Vrijblijvend adviesgesprek
Contact opnemen
Pinterest Facebook Twitter Linkedin YouTube
Direct informatie? 0528 23 60 30
Of mail naar: info@desteven.nl
zoeken

Gevoelens en behoeften en de onderlinge relatie

Gevoelens en behoeften hebben een onderlinge relatie. Het niet of overmatig vervullen van behoeften levert negatieve gevoelens op. En dat is meteen de basis voor persoonlijke ontwikkeling en teamontwikkeling.

Behoeften

Behoeften: wat is dat?Een behoefte is datgen waar u niet zonder kunt. We hebben het beschreven in een artikel over: behoefte: wat is dat? Er zijn diverse behoeften te noemen zoals individuele behoeften, marktbehoeften, klantbehoeften, organisatie- en teambehoeften.

 • Onvervulde behoeften

  Een onvervulde behoefte levert negatieve gevoelens op. Een mens heeft behoefte aan eten en wanneer er onvoldoende eten beschikbaar is, leidt dit tot een negatief gevoel: honger. Een negatief gevoel ontstaat dus omdat u niet krijgt wat u nodig hebt. Dit voorbeeld is op alle niveaus door te trekken. Wanneer de organisatiebehoefte aan duidelijkheid niet wordt vervuld ontstaan er gevoelens van ontevredenheid.

 • Overmatig vervulde behoeften

  Ook overmatig vervulde behoeften leiden tot negatieve gevoelens. Wanneer een mens teveel eet voelt hij zich niet fijn (overvol). Wanneer de behoefte aan rust overmatig vervuld wordt ontstaan er negatieve gevoelens (energieloos, futloos).

 • Vervulde behoeften

  Wanneer behoeften worden vervuld (niet overmatig) maar naar behoefte ontstaan er positieve gevoelens.

 • Behoeften zetten een mens in beweging

  Behoeften vertellen alles over uw motivatie en drijfveren. Waarom gaat een mens naar zijn werk? Hij vervult zijn behoeften aan eten, drinken, onderdak, waardering etc. En wanneer uw baan inderdaad voldoende overeenkomt met uw persoonlijke drijfveren en behoeften dan ontstaat er werkplezier, arbeidsvreugde en passie.

Gevoelens

Gevoelens delen wij op in een tweetal soorten:

 • positieve gevoelens: ik voel me opgelucht, ik ben tevreden, ik ben dankbaar of voldaan
 • negatieve gevoelens als frustratie, irritatie, jaloezie, afgunst, achterdocht, wantrouwen etc.

Gevoelens vertellen ons dus alles over onze behoeften en over de vervulling van ons behoeftenpatroon. Wie zijn behoeftenpatroon vervult, ontvangt positieve gevoelens. Wie zijn behoeftenpatroon niet of onvoldoende vervult, krijgt negatieve gevoelens. Wanneer ik te weinig drink, krijg ik dorst (negatief gevoel) en wanneer ik teveel drink roept dat ook een negatief gevoel op.  Dat spreekt vanzelf maar hoe zit het met mijn behoefte aan waardering, zekerheid, aandacht?

Voorbeelden van behoeften en gevoelens

Onderstaand treft u een voorbeeld van behoeften en gevoelens die wij voor u uitgewerkt hebben.

Verwachtingen en behoeften

Behoeften hebben doorgaans ook te maken met onze verwachtingen. Onze verwachtingen zijn vaak gericht op de vervulling van onze behoeften.

Zie ook: relatie tussen verwachtingen, behoeften en gevoelens.

Negatieve gevoelens zijn positief

Gevoelens en behoeftenNegatieve gevoelens zijn dus positief. Ze zijn een richtingaanwijzer in uw leven. Negatieve gevoelens vertellen u alles over onvervulde behoeften, overmatig vervulde behoeften maar ook over uw grenzen. Voelt u zich onrustig (negatief gevoel) dan kan het zijn dat er een behoefte aan duidelijkheid niet is vervuld. Weet u ook welke behoefte niet vervuld is? En kunt u er iets aan doen? 

De relatie tussen gevoelens en behoeften is vaak een basis in het kader van persoonlijke leerdoelen voor training en coaching. Wilt u zichzelf persoonlijk doorontwikkelen? Bekijk de mogelijkheden voor:  training en coaching: Persoonlijke ontwikkeling. Leerdoelen staan altijd centraal tijdens onze maatwerktrainingen. Negatieve gevoelens zeggen veel over de leerbehoefte die u ervaart.

Een veel voorkomend leerdoel is:

De relatie tussen gevoelens en behoeften?

Altijd ligt er een relatie tussen mijn behoeften en mijn gevoelens. Onvervulde behoeften zorgen voor negatieve gevoelens. We hebben ze allemaal voor u uitgewerkt.

Gevoelens en emoties

Dit artikel is geschreven in de serie gevoelens en emoties.

Gevoelens en emoties

Autonomie is persoonlijke ontwikkeling

Persoonlijke ontwikkeling en autonomie. Lees verder:

Autonomie is persoonlijke ontwikkeling

Behoeften

Behoeften: wat zijn dat eigenlijk voor dingen?

Behoeften