Loading ...

Direct informatie? 0528 23 60 30

Of mail naar planning@desteven.nl

Financiële problemen werknemer hebben invloed op prestaties

Financiële problemen van de werknemer hebben invloed op prestaties en functioneren van de medewerker. Periodiek krijgen wij een coachingsvraag van leidinggevenden die worstelen met het vraagstuk inzake geldproblemen bij een werknemer. Dat leidt tot coaching gericht op een gezonde financiële huishouding.

Onderzoek

Uit onderzoek van het Nibud blijkt dat werkgevers meer en meer te maken krijgen met financiële problemen bij de werknemers. Het onderzoek laat de volgende schrikbarende cijfers zien:

 • 79% van de ondervraagde bedrijven heeft werknemers met financiële problemen.
 • 75% heeft te maken met loonbeslagen, die ieder minimaal een uur verwerkingstijd kosten.
 • Verlies aan productiviteit van de werknemer wordt op minimaal 20% geschat.
 • Daarnaast zien werkgevers veel ziekteverzuim en verzoeken om voorschot op het loon.

Financiële problemen hebben invloed op functioneren medewerker

Webinar over verbetertraject of functioneringstraject

Bekijk ons webinar over het verbetertraject of functioneringstraject.

Webinar verbetertraject

E-book over verbeterplan

Bestel ons e-book over het verbeterplan (PDF)!

E-book verbeterplan

Gedrag

Medewerkers met financiële problemen laten vaak het volgende gedrag zien:

 • Werknemer leent geld van collega's
 • Verzoek om lening of voorschot
 • Toename van ziekteverzuim
 • Werknemer belt met schuldeisers, deurwaarders
 • Verzoek om hulp bij oplossen van problemen
 • Fraude of diefstal
 • Werknemer is stressgevoelig of heeft concentratieproblemen
 • Verzoek om extra werkuren

Coaching van de werknemer

Regelmating melden bedrijven zich bij De Steven met de vraag of wij coaching kunnen verzorgen voor een werknemer die geldproblemen heeft. Vaak leidt dat tot een traject gericht op het een gezonde financiële huishouding bij de werknemer. Hoe gaat het in zijn werk?

 • Intakegesprek

  Een coachingstraject start met een intakegesprek met de medewerker. Soms betrek ik daar de partner bij van de medewerker. We schatten in hoe de financiële positie is en ook of het haalbaar is de financiële positie weer op een gezond peil te krijgen.

 • Welke experts hebben wij nodig?

  Soms raakt de financiële positie van de medewerker andere terreinen en heeft de coach aanvullende hulp nodig. Te denken valt aan de fiscalist, accountant, juridische hulp. De coach schakelt financiële experts in om het traject te ondersteunen.

 • Plan van aanpak

  Samen met de werknemer leidt dit tot een plan van aanpak. De periode wordt ingeschat hoe lang een dergelijk traject zal duren.

 • Kosten en opbrengsten: baten en lasten

  De kosten voor een dergelijk traject zijn in feite nihil omdat de opbrengsten vele malen groter zijn. Voor werkgevers is het een besparing op het verwerken van loonbeslagen, een productiviteitswinst van 20% etc.

Waarom externe coaching?

De gouden tip voor iedere werkgever en leidinggevende of manager is:

 • Zorg dat je niet betrokken raakt op de kluwen van emoties van de medewerker. Door het traject extern neer te leggen ben jij gevrijwaard van iedere betrokkenheid.
 • De privacy van de medewerker is volledig gewaarborgd. Daardoor is de drempel vaak lager voor de werknemer om eraan mee te werken. De werknemer heeft geen afhankelijkheidsrelatie met de coach. Wij informeren de werkgever niet over de inhoud van het traject. De mededeling dat e.e.a. is opgelost is veelal voldoende.

Praktijkvoorbeeld

Jannie werd via de werkgever en bedrijfsarts aangemeld voor een traject gericht op assertiviteit. Jannie zat burn-out thuis en zou naar het oordeel van de werkgever/bedrijfsarts wat assertiever moeten worden, grenzen leren aangeven etc. In het eerste gesprek kwam naar voren dat Jannie huurachterstanden had van 6 maanden. Stress en emotionele spanning leidden tot fysieke klachten en uiteindelijk tot burn-out. Uiteraard had de medewerker dit niet volledig gedeeld met de werkgever. Er was wel een summiere opmerking over gemaakt.

Tijdens het coachingstraject heb ik het volgende gedaan:

 • Samen met Jannie en haar partner Hans hebben we een inventarisatie gemaakt van de uitgaven en inkomsten om te achterhalen hoe groot het jaarlijkse financiële hiaat was.
 • We hebben een gezamenlijk plan van aanpak gemaakt gericht op financieel herstel.
 • Samen met Jannie en Hans zijn we in gesprek gegaan met twee schuldeisers o.a. de huurbaas van Jannie om proactief de incassobureaus en deurwaarders te vermijden.

Het traject heeft ertoe geleid dat Jannie binnen twee maand volledig hersteld was.

Wat kun je als werkgever preventief doen?

Wij verwijzen je naar de site van Nibud inzake schuldpreventie bij werknemers en wellicht kun je de informatie van het Nibud opnemen in jouw personeelsblad.

Onvoldoende functioneren

Wat is onvoldoende of slecht functioneren?

Onvoldoende functioneren

Verbetertraject

Bekijk de mogelijkheden voor een verbetertraject.

Verbetertraject

Auteur

Dit artikel is geschreven door Jan Stevens.

Jan Stevens


Jezelf kwijtraken en jezelf hervinden

Bestel dit e-book (PDF) via de webshop! Titel: Jezelf kwijtraken & jezelf hervinden.

Ebook jezelf kwijtraken

Meer informatie

Online training autonomie en persoonlijk leiderschap!

Online training autonomie

De online training Autonomie en Persoonlijk Leiderschap helpt jou bij jouw persoonlijke groei. De 8 modules bieden diepgaande inzichten en praktische tools. Het werkboek, met 22 opdrachten, bevordert zelfreflectie en bevraagt je behoeften, gevoelens, en keuzes. Jan Stevens, de trainer, presenteert de video's, waarin hij de essentie van autonomie en leiderschap belicht. Het e-book en de video's bieden een holistische benadering, van zelfreflectie tot effectieve communicatie. Deze training, inclusief praktische informatie en de mogelijkheid tot downloaden van het werkboek en e-book, is een must voor wie streeft naar persoonlijke ontwikkeling. Een investering in jezelf die de moeite waard is.

Meer informatie

Authentiek communiceren: dat kun je leren!

ebook communicatie

Je zendt wie je bent. Dat is authentiek communiceren. Dat betekent dat je communiceert zoals je van origine bent. Originaliteit dus en geen kopie of imitatie van anderen. Niet zoals de wereld om je heen verwacht dat het zou moeten. Maar gewoon: zoals jij bent!

Meer informatie

Onze nieuwsbrief

Ben jij leer- en nieuwsgierig? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief!
Met jouw aanmelding ga je akkoord met onze privacyverklaring en het ontvangen van onze nieuwsbrief. Je kunt je natuurlijk op elk moment weer afmelden.

Telefonisch contact? Heb je vragen? Bel ons op 0528 23 60 30 en vraag naar Monique van Nuil.