Vrijblijvend adviesgesprek
Contact opnemen
Google+ Facebook Twitter Linkedin YouTube
Direct informatie? 0528 23 60 30
Of mail naar: info@desteven.nl
zoeken

Gevoelens van angst: bent u bang?

Angstgevoelens hebben een functie. Angst maakt ons alert, wijst ons erop dat er gevaar dreigt, dat we moeten opletten. Angst verhoogt ons bewustzijnsniveau en het scherpt de zintuigen. Een prachtig instrument om te overleven. Maar wanneer u kampt met gevoelens van angst kan het best zijn dat u de positieve kant niet geheel inziet. U ervaart immers juist de negatieve impact van angst. In dit artikel gaan we in op angst, angstgevoelens en o.a. de relatie met onze behoeften en verwachtingen.

Angstig of bang

Onderdrukken of wegmoffelen

Als we angst onderdrukken of ontkennen gebruiken we energie om deze emotie het zwijgen op te leggen. De nek verstijft, de schouders gaan omhoog, het voorhoofd trekt samen, we drukken de knieën tegen elkaar etc. Kortom: we krijgen er last van.

Waar zijn we bang voor?

Angst kan zich in alle soorten en maten voordoen:

Relatie met behoeften

Angst hoort bij behoeften. Verlatingsangst laat vaak een duidelijke behoefte aan genegenheid zien. Angst om de baan te verliezen heeft te maken met de behoefte aan zekerheid. Angst voor de dood kan te maken hebben met behoefte om te leven of behoefte om te weten hoe het afloopt na de dood. Behoefte aan veiligheid kan angst voor onveiligheid creëren. Behoefte aan sociale verbondenheid kan voortkomen uit angst voor eenzaamheid.

Angsten hebben dus sterke wortels in onze basisbehoeften als: veiligheid, waardering en verbondenheid. Behoefte geeft verlangen, verlangen geeft hoop. Maar hoop geeft ook angst. We hopen dat het goed komt maar we zijn bang dat het verkeerd gaat.

Meer over persoonlijke behoeften?

Wat is uw drijfveer?

Angst kan een sterke drijfveer zijn. Belangrijke vraag: laat u zich leiden door uw angsten of door uw behoeften? Laat u zich leiden door uw behoeften dan richt u zich op wat u nodig hebt. Is angst uw leidraad dan wilt u voorkomen dat u kwijtraakt wat u nodig hebt. Anders gevraagd:

  • Richt u zich op een goede gezondheid of bent u bang om ziek te worden?
  • Richt u zich op het voorkomen van baanverlies of op de doorontwikkeling van u als persoon?
  • Wilt u uw behoefte aan beweging meer vervullen of wilt u voorkomen dat u stijve spieren krijgt?

Angst kan een sterke drijfveer zijn en kan zelfs proporties aannemen die bijna onleefbaar zijn. We kunnen tal van vormen noemen maar zodra het buitenproportioneel is, bent u met coaching niet geholpen en is andere hulp wellicht gewenst. Angst kan een belangrijk item zijn bij de vaststelling van leerdoelen voor training en coaching. Met name de vraag: wat zegt de angst over uw behoeften? Echter het kan zo verschillend zijn per persoon dat het ondoenlijk is om dit uit te werken.  Daarom is een adviesgesprek aan te bevelen.

Binnen teams en organisaties

Ook binnen teams en organisaties speelt angst een rol. Binnen organisaties kan angst de overhand nemen wanneer er ongezonde relaties op de werkvloer zijn. We noemen dit wel een angstcultuur of afrekencultuur.

Gevoelens en emoties

Dit artikel is geschreven in de serie gevoelens en emoties. Bekijk onze persoonlijke leerdoelen voor training en coaching.

Gevoelens en emoties

Training en coaching

Bekijk alle trainingen gericht op persoonlijke ontwikkeling! Wij bieden training en coaching  opmaat waarbij uw vraag en uw situatie centraal staat!

Training autonomie

Auteur

Dit artikel is geschreven door Jan Stevens.

Coach Jan Stevens