Vrijblijvend adviesgesprek
Contact opnemen
Pinterest Facebook Twitter Linkedin YouTube
Direct informatie? 0528 23 60 30
Of mail naar: info@desteven.nl
zoeken

Verstoorde werkrelatie: wanneer is daar sprake van?

Verstoorde werkrelaties kunnen uw werk, de samenwerking met collega’s en goed functioneren behoorlijk in de weg staan. Maar wanneer is er een verstoorde werkrelatie en wat zijn de gevolgen? Kan dit leiden tot bijvoorbeeld ontslag?

Verstoorde arbeidsrelatieWanneer is er een verstoorde relatie?

Er is sprake van een verstoorde relatie wanneer de samenwerking niet meer optimaal is tussen werkgever en werknemer, leidinggevende en werknemer of tussen werknemers onderling. Niet optimale samenwerking betekent vaak:

  • Er is geen open communicatie meer mogelijk
  • Er is geen vertrouwen meer in elkaar (er is wel achterdocht en wantrouwen)

Reden tot ontslag?

Gelukkig is er niet zomaar of maar zo reden om ontslag aan te vragen wanneer er een gespannen werkverhouding is. Er zijn namelijk tal van voorwaarden aan verbonden. Zo moet uw werkgever:

  • Kunnen aangeven hoe de verstoorde werkverhouding tot stand is gekomen: waren de verwachtingen wel helder, zijn de afspraken onduidelijk aan de voorkant, waren er regels binnen uw organisatie waar u onbekend mee was?
  • Kunnen onderbouwen dat er een onwerkbare situatie is ontstaan door de verstoorde werkrelatie met u
  • Inzichtelijk kunnen maken wat de impact is op de kwaliteit van uw werkzaamheden die u verricht. Een aspect wat hierbij meegenomen moet worden is de sfeer binnen het team
  • Kunnen aantonen dat alles gedaan is om herstel van de relatie te bevorderen en te verbeteren
  • Inzichtelijk kunnen maken dat herstel van de werkverhouding niet meer mogelijk is bij voorkeur op basis van een objectieve rapportage van een onafhankelijke coach of extern adviseur
  • Onderzocht hebben of overplaatsing naar een ander team of werkplek tot de mogelijkheden behoort

Arbeidsconflict

Bekijk onze artikelen over arbeidsconflict en/of ontslag.

Arbeidsconflict

Carriére en werk

Training en coaching gericht op carriére en werk.

Carriére en werk

Auteur

Dit artikel is geschreven door Jan Stevens.

Coach Jan Stevens