Vrijblijvend adviesgesprek
Contact opnemen
Google+ Facebook Twitter Linkedin YouTube
Direct informatie? 0528 23 60 30
Of mail naar: info@desteven.nl
zoeken

Ongezonde competities en haantjesgedrag binnen teams

Haantjesgedrag en competitief gedrag hebben een averechtse werk op teams en individuele teamleden. Het beïnvloedt de werksfeer in negatieve zin en ondermijnt een sfeer van open communicatie en gelijkwaardigheid.  Kortom het heeft invloed op de resultaten en prestaties van medewerkers. In dit artikel gaan we in op de vraag: wat is haantjesgedrag, hoe herken je het en wat kun je eraan doen?

Wat voor gedrag is het?

Haantjesgedrag binnen teamsHaantjesgedrag typeren wij als volgt: ‘onderlinge competitie aangaan, gericht op winnen, elkaar de loef afsteken, elkaar te wijs af willen zijn terwijl het gezamenlijke belang uit het oog wordt verloren’.

Waarom doen ze het?

Vaak ontstaat competitief gedrag om de eigen positie zeker te stellen, belangrijk te zijn of om status en aanzien te verwerven. Een bepaalde geldingsdrang zit er wel in.

Gevolgen

Hoewel enige onderlinge competitie het team kan aanscherpen, leidt haantjes gedrag tot niets. Mogelijke gevolgen:

 • teamleden zijn met totaal de verkeerde zaken bezig en verliezen de focus
 • de prestaties zin ondermaats
 • de resultaten blijven achter en het team haalt niet de gewenste doelstellingen
 • er ontstaat een negatieve werksfeer
 • er ontstaat frictie, wrijving tussen teams of teamleden
 • het individuele belang gaat voor het teambelang
 • zie ook: negativiteit en weerstanden binnen teams

Is er strijd in uw team?

Wilt u u meer inzicht in de juiste aanpak bij haantjesgedrag binnen uw team? De Steven is specialist in de training teamontwikkeling voor leidinggevenden en managers. Tevens kunt u bij ons terecht voor teamcoaching gericht op samenwerking, communicatie en teamontwikkeling.

Leerdoelen voor het team

Praktijkvoorbeeld

Beide waren ze afdelingsmanager. We noemen ze even Ewout en Klaas. Beide waren ze ook verantwoordelijk voor de afdelingsresultaten. Maar altijd was er frictie tussen het ene team en het andere team. Het bekende hullie en zullie fenomeen dook op. Als er iets misging op afdeling A dan lag het aan HULLIE van afdeling B. En ging er iets mis op afdeling B dan lag het aan ZULLIE op afdeling A.

Wat deden de managers? In feite veroorzaakten en bevorderden ze dit gedrag door:

 • elkaar de loef afsteken
 • elkaar altijd te wijs af zijn
 • de ander in een kwaad daglicht stellen tegenover medewerkers
 • niet bereid zijn om met elkaar mee te denken, iets op te lossen of elkaar iets te gunnen
 • de eigen prestaties of de resultaten van de eigen afdeling groter maken dan ze zijn en de resultaten van de ander onderuithalen of kleineren

Wat kunt u eraan doen?

Het meest lastige bij teamtrajecten is om te achterhalen wat er aan de hand is. Maar als er sprake is van dit gedrag dan dient u er paal en perk aan te stellen. Ongezonde competitie tussen leidinggevenden of teamleden kan niet getolereerd worden.

Andere publicaties over teamontwikkeling

Dit artikel is geschreven in een artikelenserie over teamontwikkeling en teambuilding.

Publicaties over teamontwikkeling.

Verwante informatie

Auteur

Dit artikel is geschreven door Jan Stevens.

Coach Jan Stevens