Vrijblijvend adviesgesprek
Contact opnemen
Google+ Facebook Twitter Linkedin YouTube
Direct informatie? 0528 23 60 30
Of mail naar: info@desteven.nl
zoeken

Teambehoeften: behoeften van teamleden

Teambehoeften en behoeften binnen uw team hebben altijd een relatie met gevoelens van teamleden. Onvervulde teambehoeften leiden tot klachten en knelpunten. Leidinggevenden zouden nog veel meer inzicht kunnen krijgen in de relatie tussen klachten, knelpunten en behoeften van de medewerkers en teams. Het vergemakkelijkt de mate van teamontwikkeling.

Teambehoeften

Definitie en betekenis

Een teambehoefte omschrijven wij als datgene waar het team niet zonder kan en wat het team dus beslist nodig heeft. Een vergelijking met persoonlijke behoeften is noodzakelijk. Teambehoeften zijn namelijk  te vergelijken met individuele behoeften van de mens. Een team bestaat immers uit mensen.

Welke behoeften zijn er?

We noemen een aantal behoeften die aanwezig zijn binnen teams:

Training voor leidinggevenden

Wilt u u meer inzicht in relatie tussen klachten, behoeften en gevoelens binnen teams?

De Steven is specialist in de training teamontwikkeling voor leidinggevenden en managers.

Tevens kunt u bij ons terecht voor teamcoaching gericht op samenwerking, communicatie en teamontwikkeling.

Training teamontwikkeling voor leidinggevenden

Teamontwikkeling

Teambehoeften zijn de basis voor teamontwikkeling.

Leerdoelen voor het team

Doorontwikkeling en faciliteren van het team

Een leidinggevende heeft als mooie taak om zijn team of de teamleden te faciliteren bij de doorontwikkeling van het team. Met nadruk zeggen wij: faciliteren. Onlangs spraken wij met een leidinggevende die vertelde dat hij zijn team wilde doorontwikkelen. Op zich is dat een nobel streven maar de vraag is of dit ook aansluit bij de wensen en behoeften van de teamleden zelf. Toen we doorvroegen waar de behoefte van de leidinggevende zelf lag in dit kader kregen we een reeks van knelpunten te horen waar hij tegenaan liep.

Onvervulde behoeften leiden tot klachten en knelpunten

Onvervulde teambehoeften leiden tot klachten en knelpunten

Behoeften zijn sterke drijfveren binnen teams. Onvervulde behoeften zijn soms sterker. Klachten en knelpunten ontstaan altijd vanuit een onvervulde teambehoefte.

Voorbeeld

Teamleden hebben behoefte aan aandacht of gehoord en gezien worden. Wanneer deze behoefte niet vervuld wordt ontstaan er gevoelens als: er alleen voor staan, te weinig invloed hebben, irritatie etc. Teamleden zullen niet snel bij de leidinggevende gaan vertellen dat ze zich onzeker voelen omdat hun behoefte aan aandacht of 'gesteund worden'  niet wordt vervuld. Nee, zij komen met een rijtje klachten zoals: de leiding heeft te weinig tijd voor me, je ziet hem/haar ook nooit.

 • Klachten en knelpunten

  Vanuit bepaalde klachten of knelpunten ontstaat er een vraag naar een traject gericht op teambuilding of teamontwikkeling. Maar naar onze idee zou een leidinggevende nog veel meer inzicht kunnen krijgen in de relatie tussen klachten, knelpunten en behoeften van de medewerker

 • Verandering in behoeften vraagt afstemming

  Verandering in teambehoeften ontstaan wanneer er organisatieveranderingen zijn. Organisatiebehoeften en marktbehoeften hebben invloed op teams binnen de organisatie.

Bedreiging van behoeften

Behoefte aan vrijheid en onafhankelijkheid

We zagen reeds een voorbeeld van bedreiging van behoeften (behoefte aan aandacht). Wanneer de behoefte aan continuïteit bedreigd wordt, ontstaan er negatieve gevoelens. Bedreiging in de behoefte aan zekerheid leidt o.a. tot twijfels over de toekomst, wantrouwen, achterdocht wellicht en tot onzekerheid.

 • Wilt u nog een voorbeeld?

  Wanneer de behoefte aan vrijheid en onafhankelijkheid bedreigd wordt, ervaren teamleden dat zij beknot worden in hun vrijheden, keuzes, ruimte en invloed.

 • Wat zijn de klachten?

  Let ook hier goed op. Klachten zijn uitingen van water dat aan de oppervlakte zit. Gaat u in op klachten dan komt u geen steek verder. Voorbeelden van klachten:

  • Ze regeren vanuit macht
  • Zoals de leiding het wil, zo gebeurt het (we hebben niks te zeggen)
  • Ik heb geen andere keuze
  • Ze bekijken het maar
 • Mogelijke knelpunten

  Wat zijn de knelpunten? Uiteraard weten we dat niet. Mogelijk zou zijn dat er te sturend leiding wordt gegeven of dat er gebrek aan sturing is.

 • Wat zijn de negatieve gevoelens?

  Gevoelens die men zou kunnen ervaren:

  • Machteloos
  • Wanhopig
  • Bekneld
  • Gelaten
  • Onverschillig

Aanpak teamproblemen

Zijn er problemen binnen uw team?  Richt u altijd op behoeften en niet op klachten. Lees ook ons artikel over de aanpak bij teamproblemen.

Behoeften

Dit artikel is geschreven in de serie behoeften.

Behoeften

Training en coaching

De Steven verzorgt training en coaching gericht op persoonlijke ontwikkeling, carrière en loopbaan, organisatie- en teamontwikkeling. Wilt u een overzicht van onze  trainingen?

 

Auteur

Dit artikel is geschreven door Jan Stevens. Voor andere publicaties kunt u ook terecht in onze webshop!

Coach Jan Stevens