Vrijblijvend adviesgesprek
Contact opnemen
Pinterest Facebook Twitter Linkedin YouTube
Direct informatie? 0528 23 60 30
Of mail naar: info@desteven.nl
zoeken

Waardering halen over de rug van een ander

Sommige mensen halen hun waardering binnen over de rug van een ander. Ze doen dat op diverse manieren zoals:

  • beter worden van de ziekte of het leed van iemand anders
  • anderen onderuithalen en zelf schitteren
  • roddel en achterklap

Waardering halen over de rug van een ander

Beter worden van de ziekte of het leed van iemand anders

Kun je beter worden van de ziekte van iemand? Of kun je aandacht krijgen door het leed van andere mensen? Ja, dat kan!

‘Zeg heb je ’t al gehoord? Die en die is ook ernstig ziek hé? Verschrikkelijk! Wat moeten die mensen wat meemaken zeg!’

Misschien herkent u ze wel die dit soort nieuws snel en direct verspreiden. Ze hebben het ene nog niet uitgesproken of het andere nieuws dient zich alweer aan. Waarom ze dat doen? Dit is hun manier om aandacht te krijgen. Een oneigenlijke manier: jazeker! Want ze tonen bij dit soort leed geen  gram empathie maar zogenaamd vinden ze het heel erg.

Anderen onderuithalen en zelf schitteren!

Een andere manier om waardering te halen over de rug van een ander is door de ander voortdurend onderuit te halen. Bijvoorbeeld:

  • door aan de hand van verhalen en gebeurtenissen bij voortduur te laten blijken dat de ander weinig of geen inzicht heeft
  • door te laten zien dat de ander onjuiste keuzes maakt (je snapt toch niet dat…………….)
  • door intenties van anderen in twijfel te trekken zonder dat daar reden voor is
  • door de inzet en loyaliteit van anderen in een verkeerd daglicht te stellen

Roddel en achterklap

Weer een andere manier is natuurlijk kwaadsprekerij, achterklap en laster.  Daaronder verstaan we het volgende: ongegronde verhalen over iemand vertellen of kwaadspreken over iemand zonder dat er reden voor is of iemand veroordelen op basis van geruchten. Door iemand zwart te maken, iemand te belasteren en te bekletsen kan de roddelaar zelf in de picture komen.

Waarom doen mensen dit?

De behoefte die achter dit soort gedrag zit,  is de sociale behoefte van erkenning (en waardering).  In feite is er één grote schreeuw om aandacht die men probeert te verkrijgen, op te eisen zelfs. Echter: op de verkeerde manier.

Gebrek aan zelfvertrouwen

Wie zijn behoefte aan waardering en erkenning vervult, ten koste van anderen heeft een schromelijk gebrek aan eigenwaarden, zelfvertrouwen. Gevoelens van onzekerheid overheersen maar worden alom bedekt door de ander te kleineren, neer te halen, onderuit te halen of te schofferen. Wat er achter zit is: ‘zie mij eens!’.

Onjuiste manier

Hoe het ook zij, het is de onjuiste manier om waardering te krijgen. Zeker. U komt wel even in de aandacht maar die aandacht verglijdt snel bij de mensen naar iets of iemand anders. Focus u op uzelf en u krijgt die waardering die u behoeft!

Behoeften

Dit artikel is geschreven in de serie behoefte aan waardering, erkenning en respect.

Behoefte aan waardering

Training en coaching

De Steven verzorgt training en coaching gericht op persoonlijke ontwikkeling, carrière en loopbaan, organisatie- en teamontwikkeling. Wilt u een overzicht van onze  trainingen?

 

Auteur

Dit artikel is geschreven door Jan Stevens.

Coach Jan Stevens