Vrijblijvend adviesgesprek
Contact opnemen
Pinterest Facebook Twitter Linkedin YouTube
Direct informatie? 0528 23 60 30
Of mail naar: info@desteven.nl
zoeken

Conflicten oplossen: kun je dat leren?

Conflicten oplossen: kun je dat leren?  Wilt u leren anders om te gaan met conflicten? Is uw leerdoel om een conflict te leren oplossen? Training en coaching gericht op conflicthantering kan u daarbij van dienst zijn.

Omgaan met conflicten

Is het aan te leren om effectiever met conflicten om te gaan? Jazeker! Ook u kunt dat leren. Conflicten hebben altijd te maken met communicatie en onderhandelen.

 • Conflict oplossenStap 1: Neem verantwoordelijkheid

  De eerste en belangrijkste stap is om voor uzelf te constateren dat het conflict onder uw verantwoordelijkheid plaatsvindt. Verantwoordelijkheid nemen is iets anders dan de schuld op u nemen of de ander de schuld geven van het conflict. Schuldgevoelens zijn funest bij het oplossen van een conflict. Verantwoordelijkheid nemen is uit uw passieve rol komen (‘het overkomt mij’) of uit de beschuldigende rol komen (‘de ander heeft het gedaan’). Het spreekwoord is: ‘als je niet meespeelt, kun je ook niet winnen’ Heb vertrouwen dat u het conflict tot een goed einde kunt brengen.

 • Stap 2: Analyseer het conflict

  U kunt het conflict analyseren aan de hand van een drietal zaken: Welke conflictstijl hebt u gehanteerd en welke stijl hanteerde de ander? Wat voor soort conflict is er? (doelen, methoden, gedrag of normen en waarden) Beschrijf het verloop van het conflict Let op: een conflict analyseren, is te vergelijken met het opsporen van een lek. Het lek zit zelden op de plaats waar het water vandaan komt. Goed luisteren en analyseren is dus van belang.

 • Stap 3: Blijf communiceren!

  De derde stap is om het gesprek aan te gaan. Voor een dergelijk gesprek zijn een paar basisregels van belang:

  • Wees open en eerlijk
  • Laat de ander praten en luister goed wat hij/zij bedoelt (zie de vragen van communicatie)
  • Wees assertief Richt u op feiten (onderbouw meningen en gevoelens met voorbeelden)
  • Maak afspraken
  • Spreek een moment af om te evalueren

Uw houding in het gesprek is van groot belang.

Een paar tips:

 • Neem de verantwoording en praat voor uzelf (zeg niet: “Andere collega’s vinden dat ook”, maar vertel wat u er zelf van vindt)
 • Blijf bij het onderwerp, laat u niet verleiden om af te dwalen
 • Vermijd zinnen als: “Dat is niet zo”, “Dat lieg je”, “Dat zie je verkeerd”
 • Val de ander niet in de rede
 • Speel nooit op de persoon
 • Laat uw vooroordelen over de ander varen
 • Denk niet in termen van vijanden en tegenstanders
 • Wees duidelijk en direct

Leerdoelen training conflicthantering

We hebben nog veel meer leerdoelen voor de training conflicthantering voor u uitgewerkt U kunt ook het overzicht bekijken met alle persoonlijke leerdoelen.

Leerdoelen training conflicthantering

Training conflicthantering

Wilt u meer inzicht in de door u gehanteerde conflictstijl vergroten en daadwerkelijk vooruitgang boeken op uw leerdoelen?

Auteur

Dit artikel is geschreven door Jan Stevens.

Coach Jan Stevens