Vrijblijvend adviesgesprek
Contact opnemen
Google+ Facebook Twitter Linkedin YouTube
Direct informatie? 0528 23 60 30
Of mail naar: info@desteven.nl
zoeken

Tweezijdig gesprek: kenmerk functioneringsgesprek

Functioneringsgesprek tweezijdig: wat betekent dit? Het functioneringsgesprek is een tweezijdig gesprek tussen de leidinggevende en de medewerker. Dat vraagt een actieve luisterhouding van zowel de manager als de medewerker. Maar ook een open houding op basis van gelijkwaardigheid en respect.

Doel: samenwerking tussen leidinggevende en medewerker verbeteren

Functioneringsgesprek tweezijdigEén van de doelstellingen van het functioneringsgesprek is om de samenwerking tussen leiding en de medewerker te verbeteren. Immers: wanneer deze samenwerking verbeterd wordt, verbetert ook het functioneren van de medewerker.

Misverstand: verschil tussen feedback vragen of beoordeeld worden

In de training functioneringsgesprekken merken wij aarzeling bij leidinggevenden op dit punt. Je kunt de medewerker toch niet in de positie brengen dat hij/zij de leidinggevende gaat beoordelen? Stel je je dan als leidinggevende niet te kwetsbaar op, zo vraagt men zich af. We maken verschil in beoordeeld worden door de medewerker of feedback vragen aan de medewerker. Wat is het verschil? Het functioneringsgesprek is zeker niet bedoeld om u als leidinggevende of manager te laten beoordelen door de medewerker. Dat doet uw eigen leidinggevende wel. Het gaat om de volgende vragen:

  • welk gedrag van u als leidinggevende stimuleert uw medewerker bij het juist functioneren?
  • welk gedrag van u als leidinggevende zorgt ervoor dat de medewerker zich belemmerd voelt bij de doorontwikkeling van zijn/haar functioneren?

De kunst voor u als leidinggevende is om deze punten op een veilige manier bespreekbaar te krijgen.

Tweezijdigheid is veiligheid

Ook al heeft de medewerker kritische noten of negatieve feedback omtrent uw houding en functioneren: veiligheid is geboden. Wanneer u defensief reageert, ontkennend te direct op de negatieve feedback bewerkstelligt u dat medewerkers zich niet meer tegen u uitspreken. En dat komt het functioneren al zeker niet ten goede.

Leerdoelen voor de training

We hebben nog meer leerdoelen voor de training functioneren en beoordelen uitgewerkt.

Leerdoelen functioneren en beoordelen

Training functioneringsgesprekken

Bekijk de training functioneringsgesprekken voor leidinggevenden en managers. Wij verzorgen de training opmaat.

Training functioneringsgesprekken

Auteur

Dit artikel is geschreven door Jan Stevens.

Coach Jan Stevens