Vrijblijvend adviesgesprek
Contact opnemen
Pinterest Facebook Twitter Linkedin YouTube
Direct informatie? 0528 23 60 30
Of mail naar: info@desteven.nl
zoeken

Assessment | PPA | GIA | Functieprofilering

Wilt u bij de sollicitatie een assessment uitvoeren of een second opinion voor u tot definitieve aanstelling overgaat? Dat kan door onze expertise in te zetten als second opinion bij de selectieprocedure.

Gecertificeerd asessor

Binnen De Steven-groep is Dirk van Oerle gecertificeerd om de GIA en PPA af te nemen en voert binnen de Steven Werving- en selectie en assessments uit. Er wordt gebruik gemaakt van de volgende onderdelen:

 • Functieprofilering
 • Diepteinterview
 • PPA - Persoonlijke Profiel Analyse
 • GIA - General Intellgence Assessment

Werkwijze

 • Het maken van een functiegerichte analyse

  Allereerst starten wij met het maken van een functiegerichte analyse. Het bedrijf vult kort in welke persoonskenmerken relevant zijn in de vacante functie. Persoonskenmerken duidt op de eigenschappen of karaktertrekken waarover men in die functie zou moeten beschikken. We vullen in over welke kennis en vaardigheden de medewerker zou moeten beschikken.

 • De kandidaat komt bij ons voor een gesprek

  We nemen een test af die inzicht geeft in:

  • over welke persoonskenmerken beschikt de kandidaat
  • wat zijn zijn/haar drijfveren of loopbaanwaarden of anders gezegd: waar komt zijn motivatie vandaan?
  • in welke bedrijfscultuur komt de kandidaat het beste tot zijn recht

  We voeren een gesprek met de kandidaat en leggen de uitkomsten van zijn testgegevens naast de functiegerichte analyse. We nemen de uitkomsten samen door en bekijken in hoeverre de functie past bij de kandidaat.

 • Rapport en advies

  We maken een kort rapport en geven advies. Tot slot maken wij een kort verslag als weergave van de testen, aangevuld met onze indrukken. We geven weer in wat voor mate er sprake is van een functiematch. En niet onbelangrijk: er komen aandachtspunten en ontwikkelpunten naar voren van de kandidaat.

Assessment met voorspellende waarde

Het laten uitvoeren van een assessment heeft vooral zin als de uitkomst van zo'n assessment een hoge voorspellende waarde heeft. Uit onderzoek is gebleken dat de voorspellende waarde van een assessment zeer hoog is wanneer een gedragsanalyse (PPA) wordt gecombineerd met  een vaardigheidsonderzoek (GIA) en wordt aangevuld met een gedegen interview gericht op in het verleden behaalde en voor de functie relevante resultaten.

 • Functie profilering

  Functie profilering stelt u in staat de gewenste gedragskenmerken van een functie vast te stellen. In combinatie met de PPA is het mogelijk het gewenste/vereiste werkgedrag te vergelijken met de gedragseigenschappen van kandidaten en werknemers. Op basis van een 'fit' indicatie wordt vastgesteld in welke mate het werkgedrag van de persoon overeenkomt met het functie profiel.

  Combinatie met PPA en GIA

  De match tussen het functieprofiel enerzijds en de relevante persoonlijkheidskenmerken van de kandidaat anderzijds is doorslaggevend. Hierbij wordt de PPA-systematiek (Persoonlijke Profiel Analyse) ingezet. Kandidaten en organisatie krijgen een heldere rapportage over de uitkomst van de analyse en het assessment.

 • Persoonlijke Profiel Analyse (PPA)

  De Persoonlijke Profiel Analyse van Thomas International geeft inzicht in het werkgedrag van mensen. Op basis hiervan kunnen beslissingen op het gebied van werving en selectie met meer zekerheid worden genomen. Ook kan worden bepaald op welk gebied maximaal effect mag worden verwacht van opleiding en ontwikkeling en waardoor medewerkers gemotiveerd en gestimuleerd worden. Dit voorkomt onnodig personeelsverloop. Door minder tijd te besteden aan personen die onderpresteren kan de focus worden verlegd naar medewerkers die uw organisatie vooruit helpen.

 • Diepte interview

  Een diepte interview geeft antwoord op drie hoofdvvragen

  • Kan deze persoon de baan fysiek en emotioneel aan?
  • Beschikt deze persoon over de juiste motivatie voor deze baan?
  • Hoe lang zal deze kandidaat bij deze organisatie en in deze functie blijven?
 • General Intelligence Assessment (GIA)

  Het verschil tussen slagen en falen van een nieuwe medewerker wordt soms bepaald door de snelheid waarmee de persoon in staat is zich nieuwe taken en procedures eigen te maken. Een CV zegt niet alles. Zo voorspelt het niet wie snel en succesvol van start zal gaan. GIA meet het leervermogen van een persoon. De snelheid waarmee een kandidaat zich nieuwe vaardigheden eigen maakt en procedures aanleert is een indicator voor het potentieel dat diegene heeft om te groeien in een functie en zich te ontwikkelen. Ook geeft het goed inzicht in hoe degene reageert op een training of opleiding. GIA meet mentale kracht en flexibiliteit.

  Combinatie met PPA

  Het laten uitvoeren van een assessment heeft vooral zin als de uitkomst van zo'n assessment een hoge voorspellende waarde heeft. Uit onderzoek is gebleken dat de voorspellende waarde van een assessment zeer hoog is wanneer een GIA wordt gecombineerd met  een Bepaling van het natuurlijke werkgedrag van een kandidaat (PPA) en wordt aangevuld met een gedegen interview gericht op in het verleden behaalde en voor de functie relevante resultaten.

Meer over assessments

Assessments

testen en assessments

Adviesgesprek?

Wilt u vrijblijvend een adviesgesprek? Of heeft u vragen? Neemt u dan contact op met ons bedrijfsbureau.

contact trainingsbureau De Steven

Andere testen bij De Steven

Bekijk de andere testen of assessments bij De Steven.

Testen