Loading ...

Direct informatie? 0528 23 60 30

Of mail naar planning@desteven.nl

Financiële problemen werknemer hebben invloed op prestaties

Financiële problemen van de werknemer hebben invloed op prestaties en functioneren van de medewerker. Periodiek krijgen wij een coachingsvraag van leidinggevenden die worstelen met het vraagstuk inzake geldproblemen bij een werknemer. Dat leidt tot coaching gericht op een gezonde financiële huishouding.

Onderzoek

Uit onderzoek van het Nibud blijkt dat werkgevers meer en meer te maken krijgen met financiële problemen bij de werknemers. Het onderzoek laat de volgende schrikbarende cijfers zien:

 • 79% van de ondervraagde bedrijven heeft werknemers met financiële problemen.
 • 75% heeft te maken met loonbeslagen, die ieder minimaal een uur verwerkingstijd kosten.
 • Verlies aan productiviteit van de werknemer wordt op minimaal 20% geschat.
 • Daarnaast zien werkgevers veel ziekteverzuim en verzoeken om voorschot op het loon.

Financiële problemen hebben invloed op functioneren medewerker

Webinar over verbetertraject of functioneringstraject

Bekijk ons webinar over het verbetertraject of functioneringstraject.

Webinar verbetertraject

E-book over verbeterplan

Bestel ons e-book over het verbeterplan (PDF)!

E-book verbeterplan

Gedrag

Medewerkers met financiële problemen laten vaak het volgende gedrag zien:

 • Werknemer leent geld van collega's
 • Verzoek om lening of voorschot
 • Toename van ziekteverzuim
 • Werknemer belt met schuldeisers, deurwaarders
 • Verzoek om hulp bij oplossen van problemen
 • Fraude of diefstal
 • Werknemer is stressgevoelig of heeft concentratieproblemen
 • Verzoek om extra werkuren

Coaching van de werknemer

Regelmating melden bedrijven zich bij De Steven met de vraag of wij coaching kunnen verzorgen voor een werknemer die geldproblemen heeft. Vaak leidt dat tot een traject gericht op het een gezonde financiële huishouding bij de werknemer. Hoe gaat het in zijn werk?

 • Intakegesprek

  Een coachingstraject start met een intakegesprek met de medewerker. Soms betrek ik daar de partner bij van de medewerker. We schatten in hoe de financiële positie is en ook of het haalbaar is de financiële positie weer op een gezond peil te krijgen.

 • Welke experts hebben wij nodig?

  Soms raakt de financiële positie van de medewerker andere terreinen en heeft de coach aanvullende hulp nodig. Te denken valt aan de fiscalist, accountant, juridische hulp. De coach schakelt financiële experts in om het traject te ondersteunen.

 • Plan van aanpak

  Samen met de werknemer leidt dit tot een plan van aanpak. De periode wordt ingeschat hoe lang een dergelijk traject zal duren.

 • Kosten en opbrengsten: baten en lasten

  De kosten voor een dergelijk traject zijn in feite nihil omdat de opbrengsten vele malen groter zijn. Voor werkgevers is het een besparing op het verwerken van loonbeslagen, een productiviteitswinst van 20% etc.

Waarom externe coaching?

De gouden tip voor iedere werkgever en leidinggevende of manager is:

 • Zorg dat je niet betrokken raakt op de kluwen van emoties van de medewerker. Door het traject extern neer te leggen ben jij gevrijwaard van iedere betrokkenheid.
 • De privacy van de medewerker is volledig gewaarborgd. Daardoor is de drempel vaak lager voor de werknemer om eraan mee te werken. De werknemer heeft geen afhankelijkheidsrelatie met de coach. Wij informeren de werkgever niet over de inhoud van het traject. De mededeling dat e.e.a. is opgelost is veelal voldoende.

Praktijkvoorbeeld

Jannie werd via de werkgever en bedrijfsarts aangemeld voor een traject gericht op assertiviteit. Jannie zat burn-out thuis en zou naar het oordeel van de werkgever/bedrijfsarts wat assertiever moeten worden, grenzen leren aangeven etc. In het eerste gesprek kwam naar voren dat Jannie huurachterstanden had van 6 maanden. Stress en emotionele spanning leidden tot fysieke klachten en uiteindelijk tot burn-out. Uiteraard had de medewerker dit niet volledig gedeeld met de werkgever. Er was wel een summiere opmerking over gemaakt.

