Vrijblijvend adviesgesprek
Contact opnemen
Google+ Facebook Twitter Linkedin YouTube
Direct informatie? 0528 23 60 30
Of mail naar: info@desteven.nl
zoeken

Ontevredenheid en spanning binnen teams

Ontevredenheid binnen uw team? Is er sprake van spanning? Conflicten? Gedoe? Wat zijn de klachten, de obstakels of knelpunten? Wat kunt u er als leidinggevende aan doen?

Spanning ontevredenheid binnen teamsWanneer er problemen zijn binnen een team wordt dat binnen een goed functionerend team vanzelf opgelost. Bij een TOBteam is dat niet het geval. De problemen blijven doorsudderen en de teamleden weten er onderling vaak geen raad mee en de leiding ook niet.

Klachten van de leiding over het team

Welke klachten heeft de leiding over het team?

 • men doet niet wat er van hun verlangd wordt of men doet andere dingen dan gevraagd
 • men vecht elkaar de tent uit
 • men pakt de zaken niet of half op
 • teamleden zijn passief en tonen weinig initiatief
 • onvoldoende gemotiveerd
 • men stelt alles ter discussie of men ondergaat alles lijdelijk
 • men spreekt zich niet uit
 • er wordt geroddeld: praten over elkaar, niet met elkaar
 • men accepteert geen leiding
 • verstoorde verhoudingen
 • ja zeggen en nee bedoelen
 • communicatie onveilig
 • ongezonde onderlinge competitie

Klachten van teamleden over de leiding

Ook teamleden hebben vaak een rijtje met klachten. We noemen er een aantal:

De 8 TeamOBstakels (TOB)

De klachten van de leiding over de teamleden samengevoegd met de klachten van de teamleden over de leiding komen wij tot een achttal TeamOBstakels:

 • TOB 1: De individuele teamleden hebben onvoldoende zicht op eigen kwaliteiten (en onvoldoende zelfvertrouwen)
 • TOB 2: De teamleden hebben onvoldoende zicht op elkaars kwaliteiten
 • TOB 3: de kwaliteiten van de teamleden worden onvoldoende of niet juist ingezet
 • TOB 4: teamdoelstellingen zijn niet helder: wat moet er bereikt worden?
 • TOB 5: individuele doelstellingen zijn onduidelijk! Wat kan ik eraan doen?
 • TOB 6: communicatie: onveilig, onduidelijk
 • TOB 7: er is niet nagedacht over de teamsamenstelling of de teamsamenstelling is te eenzijdig
 • TOB 8: gebrek aan inzicht en vaardigheden bij de leiding

Andere publicaties over teamontwikkeling

Dit artikel is geschreven in een artikelenserie over teamontwikkeling en teambuilding.

Publicaties over teamontwikkeling.

Verwante informatie

Auteur

Dit artikel is geschreven door Jan Stevens.

Coach Jan Stevens