Vrijblijvend adviesgesprek
Contact opnemen
Google+ Facebook Twitter Linkedin YouTube
Direct informatie? 0528 23 60 30
Of mail naar: info@desteven.nl
zoeken

Financiële problemen werknemer hebben invloed op prestatie

Financiële problemen werknemer hebben invloed op prestaties en functioneren van de medewerker. Periodiek krijgen wij een coachingsvraag van leidinggevenden die worstelen met het vraagstuk inzake geldproblemen bij een werknemer. Dat leidt tot coaching gericht op een gezonde financiële huishouding.

Onderzoek

Financiële problemen hebben invloed op functioneren medewerkerUit onderzoek van het Nibud blijkt dat werkgevers meer en meer te maken krijgen met financiële problemen bij de werknemers. Het onderzoek laat de volgende schrikbarende cijfers zien:

 • 79% van de ondervraagde bedrijven heeft werknemers met financiële problemen.
 • 75% heeft te maken met loonbeslagen, die ieder minimaal een uur verwerkingstijd kosten.
 • Verlies aan productiviteit van de werknemer wordt op minimaal 20% geschat.
 • Daarnaast zien werkgevers veel ziekteverzuim en verzoeken om voorschot op het loon.

Gedrag

Medewerkers met financiële problemen laten vaak het volgende gedrag zien:

 • werknemer leent geld van collega's
 • verzoek om lening of voorschot
 • toename van ziekteverzuim
 • werknemer belt met schuldeisers, deurwaarders
 • verzoek om hulp bij oplossen van problemen
 • fraude of diefstal
 • werknemer is stressgevoelig of heeft concentratieproblemen
 • verzoek om extra werkuren

Coaching van de werknemer

Periodiek krijgen wij een coachingsvraag van leidinggevenden die worstelen met het vraagstuk inzake geldproblemen bij een werknemer. Vaak leidt dat tot een traject gericht op het een gezonde financiële huishouding bij de werknemer. Hoe gaat het in zijn werk?

 • Intakegesprek

  Een coachingstraject start met een intakegesprek met de medewerker. Soms betrekken we daar de partner bij van de medewerker. We schatten in hoe de financiële positie is en ook of het haalbaar is de financiële positie weer op een gezond peil te krijgen.

 • Welke experts hebben wij nodig?

  Soms raakt de financiële positie van de medewerker andere terreinen en heeft de coach aanvullende hulp nodig. Te denken valt aan de fiscalist, accountant, juridische hulp. De coach schakelt financiële experts in om het traject te ondersteunen.

 • Plan van aanpak

  Samen met de werknemer leidt dit tot een plan van aanpak. De periode wordt ingeschat hoe lang een dergelijk traject zal duren.

 • Kosten en opbrengsten: baten en lasten

  De kosten voor een dergelijk traject zijn in feite nihil omdat de opbrengsten vele malen groter zijn. Voor werkgevers is het een besparing op het verwerken van loonbeslagen, een productiviteitswinst van 20% etc.

Waarom externe coaching?

De gouden tip voor iedere werkgever en leidinggevende of manager is:

 • Zorg dat u niet betrokken raakt op de kluwen van emoties van de medewerker. Door het traject extern neer te leggen bent u gevrijwaard van iedere betrokkenheid.
 • De privacy van de medewerker is volledig gewaarborgd. Daardoor is de drempel vaak lager voor de werknemer om eraan mee te werken. De werknemer heeft geen afhankelijkheidsrelatie met de coach. Wij informeren de werkgever niet over de inhoud van het traject. De mededeling dat e.e.a. is opgelost is veelal voldoende.

Praktijkvoorbeeld

Jannie werd via de werkgever en bedrijfsarts aangemeld voor een traject gericht op assertiviteit. Jannie zat burn-out thuis en zou naar het oordeel van de werkgever/bedrijfsarts wat assertiever moeten worden, grenzen leren aangeven etc. In het eerste gesprek kwam naar voren dat Jannie huurachterstanden had van 6 maanden. Stress en emotionele spanning leidden tot fysieke klachten en uiteindelijk tot burn-out. Uiteraard had de medewerker dit niet volledig gedeeld met de werkgever. Er was wel een summiere opmerking over gemaakt.

Tijdens het coachingstraject hebben we het volgende gedaan

 • Samen met Jannie en haar partner Hans hebben we een inventarisatie gemaakt van de uitgaven en inkomsten om te achterhalen hoe groot het jaarlijkse financiële hiaat was.
 • We hebben een gezamenlijk plan van aanpak gemaakt gericht op financieel herstel.
 • Samen met Jannie en Hans zijn we in gesprek gegaan met twee schuldeisers o.a. de huurbaas van Jannie om pro-actief de incassobureaus en deurwaarders te vermijden.

Het traject heeft ertoe geleid dat Jannie binnen twee maand volledig hersteld was.

Wat kunt u als werkgever preventief doen?

Wij verwijzen u naar de site van Nibud inzake schuldpreventie bij werknemers en wellicht kunt u de informatie van het Nibud opnemen in uw personeelsblad.

Privéomstandigheden en functioneren

Dit artikel is geschreven in de serie privéomstandigheden medewerker en invloed op functioneren.

Privéomstandigheden en functioneren

 

Onvoldoende functoneren

Wat is onvoldoende of slecht functioneren?

Onvoldoende functioneren

Auteur

Dit artikel is geschreven door Jan Stevens.

Coach Jan Stevens