Loading ...

Direct informatie? 0528 23 60 30

Of mail naar planning@desteven.nl

Vraagverlegenheid: moeite om hulpvragen te stellen?

Vind je hulpvragen stellen moeilijk? Heb je het gevoel dat je het zelf moet kunnen? En dat je een ander niet lastig moet vallen met jouw problemen? Is dat de reden waarom je altijd maar door gaat? Terwijl er wel hulp nodig is en je er zelf niet uitkomt? Hulp vragen en de juiste hulpvraag leren stellen is een leerdoel voor de training assertiviteit en assertieve communicatie.

Hulp vragen is moeilijk

Vraagverlegenheid betekent dat je het moeilijk vindt om:

 • hulp aan anderen te vragen
 • om hulp van anderen te accepteren
 • niet je boontjes te kunnen doppen maar te moeten aanvaarden dat anderen je daarbij helpen
 • afhankelijk te zijn van de welwillendheid van andere mensen

Vraagverlegenheid is iets waar veel mensen last van hebben. Ze sjouwen liever zelf met zware boodschappen dan dat ze een ander vragen om hulp. Ze fietsen liever zelf ergens naar toe dan wanneer ze afhankelijk worden van het vervoer van een ander. Maar feitelijk vinden ze het vervelend om hulp te vragen. Merk je dat jij er ook last van hebt?

Hulp leren vragen en de juiste hulpvraag stellen

Training assertiviteit

Wil je een training assertiviteit volgen? Aarzel niet en bel voor info!

Training assertiviteit

Doe de assertiviteitstest!

Hoe assertief ben jij? Doe de test!

Doe de assertiviteitstest

Waarom is hulpvragen stellen moeilijk?

Mensen vinden het moeilijk om hulp te vragen om een aantal redenen:

 • ze willen niet afhankelijk zijn van andere mensen
 • ze zijn geneigd om alles zelf op te lossen en hun eigen boontjes te doppen
 • ze willen niemand belasten met hun probleem of vraagstuk
 • ze denken voor een ander: ‘je hebt het al zo druk’
 • ze zijn bang om anderen kwijt te raken door teveel een beroep op hun te doen
 • ze hebben het gevoel dat ze een ander tot last zijn (‘mag ik dit wel van je vragen?’)
 • ze ervaren het als een teken van zwakte of falen wanneer ze hulp nodig hebben
 • ze zijn zo niet opgevoed maar ze hebben geleerd om zelfstandig te handelen

Wie vindt het moeilijk?

Uitgerekend diegene die zelf altijd klaar staat voor een ander vindt het vaak moeilijk om hulp te vragen. Iemand die van nature geneigd is om snel zijn hulp aan te bieden, vindt het vaak moeilijk om hulp te ontvangen en te vragen.

We komen vaak tegen dat mensen teleurgesteld zijn. Toen zij verhuisden was er niemand die hun geholpen heeft. Ze draaiden overal alleen voor op terwijl ze zelf Jan en alleman overal mee helpen. Het verwachtingspatroon is in dit geval dus: ‘als ik ga verhuizen neem ik aan dat een ander aan mijn voorhoofd kan zien dat ik behoefte heb aan hulp’.

Of: ‘ik heb jou geholpen met de verhuizing dan mag ik toch aannemen dat jij mij helpt als ik ga verhuizen’.

Zie je dat dit verwachtingspatroon niet klopt? Over-behulpzaamheid is geen ruilhandel!

Geen vraag stellen

Een gevolg kan zijn dat er geen vraag wordt gesteld. Non-verbaal worden er soms wel wat hulpkreten uitgezonden maar dat is wat anders dan een vraag stellen.

De juiste vraag stellen

Een goed leerpunt in het autonomieproces is om te leren de juiste hulpvragen te stellen. Hoe vaak komt het voor dat ik behoefte heb aan ‘feedback’ terwijl ik advies krijg? Ik wil sparren met de ander maar de hulpverlener schiet ongevraagd in de adviserende rol. Het kan ook andersom: ik vraag advies maar ik krijg feedback. Of ik krijg helemaal geen reactie.

De hulpgever is geen aanleunwoning

Het is een groot verschil wanneer ik iemands hulp vraag waardoor ik in mijn behoefte voorzie of wanneer ik de hulpgever als aanleunwoning wil gebruiken. In hoeverre maak ik mijzelf afhankelijk van de hulp van de ander, zodanig dat ik mijzelf op een aantal punten niet meer ontwikkel of geen prikkel ervaar om me op dit terrein te ontwikkelen?

Hulp geven en hulp ontvangen: een balans

Wanneer ik hulp kan geven en hulp kan ontvangen zit daar een hele diepe gedachte achter.

 • Een autonoom mens die hulp ontvangt:  is zich bewust van het feit dat hij niet alleen door het leven kan en de kwaliteit van anderen nodig heeft in dit bestaan. Daarbij erkent en aanvaardt hij de ander in zijn/haar eigenheid.
 • Een autonoom mens die hulp biedt: is zich bewust dat de ander niet alleen door het leven kan en erkent de kwaliteit van zichzelf waardoor hij/zij iets toevoegt aan het bestaan van de ander.

Wanneer geven en ontvangen (vragen) in balans is, erkennen we ten diepste de zelfstandigheid van de ander en de zelfstandigheid van onszelf

Leerdoelen assertiviteitstraining

De Steven heeft nog andere leerdoelen ontwikkeld voor de training assertiviteit.

Leerdoelen assertiviteit

Ebook of webinar

Meer weten over assertiviteit?

Of bekijk onze training assertiviteit!

Training Assertiviteit

Auteur

Dit artikel is geschreven door Jan Stevens.

Jan Stevens


Jezelf kwijtraken en jezelf hervinden

Bestel dit e-book (PDF) via de webshop! Titel: Jezelf kwijtraken & jezelf hervinden.

Ebook jezelf kwijtraken

Meer informatie

Bekijk alle e-books

 • Willen is minder moeten
 • Authentiek communiceren
 • Word assertief: doorbreek de vicieuze cirkel!
 • Conflicthantering
 • Delegeren en loslaten
 • Jezelf kwijtraken en jezelf hervinden
 • Hoogsensitief: label of labiel?
 • Talenten en kwaliteiten: jouw houvast en zekerheid!
 • Hoogbegaafd: probleemgeval of gave?
 • Luister en zie mij: het diagnostisch gesprek met hoogbegaafde kinderen!
 • Analysevaardigheden
 • Hoe ga je met je tijd om?
 • De kwaliteitenbibliotheek: 163 kwaliteiten uitgebreid beschreven
 • Verbeterplan bij disfunctioneren
 • Zelfvertrouwen: mag ik er twee kilo bij?

Bekijk alle e-books

Authentiek communiceren: dat kun je leren!

ebook communicatie

Je zendt wie je bent. Dat is authentiek communiceren. Dat betekent dat je communiceert zoals je van origine bent. Originaliteit dus en geen kopie of imitatie van anderen. Niet zoals de wereld om je heen verwacht dat het zou moeten. Maar gewoon: zoals jij bent!

Meer informatie

Onze nieuwsbrief

Ben jij leer- en nieuwsgierig? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief!
Met jouw aanmelding ga je akkoord met onze privacyverklaring en het ontvangen van onze nieuwsbrief. Je kunt je natuurlijk op elk moment weer afmelden.

Telefonisch contact? Heb je vragen? Bel ons op 0528 23 60 30 en vraag naar Monique van Nuil.