Vrijblijvend adviesgesprek
Contact opnemen
Google+ Facebook Twitter Linkedin YouTube
Direct informatie? 0528 23 60 30
Of mail naar: info@desteven.nl
zoeken

Uw afdeling of team heeft een negatief imago binnen de organisatie

Uw team heeft binnen de organisatie een negatief imago of negatieve uitstraling. Wat u ook doet: het wordt binnen de organisatie snel in een verkeerd daglicht voorgesteld. Uw teamleden vinden dit erg vervelend.

Hoe ervaren de teamleden dit?

Afdeling negatief imagoVaak werkt men onder een zekere druk omdat collega’s die een beroep doen op deze afdelingen bijna altijd vinden dat hun vraagstelling prioriteit 1 verdient. Werken op tijdschema en halen van deadlines is een belangrijk gegeven in deze.  Hoewel men er alles aan doet om aan deze vraagstelling te beantwoorden is de interne PR van betreffende afdelingen niet geheel positief. Het beeld ontstaat snel dat men te lang moet wachten of dat de bereikbaarheid te wensen overlaat. Teamleden ervaren dit als druk en vinden het bijzonder vervelend.

Wat is eraan te doen?

Een goede inventarisatie is van belang en het ontwikkelen van gezamenlijkheid eveneens.

  • Hoe stel je intern gezamenlijke prioriteiten? Niet alles kan tegelijkertijd! Prioriteren is keuzes maken.
  • Hoe geef je de interne vraagstellers toch het gevoel dat hun vraag serieus genomen wordt en belangrijk gevonden wordt?
  • Hoe voorkom je dat er intern negatieve beeldvorming over de geboden dienstverlening kan ontstaan?

Positief imago bevorderen van uw team?

Wilt u een positief imago bevorderen van uw team? De Steven is specialist in de training teamontwikkeling voor leidinggevenden en managers. Tevens kunt u bij ons terecht voor teamcoaching gericht op samenwerking, communicatie en teamontwikkeling.

Leerdoelen voor het team

Leerdoelen op persoonlijk niveau

Binnen het team kunnen we ons ook leerdoelen voorstellen op persoonlijk niveau zoals:

  • Meebewegen met de interne klant (tot op zekere hoogte)
  • Duidelijkheid creëren voor de interne klant over wat wel mogelijk is en waar de begrenzing van de dienstverlening ligt
  • Voorkomen dat men uit weerstand communiceert of reageert
  • Het ontwikkelen van een proactieve houding in plaats van een reactieve houding

Onze aanpak

Om een dergelijk traject aan te vliegen vinden wij het van belang om vooraf doelen te stellen middels een groepsinventarisatie.  Hoe ervaart men bovenstaande vraagstelling en waar ligt hun persoonlijke leerpunt in dit kader? De leerdoelen (groepsniveau en persoonlijk niveau) koppelen wij terug in een bespreking met de leidinggevende en aan de hand daarvan zetten wij een traject uit.

Andere publicaties over teamontwikkeling

Dit artikel is geschreven in een artikelenserie over teamontwikkeling en teambuilding.

Publicaties over teamontwikkeling.

Verwante informatie

Auteur

Dit artikel is geschreven door Jan Stevens.

Coach Jan Stevens