Vrijblijvend adviesgesprek
Contact opnemen
Google+ Facebook Twitter Linkedin YouTube
Direct informatie? 0528 23 60 30
Of mail naar: info@desteven.nl
zoeken

De ander lezen

De ander lezen: kenmerk hsp en hb

Een ander kunnen lezen is een uitdrukking die nogal eens wordt wanneer het gaat over de kenmerken van een hoogsensitief persoon. In dit artikel gaan we in ‘op een ander lezen’ en wat dit betekent.

Verkeerde beeldvorming

Graag nemen we eerst wat negatieve beeldvorming weg over ‘de ander lezen’.  Het heeft niets te maken met zieleknijperij, paranormale gaven of andere vormen van zweefvliegerij. HSP-ers zijn normale mensen met normale eigenschappen en zeker als ze wandelen hebben ze beide benen op de grond. HSP-ers hebben ook geen zesde zintuig. Integendeel zelfs! Meestal hebben ze een leven lang nodig om met de vijf aanwezige zintuigen om te gaan.

Wat is het precies?

Hoogsensitieve personen staan bekend om hun sterk zintuiglijke waarneming. Ze nemen scherp waar (zien, horen, ruiken, voelen en proeven).  De ander lezen zouden we kunnen omschrijven als: ‘sterk aanvoelen en begrijpen wat de ander nodig heeft’ of ‘sterk waarnemen wat de behoefte van de ander is’. Soms voelt men de behoefte van de ander nog sterker aan dan de persoon in kwestie zelf door heeft. Kortom:

 • aanvoelen wat de ander voelt
 • aanvoelen en begrijpen waar de behoefte van de ander ligt
 • horen wat de ander zegt, begrijpen wat de ander bedoelt en vooral horen wat de ander niet zegt maar toch bedoelt

Hoe gaat dat dan?

Een ander lezen: hoe gaat dat in zijn werk? Eigenlijk heel subtiel:

 • de stem van iemand horen en de intonaties fijnzinniger waarnemen
 • de mimiek van een persoon scherp waarnemen zoals gelaatsuitdrukkingen
 • non-verbale communicatie fijnzinnig oppikken
 • iemands gevoelens fijnzinnig diep kunnen peilen

Kenmerk HSP en HB

Een ander lezen is een kenmerk dat vaak aan hoogsensitieve personen wordt toegedicht. U kunt het ook rustig toedichten aan hoogbegaafde personen. Ook hoogbegaafde personen denken intuïtief. Soms weten ze iets zonder dat ze kunnen vertellen hoe ze dat weten.  Ook weten ze vaak zonder dat ze erover nadenken wat ze moeten doen. Overigens kan dat ook de reden zijn waarom ze fouten maken moeilijk vinden. De kenmerken van hoogbegaafdheid en hoogsensitiviteit overlappen elkaar waardoor het soms moeilijk is deze uit elkaar te ‘trekken’. Het lijkt soms alsof ze dwars door je heen kijken. Ze hebben allebei ook een bepaalde kwetsbare uitstraling. Allebei zijn ze ook veel bezig met wat er in de omgeving gebeurt.

Hoogbegaafd of hoogsensitief: wat zijn de overenkomsten?

Geweldige gave?

Zo op het eerste gezicht lijkt dit een geweldige gave wanneer je zo’n sterk inlevingsvermogen hebt dat je de ander bijna kunt ontleden. Het heeft echter nogal gevolgen voor de onderlinge relatie en communicatie. Een paar voorbeelden:

 • de ander wordt boos: heeft er helemaal geen belang bij dat hij/zij ‘gelezen wordt’
 • de ander krijgt feedback maar herkent dit helemaal niet of is nog niet zover
 • de ander ervaart het als arrogantie of betweterij: ‘wie meen je wel dat je bent dat je dat over mij zegt?’
 • de HSP-er durft het niet te zeggen uit schroom, bedeesdheid, verlegenheid voortgekomen uit eerdere ervaringen

Kortom: de ander kunnen lezen is niet altijd een feestje en kan soms grote implicaties in een relatie veroorzaken.

Averechtse werking

Soms heeft die prachtige kwaliteit om een ander te kunnen lezen een averechts bijeffect. HSP-ers staan er alom bekend dat ze wars staan van macht, gezag en hiërarchie maar dat speelt een nog veel grotere rol wanneer er sprake is van misbruik van macht dat zorgt voor het opborrelen van een rechtvaardigheidsgevoel dat zijn weerga niet kent. Wat dacht u bijvoorbeeld van:

 • het doorzien van onderhuidse machtsspelletjes en interne stoelendansen gericht op macht en aanzien
 • het doorzien van andere bijbedoelingen die nooit op tafel komen
 • het doorzien van onbetrouwbaarheid, onoprechtheid, onechtheid
 • het doorvoelen van onderhuidse krachten in teams en organisaties waar niemand de vinger op kan leggen (terwijl het er toch is)

Afstoten en aantrekken

Soms kan ‘de ander lezen’ een aantrekkende werking hebben en soms heeft ‘de ander lezen’ een afstotende werking. Wat we daarmee bedoelen? Iemand vertelde: ‘zodra ik bij de nieuwe directeur in de buurt kom, gaat hij zich anders gedragen, doet zich anders voor, vermijdt mij of wordt soms agressief’.   Kortom:

 • soms voelt de ander zich teveel bekeken en doorzien (en daar zit hij/zij niet op te wachten)
 • soms voelt de ander dat u niet gevoelig bent voor zijn ingenomen machtspositie en kan hij/zij geen vat op u krijgen

Verantwoordelijkheid

Leerpunt voor de HSP-er is om vooral niet teveel met anderen bezig te zijn en de eigen sensor niet teveel op anderen te richten.  Het kan zorgen voor onbalans, verwarring en negatieve gevoelens.

Een ander leerpunt is om de verantwoordelijkheid bij de ander te laten daar waar nodig. Loslaten is dus een belangrijk woord en leerdoel. Iemand aanvoelen en begrijpen is fijn. Emoties van een ander overnemen is de valkuil die op de loer ligt.

Leerdoelen voor HSP-ers

Een aantal leerdoelen voor HSP-coaching hebben we voor u uitgewerkt.

Leerdoelen voor HSP-ers

Training en coaching HSP-ers

Wij verzorgen training en coaching gericht op de persoonlijke ontwikkeling van de HSP-er.

Coaching gericht op hooggevoeligheid

Auteur

Dit artikel is geschreven door Jan Stevens.

Coach Jan Stevens