Vrijblijvend adviesgesprek
Contact opnemen
Google+ Facebook Twitter Linkedin YouTube
Direct informatie? 0528 23 60 30
Of mail naar: info@desteven.nl
zoeken

Onvoldoende vertrouwen binnen teams en organisaties

Wanneer er onvoldoende vertrouwen is binnen teams of organisaties zit u in de eerste fase van teamontwikkeling. Zonder vertrouwen geen commitment en uiteindelijk onvoldoende resultaten.

Kenmerken

Onvoldoende vertrouwen of wantrouwen binnen het team?Wanneer er onvoldoende vertrouwen is binnen het team ziet u de volgende aspecten:

 • mensen voelen zich niet op hun gemak
 • teamleden voelen onvoldoende veiligheid binnen het team om zich uit te spreken
 • discussies worden niet open gevoerd
 • teamleden zien kritiek als aanvallend of bedreigend
 • er heerst een gespannen sfeer (soms onder de oppervlakte)
 • teamleden vinden het moeilijk om hun zwakheden bloot te leggen of zich kwetsbaar op te stellen
 • men zal niet snel toegeven dat er fouten zijn gemaakt
 • feedback vragen (maar ook geven) vindt men moeilijk
 • men zal zich snel indekken of verontschuldigen wanneer er fouten zijn gemaakt
 • men zal elkaar snel veroordelen of voorbarig zijn met conclusies over de ander
 • hulpvragen worden niet gauw gesteld

Oorzaak

In de meeste gevallen is er niet één oorzaak aan te wijzen. In ieder geval is er onbalans binnen het team en dat kan van alles betekenen zoals:

 • er zijn veel onduidelijkheden: het team weet niet wat de richting is
 • teamleden weten onvoldoende wat er van hun verwacht wordt
 • er is niet duidelijk hoe ze dingen moeten doen
 • er is te weinig aandacht voor het team of de teamleden
 • er zit oud zeer uit het verleden
 • de leiding is te sturend of rekent te snel af op resultaten
 • de leiding is niet in staat om een sfeer van openheid te creëren
 • er zit wrijving onderling tussen teamleden
 • bij sommigen is haantjesgedrag of onderlinge competitie

Fase 1 van het teamproces

Wanneer er sprake is van onvoldoende vertrouwen binnen het team zit uw team in de eerste fase van teamontwikkeling. Wilt u werken aan commitment verkrijgen, verantwoordelijkheid nemen en uiteindelijk aan de resultaten die het team moet behalen dan is de eerste stap om te werken aan vertrouwen binnen het team.  Een teamassessment kan u helpen om vast te stellen of deze situatie inderdaad bij u aan de hand is.

Vertrouwen creëren binnen het team

Taak voor de leidinggevende

U kunt er als leidinggevende heel veel aan doen. In ieder geval kunt u werken aan de volgende zaken:

Andere publicaties over teamontwikkeling

Dit artikel is geschreven in een artikelenserie over teamontwikkeling en teambuilding.

Publicaties over teamontwikkeling.

Verwante informatie

Auteur

Dit artikel is geschreven door Jan Stevens.

Coach Jan Stevens