoe na de training verder vorm wordt gegeven aan de leerdoelen.

Evaluatie training en coaching

Lees meer over evaluatie van training en coachingstrajecten.

evaluatie training of coaching

Auteur

Dit artikel is geschreven door Jan Stevens.

Coach Jan Stevens