Vrijblijvend adviesgesprek
Contact opnemen
Google+ Facebook Twitter Linkedin YouTube
Direct informatie? 0528 23 60 30
Of mail naar: info@desteven.nl
zoeken

Jezelf leren verkopen: training en coaching

Jezelf verkopen: kun je dat leren door training en coaching? Vindt u het moeilijk om uzelf te verkopen tijdens het sollicitatiegesprek? Hoe komt het dat u dat zo moeilijk vindt?

Uzelf in de verkoop zetten: begin er nooit aan!

Jezelf leren verkopen tijdens sollicitatiesWe beginnen om een groot misverstand uit de weg te ruimen. Eigenlijk is de woordkeuze erg ongelukkig. Wie wil nou leren om zichzelf te verkopen? Hoe kleinerend is dat? Natuurlijk is het maar een uitdrukking maar zodra er mee bedoeld wordt dat u zich in alle bochten moet wringen om aantrekkelijk te zijn op de arbeidsmarkt, dan is het eigenlijk altijd mis. Dat is onze eerste tip: wie zichzelf beter wil leren verkopen, leert dat door het niet te willen:

  • u hoeft zich niet ergens naar binnen te praten
  • u hoeft zich niet groter of mooier voor te doen dan u bent
  • u hebt niet alleen maar goede eigenschappen
  • ideale kandidaten bestaan niet

Waarom verkopen moeilijk is?

Waarom vinden mensen over ’t algemeen moeilijk om zichzelf te verkopen?

  • ze zijn zogenaamd bescheiden maar in feite kunnen ze moeilijk aangeven waar hun kracht ligt, waar hun sterke punten  liggen, waar hun passie ligt. Waarom ze dat niet kunnen aangeven? Omdat ze het niet weten of het zich onvoldoende bewust zijn.
  • ze durven niet aan te geven waar hun zwakke punten of valkuilen liggen omdat ze menen dat ze op alle onderdelen heel goed moeten zijn.
  • ze kennen zichzelf dus onvoldoende en kunnen niet overtuigend overbrengen aan de mogelijke werkgever: hier moet u mij voor hebben en daarvoor moet u mij niet hebben.
  • ze zijn onbekend met hun eigen drijfveren en persoonlijke waarden

Uitstallen en uitleggen

Overtuigende verkoop van uzelf begint net als bij de groenteboer met het uitstallen en uitleggen van uw kwaliteiten, sterke punten, vaardigheden, motivatoren, persoonlijke drijfveren. U kunt zonder moeite  aangeven:

  • waar uw kracht ligt en waar uw zwakte ligt
  • waar u succes hebt gehad en hoe dat kwam?
  • waar u geen succes had en hoe dat is gekomen?
  • wat u moeilijk vindt en wat u gemakkelijk afgaat

Sollicitatietraining

De Steven verzorgt  individuele sollicitatietraining.

Sollicitatietraining

Carriére en werk

Training en coaching gericht op carriére en werk.

Carriére en werk

Auteur

Dit artikel is geschreven door Jan Stevens.

Coach Jan Stevens