Vrijblijvend adviesgesprek
Contact opnemen
Google+ Facebook Twitter Linkedin YouTube
Direct informatie? 0528 23 60 30
Of mail naar: info@desteven.nl
zoeken

Conflicten op overtuigingsniveau: normen en waarden binnen teams

Conflicten op overtuigingsniveau is een conflict rond verschillende normen en waarden. Binnen teams kunnen dit soort conflicten opspelen wanneer er verschillende overtuigingen zijn of wanneer er te weinig is gewerkt aan gezamenlijke teamwaarden en teamnormen.  Een gevolg kan zijn dat dat teamleden hun eigen normen en waarden als leidraad gaan nemen of dat zij anderen willen overtuigen van hun eigen gelijk.

Waarden en normen

Teamnormen en teamwaarden: conflicten op overtuigingsniveauBij een teamconflict waar we bij betrokken mochten zijn, was grote discussie over het begrip klantgerichte dienstverlening. De leidinggevende had een presentatie gehouden met als titel 'klantgerichte dienstverlening is van ons allemaal'. Maar weet u wat het probleem was? De klantgerichte dienstverlening was helemaal niet van ons allemaal maar was product van de leidinggevende zelf. Het team was geen eigenaar van de overtuigingen die opgenomen waren in dit concept van denken. Dus knikten ze wel ja, maar ze bedoelden nee terwijl de verschillen van inzicht later werden uitgevochten (het was geen discussiëren meer).

Gevolgen

Gevolgen van dit gedrag van de leidinggevende was dat er geen commitment is ontstaan binnen het team en dat teamleden zich vanuit intrinsieke motivatie niet gecommitteerd hebben aan dit beleidsstuk.

Teamnormen en teamwaarden ontwikkelen

Wilt u u meer inzicht in normen- en waardenconflicten binnen teams? De Steven is specialist in de training teamontwikkeling voor leidinggevenden en managers. Tevens kunt u bij ons terecht voor teamcoaching gericht op samenwerking, communicatie en teamontwikkeling.

Teamnormen en teamwaarden ontwikkelen

De praktijk

Zo gaat het met tal van begrippen: bij ons staat de klant centraal. Of zoals organisaties zo mooi kunnen omschrijven:

  • Excellence: Wij doen wat wij beloven en leveren meer toegevoegde waarde dan van ons wordt verwacht.
  • Teamwork: De beste oplossingen komen voort uit samenwerking met collega's en cliënten
  • Leadership: Toonaangevend ten aanzien van cliënten, toonaangevend ten aanzien van mensen en de beste ideeën voortbrengend.

Mooie woorden zegt u? Dat klopt! Maar meestal niet bedacht door het team of de individuele teamleden. Vaak worden dit soort briljante termen gesmeed in de managementtoren en daarna uitgestreken over de organisatie. Gevolg: het zijn niet onze normen en waarden of overtuigingen, ze zijn van een ander.

Hoe ontwikkel je gezamenlijke teamnormen en teamwaarden?

Het ontwikkelen van gezamenlijke teamnormen en teamwaarden vraagt allereerst communicatie met wederzijds respect. Ten tweede vraagt het inzicht en vaardigheden van de leidinggevende (zie ook: het managen van normen en waarden bij organisaties).

Gezamenlijke teamnormen en teamwaarden creëer je door de teamleden er zeer actief bij te betrekken, te luisteren en samen te vatten. Dit vind ik 'klantgerichte dienstverlening', dit vindt jij klantgerichte dienstverlening en tenslotte: dit verstaan wij onder klantgerichte dienstverlening. Het kenmerkende is dit: het team is zelf eigenaar van de teamnormen en de teamwaarden en dus niet de leidinggevende of een aantal individuele teamleden.

Zelfcorrectie binnen teams

Wanneer teams gezamenlijke teamnormen en teamwaarden hebben vastgesteld, ontstaat de situatie dat zij zelfcorrigerend optreden onderling. Teamleden die er niet aan voldoen worden gecorrigeerd door de teamleden zelf. Terwijl het vroeger via de leidinggevende verliep.

Andere publicaties over teamontwikkeling

Dit artikel is geschreven in een artikelenserie over teamontwikkeling en teambuilding.

Publicaties over teamontwikkeling.

Verwante informatie

Auteur

Dit artikel is geschreven door Jan Stevens.

Coach Jan Stevens