Vrijblijvend adviesgesprek
Contact opnemen
Google+ Facebook Twitter Linkedin YouTube
Direct informatie? 0528 23 60 30
Of mail naar: info@desteven.nl
zoeken

Teamleden beschuldigen elkaar of veroordelen elkaar

Merkt u dat teamleden elkaar voortdurend beschuldigen of veroordelen? Wordt kritiek snel als aanval gezien? Is er een onveilige sfeer binnen uw team of wordt de communicatie als bedreigend ervaren? Communiceert uw team vooral vanuit de dramadriehoek: redder, aanklager of slachtoffer? Dan is het teamleerdoel vooral: verantwoordelijkheid nemen en communicatie vanuit de volwassenrol. Binnen teams kan de communicatie binnen de dramadriehoek jaren stand houden omdat niemand de verantwoording neemt om de negatieve spiraal te doorbreken. De verschillende rollen wisselen elkaar snel af. Ook de leidinggevende kan er zo bij betrokken worden.

Dramadriehoek: hoe werkt het?

Drama driehoek

Binnen de dramadriehoek worden een drietal rollen gebruikt namelijk de redder, aanklager, of het slachtoffer.

 • De redder

  De redder neemt vanuit een helpende rol verantwoordelijkheden over van de ander. Hij meent te weten wat goed is voor een ander en gaat ervan uit dat de ander zichzelf niet kan redden. Gevolg is dat de ander daarmee tot slachtoffer wordt benoemd en er geen gelijkwaardigheid meer is. Hij maakt de ander afhankelijk. In feite is de redder te betrokken geraakt en kan onvoldoende afstand van de ander nemen. Als het redden mislukt of wanneer de ander aangeeft hier geen prijs meer op te stellen, is de redder doorgaans teleurgesteld of komt er een verstoorde verhouding. Voor je het weet, is hij zelf slachtoffer.

 • De aanklager

  De aanklager is iemand die de ander iets verwijt. Oordeelsvorming speelt een rol en de aanklager beschuldigt of wijst de ander op zijn fouten. Vaak wil de aanklager ook zijn gelijk krijgen. De aanklager zorgt ervoor dat de ander slachtoffer wordt en zich afhankelijk gaat opstellen. Wanneer de aanklager niet wint, is hij dermate teleurgesteld dat hij zelf slachtoffer wordt. Pas op dat het andere slachtoffer geen medelijden krijgt en gaat optreden als redder.

 • Het slachtoffer

  Het slachtoffer is iemand die geen verantwoordelijkheid kan of wil dragen. Men draagt vooral in klagende zin uit wat hem of haar is overkomen. Het slachtoffer heeft het gevoel dat omstandigheden of andere mensen hem/haar dat hebben aangedaan. Hij/zij beklaagt zich hierover en voelt zich machteloos. Wanneer het slachtoffer de redder verwijt dat hij het verkeerd heeft aangepakt, wordt hij opeens aanklager.

Inzicht in de dramadriehoek binnen teams?

Wilt u u meer inzicht in de dramadriehoek binnen teams? De Steven is specialist in de training teamontwikkeling voor leidinggevenden en managers. Tevens kunt u bij ons terecht voor teamcoaching gericht op samenwerking, communicatie en teamontwikkeling.

Communicatie en reddingsdriehoek

Hoe herkent u het?

U kunt een team dat binnen de dramadriehoek communiceert herkennen aan:

 • men neemt geen verantwoordelijkheid: zie hullie en zullie 
 • men kan moeilijk met grenzen omgaan
 • men maakt de ander veranwoordelijk voor eigen gedrag of gevoelens
 • men voelt zich snel aangevallen
 • de werksfeer gaat op en neer: van een goed gevoel tot een neerwaartse spiraal
 • men is voortdurend afhankelijk van elkaar
 • de communicatie is niet open

Andere publicaties over teamontwikkeling

Dit artikel is geschreven in een artikelenserie over teamontwikkeling en teambuilding.

Publicaties over teamontwikkeling.

Verwante informatie

Auteur

Dit artikel is geschreven door Jan Stevens.

Coach Jan Stevens