Vrijblijvend adviesgesprek
Contact opnemen
Pinterest Facebook Twitter Linkedin YouTube
Direct informatie? 0528 23 60 30
Of mail naar: info@desteven.nl
zoeken

Vooringenomenheid bij selectiegesprekken (door leidinggevenden)

Vooringenomenheid kan een rol spelen bij selectiegesprekken. Dit wordt ook wel het halo-effect of horenseffect genoemd.  Het staat het objectief beoordelen van sollicitanten geheel in de weg.

Vooringenomenheid bij selektiegesprekken

Wat is dat?

Vooringenomenheid betekent dat u bevooroordeeld bent over een bepaald persoon hetzij in positieve of negatieve zin. U hebt op voorhand een voorkeur of afkeur voor een bepaalde sollicitant. Vooringenomenheid kan om tal van redenen ontstaan zoals:

 • de match die wij ervaren met iemands karakter (positief of negatief)
 • de mate waarin wij qua normen en waardenpatroon overeenkomen met de ander
 • uiterlijk en uiterlijke verzorging: we ervaren de ander als aantrekkelijk of juist niet
 • stemgebruik: we ervaren de ander als aantrekkelijk of juist niet
 • Wat is het halo-effect?

  Het halo-effect is in feite dat je de zaken positiever voorstelt dan ze zijn of dat je sneller geneigd bent om over bepaalde negatieve zaken heen te stappen.

 • Wat is het horenseffect?

  Het horenseffect is dat je de zaken negatiever voorstelt dan ze zijn of dat je sneller geneigd bent om bepaalde negatieve zaken te vergroten.

U ziet het al: zowel het halo- als het horenseffect is gebaseerd op vooringenomenheid en niet op objectiviteit.

Objectiviteit nodig bij de werving- en selectieprocedure

Hoe moeilijk menselijk beoordelen ook is: objectiviteit is bij de werving- en selectieprocedure geboden! Het kan niet zo zijn dat het halo- of horenseffect een rol speelt bij de beoordeling van een sollicitant. U kunt er de volgende zaken aan doen:

 • Vooraf de selectiecriteria goed vastleggen en omzetten in objectieve criteria
 • Wegingsfactoren gebruiken tijdens het sollicitatiegesprek
 • Goed doorvragen: luisteren, samenvatten en doorvragen (LSD)
 • Pas referentiechecks toe: klopt het wat op de CV staat?

Training selectiegesprekken

De training selectiegesprekken voeren wij uit voor leidinggevenden als groepstraining en individueel coachingstraject.

Training selectiegesprekken

Functioneren en beoordelen

Het selectiegesprek is een verkorte versie van de training functioneren en beoordelen. Meer informatie?

Functioneren en beoordelen

Auteur

Dit artikel is geschreven door Jan Stevens.

Coach Jan Stevens