Tijdens het coachingstraject heb ik het volgende gedaan:

 • Samen met Jannie en haar partner Hans hebben we een inventarisatie gemaakt van de uitgaven en inkomsten om te achterhalen hoe groot het jaarlijkse financiële hiaat was.
 • We hebben een gezamenlijk plan van aanpak gemaakt gericht op financieel herstel.
 • Samen met Jannie en Hans zijn we in gesprek gegaan met twee schuldeisers o.a. de huurbaas van Jannie om proactief de incassobureaus en deurwaarders te vermijden.

Het traject heeft ertoe geleid dat Jannie binnen twee maand volledig hersteld was.

Wat kun je als werkgever preventief doen?

Wij verwijzen je naar de site van Nibud inzake schuldpreventie bij werknemers en wellicht kun je de informatie van het Nibud opnemen in jouw personeelsblad.

Onvoldoende functioneren

Wat is onvoldoende of slecht functioneren?

Onvoldoende functioneren

Verbetertraject

Bekijk de mogelijkheden voor een verbetertraject.

Verbetertraject

Auteur

Dit artikel is geschreven door Jan Stevens.

Jan Stevens


Jezelf kwijtraken en jezelf hervinden

Bestel dit Ebook via de webshop! Titel: Jezelf kwijtraken & jezelf hervinden

Ebook jezelf kwijtraken

Meer informatie

Gratis webinar persoonlijke ontwikkeling

Persoonlijke ontwikkeling is zoveel meer dan het volgen van een cursus of opleiding. Het is ook bewustwording van wie jij bent, wat bij je past, waar jouw kracht ligt en wat je juist niet moet doen. De webinar persoonlijke ontwikkeling kun je gratis terugkijken.

Meer informatie

Bekijk alle e-books

 • Willen is minder moeten
 • Authentiek communiceren
 • Assertiviteit
 • Conflicthantering
 • Delegeren en loslaten
 • Jezelf kwijtraken en jezelf hervinden
 • Hoogsensitief: label of labiel?
 • Hoogbegaafd: probleemgeval of gave?
 • Luister en zie mij: het diagnostisch gesprek met hoogbegaafde kinderen!
 • Analysevaardigheden
 • Hoe ga je met je tijd om?
 • Leiderschap

Bekijk alle e-books

Webinars terugkijken?

Via de webshop kun je webinars terugkijken. Bekijk de volgende webinars:

 • Authentiek communiceren: hoe doe je dat?
 • Hoogbegaafdheid op de werkvloer
 • Zorg dat je loopbaan geen doodlopende weg wordt
 • Assertiever worden: hoe doe je dat?
 • Leerdoelen: hoe formuleer je die?
 • Kwaliteiten en persoonskenmerken
 • Is jouw kind hoogbegaafd?
 • Teamontwikkeling: van tobteam naar topteam
 • Verbetertraject bij disfunctioneren
 • Timemanagement
 • Delegeren en loslaten (voor leidinggevenden)
 • HSP en persoonlijk leiderschap
 • Functioneren en beoordelen (voor leidinggevenden)
 • Jezelf profileren: hoe doe je dat?
 • Omgaan met stress en verandering
 • 20xZ: zelfvertrouwen, je zelfverzekerd voelen, zelfaanvaarding

Bekijk alle webinars

Authentiek communiceren

Wil je werken aan jouw communicatie? E-book authentiek communiceren is te bestellen via de webshop!

ebook communicatie

Onze nieuwsbrief

Ben jij leer- en nieuwsgierig? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief!
Met jouw aanmelding ga je akkoord met onze privacyverklaring en het ontvangen van onze nieuwsbrief. Je kunt je natuurlijk op elk moment weer afmelden.

Telefonisch contact? Heb je vragen? Bel ons op 0528 23 60 30 en vraag naar Monique van Nuil.