Vrijblijvend adviesgesprek
Contact opnemen
Google+ Facebook Twitter Linkedin YouTube
Direct informatie? 0528 23 60 30
Of mail naar: info@desteven.nl
zoeken

Altruïsme of onbaatzuchtig

Altruïsme: is dat  een persoonlijke waarde of drijfveer voor u? Geeft dat richting aan uw loopbaan? Wat betekent dat precies en wat voor invloed heeft dat op uw loopbaan?

Kenmerken:

Altruïsme of onbaatzuchtigheidKenmerken van altruïsme zoals vaak omschreven:

  • Levensvisie waarbij u mensen wilt helpen zonder uw eigenbelang voorop te stellen
  • Het centraal stellen van het belang van uw medemens
  • Onbaatzuchtig handelen
  • Gerichtheid op het welzijn van de ander waarbij u bereid bent om uzelf behoorlijk aan de kant te zetten

Eigenbelang

Voor we verder gaan duiken we toch nog even in de term altruïsme. Wanneer altruïsme als tegenhanger van egoïsme wordt omschreven in de zin van betrokken zijn op anderen, kunnen we ons daar prima in vinden. Zodra het wordt uitgelegd als voorbijgaan aan eigenbelang of zelfs als morele zelfopoffering dan haken wij enigszins af.  Hulp bieden aan anderen te koste van jezelf, heeft weinig continuïteit. Bovendien zijn we ervan overtuigd dat ieder mens een belang heeft, weliswaar niet altijd een commercieel of financieel belang, maar toch zal iemand niet iets doen zonder eigen belang op het oog te hebben.  

Liefde en naastenliefde

Zelfs al handelt iemand uit mensenliefde of naastenliefde  dan is er nog een eigen belang. Niet dat hier iets mis mee is overigens. We zeggen het om helder te stellen dat iemand altijd een belang heeft.

Onbaatzuchtig

Onbaatzuchtig betekent dus dat er geen financieel gewin is. Mensen geven hun tijd, kennis of geld weg ten  behoeve van de medemens. Onbaatzuchtig is nog wat anders dan belangeloos. Want altijd is er een belang. Ook  altruïsten vervullen hun behoeften wanneer ze iets doen of iets nalaten. Ze halen bijvoorbeeld hun persoonlijke waardering uit hun daden en uit hun handelen. Of ze kunnen hun behoefte aan waardering halen uit het dienstbaar zijn voor de medemens.

We noemen een paar voorbeelden:

  • Het gevoel dat ze ergens bij horen: waardoor ze eigen verwanten beschermen, bevorderen of waarbij de reputatie van de eigen verwanten wordt beschermd.
  • Het vervullen van de behoefte aan waardering

Wat zijn uw persoonlijke waarden?

Wat zijn uw persoonlijke waarden? Wat betekent dat voor uw loopbaan?

Persoonlijke waarden

Carrière en werk

Training en coaching gericht op carrière en werk o.a. loopbaancoaching.

Carrière en werk

Auteur

Dit artikel is geschreven door Jan Stevens.

Coach Jan Stevens